kaksi taaperoikäistä tyttöä leikkii lattialla

Värikkäät mukelot noin 2–3-vuotiaille lapsille vanhempineen

Värikkäät Mukelot on soiva värikylpyryhmä noin 2–3-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Tunneilla käytetään monipuolisesti musiikin eri työtapoja, kuten laulua, soittoa ja liikettä edeten materiaalien, värien ja valon kokemiseen, tunnusteluun ja havaitsemiseen ja lopulta myös itse tuotettuun jälkeen. Lapset pääsevät ilmaisemaan itseään kuvallisesti turvallisilla väreillä ja materiaaleilla 1-2 kertaa kuukaudessa. Tavoitteena on vanhemman ja vauvan välisen vuorovaikutuksen vahvistaminen, moniaististen kokemusten ja elämysten tarjoaminen sekä positiivisen musiikkisuhteen luominen lapsen kokonaisvaltaista kehitystä tukien.

  • Aika: maanantaisin klo 17.00 – 17.45
  • Opettaja: Leena Pantsu (musiikkikasvatuksen lehtori, värikylpyohjaaja) ja varhaisiän musiikkikasvatuksen opiskelijat
  • Paikka: JAMK, Lutakko, IT-Dynamo, Piippukatu 2, luokka D307
  • Hinta: 130€/ lukukausi / 15 kokoontumiskertaa sekä matinea


Lisätiedot:

Leena Pantsu
puh. 040 510 5062
etunimi.sukunimi@jamk.fi