jamk.fi
lapset soittavat soittimia ohjaajan kanssa muskarissa

Muskari Mukulat noin 3-4-vuotiaille lapsille

Muskari Mukulat on noin 3 –4 vuotiaille lapsille suunnattu ryhmä, johon lapset osallistuvat ilman vanhempia. Varhaisiän musiikkikasvatuksen työtavat: laulaminen, loruilu, liike, soittaminen ja taideintegraatio ovat lapselle luonnollisia ilmaisukanavia. Niiden avulla tuetaan leikinomaisesti lapsen musiikillista ja kokonaisvaltaista kehitystä. Lorut ja laulut edistävät lapsen kielellistä ja motorista kehitystä, myös soittimiin tutustutaan monipuolisesti. Turvallisessa vertaisryhmässä opetellaan itsenäistymistä, tuetaan lapsen sosio-emotionaalista kasvua sekä nautitaan musiikin riemusta.

  • Aika: keskiviikkoisin klo 16.30 – 17.15
  • Opettaja: Susanna Tuhkala, (musiikkipedagogi YAMK) ja varhaisiän musiikkikasvatuksen opiskelijat
  • Paikka: Suomalainen musiikkikampus, Luova luokka 238, Pitkäkatu 18-22
  • Hinta: 130€ / lukukausi / 15 kokoontumiskertaa ja matinea

 Ilmoittautuminen

Lisätiedot:
Leena Pantsu
puh. 040 510 5062
etunimi.sukunimi@jamk.fi