kaksi vauvaa pitelee soittimia

Värikkäät Vauvat noin 4–12 kk:n ikäisille vauvoille vanhempineen

Värikkäät Vauvat on soiva värikylpyryhmä noin 4–12 kk:n ikäisille vauvoille ja heidän vanhemmilleen. Tunneilla käytetään monipuolisesti musiikin eri työtapoja, kuten laulua, soittoa ja liikettä edeten materiaalien, värien ja valon kokemiseen, tunnusteluun ja havaitsemiseen ja lopulta myös itse tuotettuun jälkeen. Vauvat pääsevät ilmaisemaan itseään kuvallisesti turvallisilla väreillä ja materiaaleilla 1-2 kertaa kuukaudessa. Tavoitteena on vanhemman ja vauvan välisen vuorovaikutuksen vahvistaminen, moniaististen kokemusten ja elämysten tarjoaminen sekä positiivisen musiikkisuhteen luominen lapsen kokonaisvaltaista kehitystä tukien.

  • Aika: maanantaisin klo 16.00 – 16.45
  • Opettaja: Leena Pantsu (musiikkikasvatuksen lehtori, värikylpyohjaaja) ja varhaisiän musiikkikasvatuksen opiskelijat
  • Paikka: JAMK, Lutakko, IT-Dynamo, Piippukatu 2, luokka D307
  • Hinta: 130€/ lukukausi / 15 kokoontumiskertaa sekä matinea


Lisätiedot:

Leena Pantsu
puh. 040 510 5062
etunimi.sukunimi@jamk.fi