Ammatillisen erityisopettajan työ muutoksessa (akateeminen väitöskirja)

Tekijä(t): Maija Hirvonen

Julkaisun esittely

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ammatillisen erityisopettajan työtä ja sen muutosta yhdessä ammatillisen koulutuksen kuntayhtymässä. Tutkimus osoitti, että ammatillisen erityisopettajan työ on sidoksissa koulutuksen rakenteeseen ja koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin. Erityisopetus laajeni tavallisiin ammatillisiin oppilaitoksiin 1970-luvulta lähtien. Tähän aikaan ammatillisen erityisopettajan työ koostui työskentelystä työvaltaisissa pienryhmissä. Erityisopettajan työ oli autonomista ja vastuutettua, mutta erillistä yleisopetuksesta. 1990-luvun koulutuksen lainsäädännöllisten ja rakenteellisten muutosten myötä myös erityisopetuksen toteutusmuoto muuttui. Ammattikoulut muuttuivat monipuolisiksi palvelukouluiksi, joissa korostuvat joustavat koulutusrakenteet ja yksilölliset oppimispolut. Tämä asetti erityisopetukselle ja erityisopettajan työlle uudenlaisia haasteita.

Erityisopettajien osaamisen hyödyntäminen edellyttää vastuutusta erityisopetuksen tehtäviin yhtenäisen erityisopetuksen palvelustrategian pohjalta. Erityisopettajien näkökulmasta tarvitaan kollegiaalista yhteistyötä ja täydennyskoulutusta ammatillisen identiteetin ja työssä kehittymisen tueksi.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 64
Koulutusyksiköt: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
ISSN: 1456-2332
ISBN: 951-830-088-7 (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2006
Laajuus: 188 s.

Lataa avoin julkaisu

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin kielletty.