kaksi taaperoikäistä tyttöä leikkii lattialla

Touhukkaat Taaperot noin 10 kk–2-vuotiaille lapsille vanhempineen

Touhukkaat Taaperot ‐muskariryhmä on noin 1–2‐vuoden ikäisille taaperoille ja heidän vanhemmilleen suunnattua musiikillista toimintaa. Tunneilla käytetään monipuolisesti musiikin eri työtapoja, kuten laulua, soittoa ja liikettä. Tavoitteena on vanhemman ja taaperon välisen vuorovaikutuksen vahvistaminen, moniaististen kokemusten ja elämysten tarjoaminen sekä positiivisen musiikkisuhteen luominen lapsen kokonaisvaltaista kehitystä tukien.

Aika: maanantaisin klo 17.15–18.00
Paikka: JAMK Lutakon kampus, Piippukatu 2 (Dynamo), luokka P2_D307
Opettaja: Susanna Tuhkala (musiikkipedagogi YAMK) ja varhaisiän musiikkikasvatuksen opiskelijat

Lisätiedot:

Leena Pantsu
puh. 040 510 5062
etunimi.sukunimi@jamk.fi