kaksi taaperoikäistä tyttöä leikkii lattialla

Värikkäät Mukelot noin 1–3-vuotiaille lapsille vanhempineen

Värikkäät Mukelot on soiva värikylpyryhmä noin 1–3-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Tunneilla käytetään monipuolisesti musiikin eri työtapoja, kuten laulua, soittoa ja liikettä edeten materiaalien, värien ja valon kokemiseen, tunnusteluun ja havaitsemiseen ja lopulta myös itse tuotettuun jälkeen. Lapset pääsevät ilmaisemaan itseään kuvallisesti turvallisilla väreillä ja materiaaleilla 1-2 kertaa kuukaudessa. Tavoitteena on vanhemman ja vauvan välisen vuorovaikutuksen vahvistaminen, moniaististen kokemusten ja elämysten tarjoaminen sekä positiivisen musiikkisuhteen luominen lapsen kokonaisvaltaista kehitystä tukien.

Aika: keskiviikkoisin klo 16.15–17.00
Paikka: JAMK, Suomalainen musiikkikampus, Pitkäkatu 18-22, luokka 238
Opettaja: Leena Pantsu (musiikkikasvatuksen lehtori) ja varhaisiän musiikkikasvatuksen opiskelijat
Hinta: 130€ / lukukausi / 15 kokoontumiskertaa sekä matinea

Lisätiedot:

Leena Pantsu
puh. 040 510 5062
etunimi.sukunimi@jamk.fi