Värikkäät vauvat noin 3–8 kk:n ikäisille vauvoille vanhempineen, alkaen 21.1.2021

Värikkäät Vauvat on soiva värikylpyryhmä noin 3–8 kk:n ikäisille vauvoille ja heidän vanhemmilleen. Tunneilla käytetään monipuolisesti musiikin eri työtapoja, kuten laulua, soittoa ja liikettä edeten materiaalien, värien ja valon kokemiseen, tunnusteluun ja havaitsemiseen ja lopulta myös itse tuotettuun jälkeen. Vauvat pääsevät ilmaisemaan itseään kuvallisesti turvallisilla väreillä ja materiaaleilla 1–2 kertaa kuukaudessa. Tavoitteena on vanhemman ja vauvan välisen vuorovaikutuksen vahvistaminen, moniaististen kokemusten ja elämysten tarjoaminen sekä positiivisen musiikkisuhteen luominen lapsen kokonaisvaltaista kehitystä tukien.

Aika: torstaisin klo 10.00–10.45
Opettaja: Leena Pantsu (musiikkikasvatuksen lehtori, värikylpyohjaaja) ja varhaisiän musiikkikasvatuksen opiskelijat
Paikka: JAMK, Suomalainen musiikkikampus, Pitkäkatu 18-22, luokka 238.
Hinta: 130€/ lukukausi / 15 kokoontumiskertaa sekä matinea

Lisätiedot:

Leena Pantsu
puh. 040 510 5062
etunimi.sukunimi@jamk.fi