Lutakon kampuskirjaston hyllyluokitus The Shelf Classification of Lutakko Library
001 Tiede ja tieto yleensä / Science and knowledge in general

004 Tietojenkäsittely ja tietotekniikka. Yleistä. Tietoturva / Computer science and technology. Information technology. Data security

004.2/.3 Tietokonearkkitehtuuri. Tietokoneet. Atk-laitteet. Palvelimet / Computer architecture. Computer hardware. Servers

004.4 Ohjelmistotekniikka. Käyttöjärjestelmät / Software. Operating systems

004.5 Käyttöliittymä. Käyttäjäympäristö. Multimedia / User interface. User environment. Multimedia

004.6 Tietokannat. Tiedonhaku. Datan käsittely / Databases. Information retrieval. Data handling

004.7 Tietoverkot. Tietokoneverkot. Tietoliikenne / Computer communications. Computer networks

004.8 Neuroverkot. Semanttinen web. Tekoäly. CAD/CAM / Neural networks. Semantic web. Artificial intelligence. CAD/CAM

004.9 Tietokonepohjaiset sovellukset ja tekniikka / Application-orientated computer based techniques

004.91 Dokumenttien käsittely ja tuottaminen. Tekstinkäsittely. Taitto-ohjelmat. Verkkojulkaiseminen / Document processing and production. Word, text processing. Desktop publishing. Electronic publishing.

004.92 Tietokonegrafiikka. Mallintaminen. Tietokoneanimaatio / Computer graphics. Geometric modelling. Animation

004.93 Kuvankäsittely. Hahmontunnistus. Puheentunnistus / Image processing. Pattern, character recognition. Speech recognition

004.94 Simulointi. Virtuaalitodellisuus / Simulation by computer. Virtual reality

005 Johtaminen. Yleistä / Management in general

005.2 Strateginen johtaminen / Strategic management

005.3 Organisaatiokäyttäytyminen. Johtamispsykologia / Organizational behaviour. Management psychology

005.5 Johtamistoiminta. Liiketoiminnan suunnittelu / Management operations. Business planning

005.6 Laatujohtaminen. Tiimityö / Quality management. Teamwork

005.7 Organisaatiot. Organisaatiojohtaminen / Organizations. Organizational management

005.8 Projektinhallinta / Project management

005.9 Henkilöstöjohtaminen. Tietämyksen johtaminen / Personnel management. Knowledge management

02 Kirjasto- ja tietopalvelu / Librarianship

04 PIENP Pienpainatteet (mm. lehtiä, esitteitä, tiedotteita eri aloilta) / Brochures

04 INS Insinöörityöt / Graduate Theses

04 TEK Teknikkotyöt / Graduate Theses

043 Opinnäytetyöt JAMK, Informaatioteknologia / Bachelor's Theses of School of Information Technology

043 Opinnäytetyöt JAMK, Tiimiakatemia (alkaen 6/2003) / Bachelor's Theses of Degree Programme in Team Academy.

05 Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja / Reports from the JAMK University of Applied Sciences

1 Filosofia / Philosophy

159.9 Psykologia / Psychology

17 Etiikka. Käytännöllinen filosofia / Moral philosophy. Ethics

3 Yhteiskuntatieteet / Social sciences

30 Yhteiskuntatieteiden tutkimusmenetelmät ja teoriat / Theories and methods in social sciences

31 Tilastotiede / Statistics

316 Sosiologia / Sociology

316.7 Kulttuurin sosiologia / Cultural sociology

33 Kansantalous. Kansantaloustiede / Economics

331 Työ. Työelämänsuhteet. Työn taloustiede. Työllisyys / Labour. Employment. Work. Labour economics. Organization of labour

34 Oikeus / Law

364 Yhteiskunnan toimenpiteitä vaativat hyvinvointiongelmat. Yhteiskunnan tuki- ja avustusmuodot. Sosiaalipolitiikka / Social welfare

37 Kasvatustiede / Education

378 Yliopistot. Korkeakoulut / Higher education. Universities. Academic study

502/504 Luonto. Ympäristön suojelu. Jätehuolto / Environmental sciences. Conservation of natural recouses. Recycling

51 Matematiikka / Mathematics

53 Fysiikka / Physics

54 Kemia / Chemistry

6 Sovelletut tieteet. Lääketiede. Tekniikka / Applied sciences. Medicine. Technology

613.2 Ravitsemus. Ruokavaliot / Nutrition. Diet

62 Insinööritieteet. Tekniikka. Teollisuus / Engineering. Technology in general

621.3 Sähkötekniikka / Electrical engineering

621.39 Tietoliikennetekniikka / Telecommunications

654 Viestityslaitos / Telecommunication and telecontrol organization and services

655 Graafinen teollisuus. Kirjapainotaito / Graphic industries. Printing. Publishing

657 Laskentatoimi / Accountancy

658 Liiketalous / Business management, administration

658.5 Tuotannon organisaatio ja suunnittelu. Laatu / Organization of production. Quality

658.8 Markkinointi / Marketing

659 Mainonta. Tiedotustoiminta / Publicity. Information work. Public relations

77 Valokuvaus / Photography

778.53 Elokuvaus. Videokuvaus / Cinematographic filming

78/79 Musiikki. Pelit. Urheilu / Music. Games. Sport

801.3 Kielitiede. Eri alojen sanastot / Linguistics. Special subject dictionaries

802.0 Englanti / English

803.0 Saksa. Hollanti / German. Dutch

803.9 Ruotsi / Swedish

804.0/806.0 Ranska. Espanja. Italia / French. Spanish. Italian

808.2 Venäjä / Russian

809.4 Suomi. Viro. Unkari / Finnish. Estonian. Hungarian

82 Yleinen kirjallisuus. Kirjallisuuden tutkimus / Literature in general

82.08 Kirjallinen työ ja sen tekniikka. Suullinen esitystaito / Written and oral presentation

9 Maantiede. Kotiseutu / Geography. Area studies

91 Maantiede. Matkat / Geography. Travel

929 Elämäkerrat / Biography

93/99 Historia / History

VIDEOT

Video Tapes

ÄÄNIKIRJAT

Audio Books

MULTIMEDIA, DVD

Multimedia. E-aineisto / Multimedia. Electronic resources