Luokituksen pääjaottelu

0 Yleisteokset. Kirja-ala. Kirjastotoimi.
Yleinen kulttuuritoimi. Joukkotiedotus
1 Filosofia. Psykologia. Rajatieto
2 Uskonto
3 Yhteiskunta
4 Maantiede. Matkat. Kansatiede
5 Luonnontieteet. Matematiikka. Lääketiede
6 Tekniikka. Teollisuus. Käsityö. Maa- ja metsätalous.
Kotitalous. Liiketalous. Liikenne
7 Taiteet. Liikunta
8 Kaunokirjallisuus. Kirjallisuustiede. Kielitiede
9 Historia

0
00 KIRJA-ALA
00.203 Symbolit. Koodit. Merkkijärjestelmät

01 BIBLIOGRAFIA
01.2 Yleisbibliografiat. Kansallisbibliografiat
01.04 Henkilöbibliografiat
01.05 Erikoisalojen luettelot

02 KIRJASTOTOIMI. KIRJASTOTIEDE. INFORMATIIKKA
02.051 Kirjastotoimi. Yleiset kausijulkaisut
02.3 Kirjaston hoito. Kirjastotekniikka
02.4 Musiikkikirjastotyö

03 YLEISET TIETOTEOKSET

05 YLEISET KAUSIJULKAISUT

06 YLEINEN KULTTUURIPOLITIIKKA

07 JOUKKOTIEDOTUS

1
10 YLEISTEOKSET
10.8 Mietelausekokoelmat. Sitaattikokoelmat

14 PSYKOLOGIA
14.07 Oppikirjat. Harjoituskirjat. Musiikin oppimateriaalit
14.1 Psyyken rakenne ja toiminnot
14.4 Persoonallisuuden psykologia
14.6 Kehityspsykologia

16 TIETOTEORIA. TIEDEOPPI
16.09 Historia
16.7 Tieteenfilosofia

17 ETIIKKA. ELÄMÄNFILOSOFIA. ESTETIIKKA
17.3 Elämänfilosofia. Elämäntaito

2
24 KRISTILLINEN HARTAUSKIRJALLISUUS
24.3 Virret. Hengelliset laulut

3
30 YLEINEN YHTEISKUNTATIEDE
30.1 Sosiologia
30.7 Järjestötoiminta. Kokoustekniikka

32 VALTIO-OPPI. POLITIIKKA
32.21 Siirtolaiset. Pakolaiset
32.4 Ikäryhmien asema yhteiskunnassa

33 OIKEUSTIEDE
33.04 Laki- ja säädöskokoelmat. Oikeustapauskokoelmat
33.3 Siviili- ja kauppaoikeus

34 ALUESUUNNITTELU. ALUEPOLITIIKKA

36 TALOUSTIEDE. KANSANTALOUSTIEDE
36.038 Sanakirjat
36.13 Työ. Työelämä
36.6 Kansainvälinen talous. Maailmankauppa

37 SOSIAALIPOLITIIKKA
37.1 Työsuojelu. Ergonomia
37.2 Sosiaalipolitiikka
37.41 Päivähoito

38 KASVATUS. OPETUS. KASVATUSTIEDE
38.1 Perhe- ja kotikasvatus
38.2 Opetusoppi
38.3 Opiskelutekniikka
38.4 Yliopistot. Korkeakoulut
38.5 Koululaitos
38.6 Aikuiskoulutus. Vapaa sivistystyö

4
40 MAANTIEDE

42 SUOMI

48 MUUT MAANOSAT

49 KANSATIEDE. KULTTUURIANTROPOLOGIA

5
51 MATEMATIIKKA
51.5 Erityiset laskentamenetelmät

55 FYYSINEN MAANTIEDE. GEOLOGIA
55.4 Paleontologia

56 BIOLOGIA
56.411 Biologinen antropologia

58 ELÄINTIEDE

59 LÄÄKETIEDE. TERVEYDENHOITO
59.21 Hoitotiede. Hoitotyö. Hoitohenkilökunta
59.33 Rentoutus. Uni. Unettomuus
59.4 Hoitomenetelmät
59.55 Hermosto. Neurologia
59.56 Psykiatria
59.6 Lasten terveydenhoito. Lastentaudit

