jamk.fi

Käynnissä olevia projekteja

OSMO2 - Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin 1.4.2019 - 31.8.2021 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Potentiaali - Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishanke 1.4.2019 - 31.12.2021 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Robotti tuli töihin 1.4.2019 - 31.10.2021 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) UOMA - Uraa ja osaamista maahanmuuttajille 1.1.2019 - 31.12.2020 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Vastuullisen matkailun portaat – koulutusmallin kehittäminen 1.1.2019 - 30.6.2021 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) YZ-sukupolvi vie työyhteisön uudelle tasolle 1.10.2018 - 31.12.2020 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) TiimiVerkko - Osallisuutta verkkovalmennuksesta 1.9.2018 - 31.12.2020 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Culture Tourism for City Breakers 1.8.2018 - 31.8.2020 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) PAKU -palvelupolut kuntoon 1.8.2018 - 31.12.2020 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) URAA! - Uraohjausosaamisen kehittäminen Ohjaamoissa 1.4.2018 - 31.8.2020 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Pysytään Pinnalla 1.3.2018 - 28.2.2020 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Komppaa! Kompensaatiokeinoista apuaskelmia työtehtäviin 1.2.2018 - 31.1.2020 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Luovalla osaamisella rakennemuutoksesta resurssiviisauteen 11.9.2017 - 29.2.2020 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ViVo - Virtaa ja voimaa nuorille! 1.9.2017 - 31.5.2019 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Maahanmuuttajien mentorointi toisella asteella 1.3.2017 - 28.2.2019 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) OsaavaPK - Tuottavuutta pk-yritysten rekrytointia, osaamista ja uudistumiskyvykkyyttä kehittämällä 1.3.2017 - 31.12.2019 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) TuotTo – Tuottavat toimintamallit 1.1.2017 - 30.6.2019 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016 - 13.3.2019 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Työhyvinvointia digitaalisuuden ja kokeilukulttuurin keinoin DIKO 1.3.2016 - 28.2.2019 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) TESSU - Tehdään yhdessä ohjausta 1.10.2015 - 31.3.2019 Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Päättyneitä projekteja

Maahanmuuttajista kasvua yrittäjyyteen 1.9.2017 - 28.2.2018 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Kulttuuripalvelut saavutettavaksi matkailijoille - kulttuurimatkailureittien kehittäminen 1.5.2017 - 30.4.2018 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Kotopaikka - Kotouttamisen paikalliset prosessit haltuun 1.3.2017 - 31.7.2019 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Hyvinvointikioski työ- ja toimintakyvyn vahvistajana 1.9.2016 - 31.12.2018 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) OTTO - Osallistuva arki kotoutumisen tukena -Turvapaikanhakijoiden sosiaalista osallisuutta vahvistava esikotoutumisen malli 1.9.2016 - 31.8.2018 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) OSMO Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin 1.8.2016 - 28.2.2019 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Sujuvat työnhakumarkkinat 15.2.2016 - 31.8.2019 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) eBoss - Hyvinvointivalmennusta nuorille 1.2.2016 - 31.1.2019 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Kotona Jyväskylässä 1.1.2016 - 30.6.2018 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Valte - Valmiina työelämään 1.11.2015 - 30.10.2018 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Urareitti - Korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys 1.10.2015 - 30.9.2018 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) AVOT - Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus 1.9.2015 - 31.8.2018 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Minä ensin! 1.9.2015 - 31.5.2018 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 5376 KYTKE - Korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa 1.8.2015 - 30.6.2017 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Pelaten osalliseks 1.8.2015 - 31.12.2017 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) SUUNTA - Nuorten vanhempien suunta työuralle 1.8.2015 - 31.12.2017 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) UP Uusi oppiminen - uudet ympäristöt 1.8.2015 - 31.5.2017 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Green Care koulutusmalli korkea-asteelle 22.6.2015 - 30.11.2018 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) RAINER - Romaninuorten ja romaniperheiden tukeminen koulutuspolulla 1.6.2015 - 31.1.2018 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) AMKista uralle 1.5.2015 - 31.12.2017 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Näytä lisää