Käynnissä olevia projekteja

DigiosaaVa - Digitaalista osaamista ja digiosallisuutta valmennuksen keinoin 1.10.2021 - 31.8.2023 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) MUTKA - Muutoskyvykkyyttä ja työhyvinvointia yrityksille koronasta selviytymiseksi 1.10.2021 - 31.8.2023 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Mission Positive Handprint 1.9.2021 - 31.8.2023 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) SaSU Sairaanhoitajan integroituminen Suomalaiselle Urapolulle 1.9.2021 - 31.8.2023 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Lookout – osaamisen uudet suunnat -täsmävalmennus luovan alan ammattilaisille koronakriisistä selviytymiseen 1.8.2021 - 31.8.2023 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) TarMu - Tarinoilla muutosta palliatiivisen hoidon työntekijöiden hyvinvointiin 1.8.2021 - 31.8.2023 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) POLKU 2.0 – Jatkuvan oppimisen Polkukartta kestävään bio- ja kiertotalouteen 1.6.2021 - 31.8.2023 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Tuettu osuuskunta 1.4.2021 - 30.6.2023 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) FUDIX - Future Digiexperts 1.3.2021 - 31.8.2023 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) MUSE - Musiikin etäopettamisen, etäesittämisen ja etätuottamisen matalan latenssin ja matalan kynnyksen ratkaisut 1.3.2021 - 28.2.2023 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) PARK – Peliala suunnannäyttäjänä kohti pandemiaresilienttiä koulutusta 1.3.2021 - 31.8.2022 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Pelaten duuniin!: Digi- ja kilpapelaamisella kohti osallisuutta, hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä 1.3.2021 - 31.8.2023 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Systeeminen johtaminen teollisuudessa 1.3.2021 - 31.8.2023 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Sampo - opiskelijan saumaton opintopolku 1.2.2021 - 31.8.2023 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Hyvinvointikartta 1.10.2020 - 30.9.2022 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Kotopaikka2 - Kotoutumisen paikalliset prosessit haltuun 1.9.2020 - 30.9.2022 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Virtual Leaders - Virtuaalijohtamisella tuottavuutta ja työhyvinvointia 1.9.2020 - 31.8.2023 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) OHTO+ - Ohjauksen tehostaminen digi- ja verkkopalveluja hyödyntämällä 1.6.2020 - 31.10.2022 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Fokus työhyvinvoinnin johtamiseen! 1.3.2020 - 30.6.2023 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) KEMUSOTE - Kevytyrittäjyys ja muutoskyvykkyys sote-alan toimintaedellytysten sekä työhyvinvoinnin edistäjänä 1.3.2020 - 28.2.2023 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Näytä lisää

Päättyneitä projekteja

UOMA - Uraa ja osaamista maahanmuuttajille 1.1.2019 - 31.12.2020 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Vastuullisen matkailun portaat – koulutusmallin kehittäminen 1.1.2019 - 30.6.2021 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Culture Tourism for City Breakers 1.8.2018 - 31.8.2020 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) PAKU - Palvelupolut kuntoon 1.8.2018 - 28.2.2021 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) URAA! - Uraohjausosaamisen kehittäminen Ohjaamoissa 1.4.2018 - 30.11.2020 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Pysytään Pinnalla 1.3.2018 - 28.2.2020 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Komppaa! Kompensaatiokeinoista apuaskelmia työtehtäviin 1.2.2018 - 31.1.2020 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Luovalla osaamisella rakennemuutoksesta resurssiviisauteen 11.9.2017 - 31.8.2020 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Maahanmuuttajista kasvua yrittäjyyteen 1.9.2017 - 28.2.2018 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ViVo - Virtaa ja voimaa nuorille! 1.9.2017 - 31.5.2019 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Kulttuuripalvelut saavutettavaksi matkailijoille - kulttuurimatkailureittien kehittäminen (221003) 1.5.2017 - 30.4.2018 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Kotopaikka - Kotouttamisen paikalliset prosessit haltuun 1.3.2017 - 31.7.2019 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Maahanmuuttajien mentorointi toisella asteella 1.3.2017 - 31.8.2019 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) OsaavaPK - Tuottavuutta pk-yritysten rekrytointia, osaamista ja uudistumiskyvykkyyttä kehittämällä 1.3.2017 - 31.12.2019 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) TuotTo – Tuottavat toimintamallit 1.1.2017 - 30.6.2019 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Hyvinvointikioski työ- ja toimintakyvyn vahvistajana 1.9.2016 - 31.12.2018 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) OTTO - Osallistuva arki kotoutumisen tukena -Turvapaikanhakijoiden sosiaalista osallisuutta vahvistava esikotoutumisen malli 1.9.2016 - 31.8.2018 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) OSMO Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin 1.8.2016 - 28.2.2019 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016 - 13.3.2019 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Työhyvinvointia digitaalisuuden ja kokeilukulttuurin keinoin DIKO 1.3.2016 - 28.2.2019 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Näytä lisää