6
61 ATK. AUTOMAATIO. SÄÄTÖ- JA SYSTEEMITEKNIIKKA
61.4 Tietokoneet

62 METALLITEOLLISUUS. KONETEKNIIKKA. LIIKENNEVÄLINEET. SÄHKÖTEKNIIKKA
62.6 Sähkötekniikka

64 PUUNJALOSTUSTEOLLISUUS. TEKSTIILITEOLLISUUS. NAHKATEOLLISUUS. HIENOMEKAANINEN TEOLLISUUS
64.54 Soitinrakennus

65 KÄSITYÖ. KOTITEOLLISUUS

66 RAKENNUSTEKNIIKKA

67 MAA- JA METSÄTALOUS. ELINTARVIKETEOLLISUUS

69 LIIKETALOUS. MARKKINOINTI. KAUPPA. LIIKENNE
69.1 Liiketalouden hallinto
69.3 Markkinointi. Kauppa
69.7 Tietoliikenne

7
70 TAITEENTUTKIMUS. YLEINEN TAIDEHISTORIA
70.1 Taidepsykologia. Taidesosiologia. Taidepolitiikka
70.9 Yleinen taidehistoria

77 NÄYTTÄMÖTAIDE. ELOKUVATAIDE
77.1 Teatteritaide
77.2 Ilmaisutaide. Puhetaito. Lausuntataide
77.3 Tanssi

78 MUSIIKKI
78.03 Hakuteokset
78.04 Kokoomateokset. Kokoelmat
78.05 Kausijulkaisut
78.06 Yhdistykset
78.07 Oppikirjat. Harjoituskirjat. Musiikin oppimateriaalit
78.1 Musiikin tutkimus
78.2 Musiikin teoria
78.3 Laulumusiikki. Näyttämömusiikki. Liturginen musiikki
78.31 Laulukokoelmat
78.32 Yksinlaulut
78.34 Kuorot (yli 9 laulajaa)
78.35 Näyttämömusiikki
78.351 Oopperat
78.355 Elokuva-, televisio- ja videomusiikki
78.36 Oratoriot. Passiot. Messut. Kantaatit. Motetit
78.37 Liturginen musiikki
78.4 Etnomusiikki. Kansanmusiikki
78.5 Yhtye- ja orkesterimusiikki
78.51 Yhtyeet (2-9 soittajaa)
78.52 Kamariorkesterit (yli 9, yleensä alle 25 soittajaa)
78.54 Orkesterit (yleensä enemmän kuin 25 soittajaa)
78.55 Konsertot
78.6 Kosketinsoitinmusiikki. Näppäilysoitinmusiikki
78.61 Piano
78.62 Urut
78.63 Cembalo
78.64 Harppu
78.65 Kitara
78.66 Harmonikka
78.67 Kantele
78.7 Jousisoitinmusiikki
78.71 Viulu
78.72 Alttoviulu
78.73 Sello
78.74 Kontrabasso
78.8 Puhallinsoitinmusiikki. Lyömäsoitinmusiikki. Muilla soittimilla esitetty musiikki. Elektroakustinen musiikki. Musiikkikulttuurien sulautumat. Populaarimusiikki
78.81 Huilu
78.82 Klarinetti
78.83 Oboe
78.84 Fagotti
78.85 Trumpetti
78.86 Muut vaskipuhaltimet
78.88 Elektroakustinen musiikki
78.89 Musiikkikulttuurien sulautumat. Populaarimusiikki
78.891 Popmusiikki
78.8911 Rock
78.8921 Blues
78.8922 Jazz
78.9 Musiikin historia
78.99 Henkilöhistoria

79 LIIKUNTA. URHEILU. LEIKIT. HUVIT

8
80 KAUNOKIRJALLISET SEKASISÄLTÖISET TEOKSET
80.2 Suomenkieliset

82 RUNOT

84 KERTOMAKIRJALLISUUS

85 SADUT. KUVAKIRJAT. SARJAKUVAT

86 KIRJALLISUUSTIEDE

87 KIELITIEDE

88 SUOMALAIS-URGILAISET KIELET
88.2 Suomen kieli

89 INDOEUROOPPALAISET KIELET. MUUT KIELET

9
90 HISTORIANTUTKIMUS. YLEINEN KULTTUURIHISTORIA.
YLEINEN SOTAHISTORIA.YLEINEN ARGEOLOGIA
90.2 Yleinen kulttuurihistoria

91 MAAILMAN HISTORIA. EUROOPAN HISTORIA

92 SUOMEN HISTORIA

94 KESKI-EUROOPAN HISTORIA

97 ITÄ-EUROOPAN HISTORIA

98 MUIDEN MAANOSIEN HISTORIA

99 HENKILÖ- JA SUKUHISTORIA
99.1 Elämäkerrat. Muistelmat
99.2 Elämäkerralliset hakuteokset