lapset soittavat soittimia ohjaajan kanssa muskarissa

Muskarimukulat noin 3–4-vuotiaille lapsille

Muskarimukulat on noin 3–4-vuotiaille lapsille suunnattu ryhmä, johon lapset osallistuvat ilman vanhempia. Varhaisiän musiikkikasvatuksen työtavat, laulaminen, loruilu, liike, soittaminen ja taideintegraatio, ovat lapselle luonnollisia ilmaisukanavia. Niiden avulla tuetaan leikinomaisesti lapsen musiikillista ja kokonaisvaltaista kehitystä. Lorut ja laulut edistävät lapsen kielellistä ja motorista kehitystä, myös soittimiin tutustutaan monipuolisesti. Turvallisessa vertaisryhmässä opetellaan itsenäistymistä, tuetaan lapsen sosio-emotionaalista kasvua sekä nautitaan musiikin riemusta.

Aika: maanantaisin klo 16.30–17.15
Paikka: JAMK Lutakon kampus, Piippukatu 2 (Dynamo), luokka P2_D307
Opettaja: Susanna Tuhkala (musiikkipedagogi YAMK) ja varhaisiän musiikkikasvatuksen opiskelijat

Lisätiedot:

Leena Pantsu
puh. 040 510 5062
etunimi.sukunimi@jamk.fi