jamk.fi
 

Artikkelit ja tietokannat


Haetko kotimaisia artikkeleja?

Arto, kotimaisten artikkeleiden viitetietokanta, toimii Kansalliskirjaston hakupalvelussa
Elektra Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla (kotimaisia kokotekstiartikkeleita)
Helsingin Sanomien arkisto  Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla
Journal.fi
- suomalaiset tiedelehdet verkossa

Etsitkö tuoretta tietoa kirjastoista?

Finna.fi: Suomen arkistojen, kirjastojen ja museoiden aarteet samalla haulla
Avointen oppimateriaalien kirjasto: esiopetuksesta korkeakoulutukseen

Melinda (Suomalaisten kirjastojen yhteistietokanta)
Kirjastot.fi: kunnan- ja kaupunginkirjastot kootusti, vinkkejä tiedonhakuun, Kysy kirjastonhoitajalta -palvelu.

Haetko kansainvälisiä artikkeleja?

ERIC (Ebsco) Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla |Help| (keskeinen kasvatustieteen tietokanta)
ProQuest-tietokannat ja e-kirjat Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla, esim. Education Database
Emerald Insight (Journals) Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla  |Help | (mm. johtamisen liittyviä lehtiä)
Sage Journals Online Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla

 
 

E-kirjat


Alma Talent Pro (ent. Talentum) Verkkokirjahylly  e-kirjoja eri aihealueilta I Ohje
Ellibs  Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla |Ohje|

Ebook Central (ProQuest)  |Ohje|


Suomen laki 
Alma Talent -verkkopalvelut:
Fokus - jatkuvasti päivittyvä tietolähde Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla |Ohje  (mm. juridiikka, verotus, palkkaus, kirjanpito)

Finlex

Theseus  Ammattikorkeakoulujen elektronisia opinnäytteitä ja julkaisuja
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisut

 

Etäkäyttö

Voit käyttää lähes kaikkia e-kirjoja ja tietokantoja kotona tai matkoilla Janetin tai alakohtaisten tiedonlähdeoppaiden kautta.

Kirjaudu Janetiin Haka-kirjautumisen kautta omalla JAMKin verkkotunnuksellasi. Etene palveluun "Tietokannan käyttöliittymä" -linkistä.

Etäkäyttö

Tiedonlähdeoppaissa vaaleanpunaisella avainkuvakkeella merkityt tietokannat edellyttävät kirjautumista. 

 

Asiasanastot ja sanakirjat

Aloita tiedonhaku valitsemalla sopivat hakusanat sanastojen avulla. Asiasanastojen ja sanakirjojen lisäksi voit käyttää tietokantojen omia sanastoja ("Thesaurus", "Subject Terms", "Subject Headings" tai vastaava).

Finto Asiasanasto- ja ontologiapalvelu (suomi, ruotsi, englanti)
YSA Yleinen suomalainen asiasanasto
YSO Yleinen suomalainen ontologia, myös englanninkielisiä termejä
MOT-sanakirjasto Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla
LCHS Kongressin kirjaston asiasanasto
Finmesh Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla Lääketieteen ja terveystieteen asiasanasto, jossa termejä voi etsiä suomeksi tai englanniksi
Terminologian tietokannat Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla Terveysportin lääketieteen termit, sanakirjat ja sanastot (myös suomalaiset luokitukset, lyhenteet sekä MeSH)
Hoidokki Hoitotieteellinen asiasanasto
MeSH Lääketieteen ja terveystieteen englanninkielinen asiasanasto
Tepa Termipankki tekniikan termejä eri kielillä
ERIC Englanninkielinen kasvatustieteellinen asiasanasto
Grove Music Online  Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla Hakuteos ja sanakirja musiikin alalta
MUSA musiikin asiasanasto
AFO Viikin kampuskirjaston asiasanasto (maatalous, metsätalous, eläinlääketiede, elintarvikeala, ympäristötieteet, biologia)
EnDic ympäristösanakirja suomi-viro-englanti-ranska-saksa-ruotsi-latvia-liettua-venäjä, Suomen ympäristökeskus

 

Erityisopetus

Apua.info
Datero
Erilaisten oppijoiden liitto
Erityisopettaja.fi, erityisopettajan tietoportaali verkossa (JAMK)
Luki-Luukas
Lukineuvola
Niilo Mäki -instituutti
Oppimistutkimuksen keskus
Oppimisvaikeus.fi, tietoa nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksista
Papunet
Peda.net
Perusopetus.fi, perus- ja erityisopetuksen tietopankki
Suomen erityiskasvatuksen liitto ry.
Verneri, kehitysvamma-alan verkkopalvelu

 

Ohjaus

Ammattibarometri
Ammattinetti, tietoa ammateista ja aloista
CIMO, Suomen Euroguidance
eVokes, valtakunnallisen ohjausalan osaamiskeskuksen verkkosivusto, esim. valtakunnallisia ja alueellisia hankkeita
Elinikäisen ohjauksen verkkolehti (JAMK)

Kansainvälisiä ohjausalan toimijoita
Kansainvälisiä ohjausalan tutkimuskeskuksia
Kansainvälisiä ohjausalan lehtiä
Ohjausalan lehtiä:  ERIC (Ebsco) Toimii JAMKin verkossa tai JAMK-tunnuksilla |Help| (keskeinen kasvatustieteen tietokanta)

Ohjausalan koulutus Suomessa
Opintopolku, Opetushallituksen ylläpitämä portaali: koulutuksen ja opetuksen järjestäjän palveluita
Suomen opinto-ohjaajat - SOPO ry
Työvoimahallinto

Vapaasti verkossa

CORE - Open Access Research Papers
DOAJ  - Directory of Open Access Journals
OATD - Open Access Theses and Dissertations
Google Scholar

Oppimateriaalien valinta ja käyttö AMKien yhteisillä verkko-opintojaksoilla - Opas opettajille:
Avoimen verkon aineistojen etsiminen - tiedonhaun välineitä

 

Muut lähteet

Avoin tiede ja kuvien käyttö: ImagOA-opas, Aalto-yliopiston oppimiskeskus

Operight-sivusto, tarkoitettu vastaamaan opettajan työhön liittyviin tekijänoikeuskysymyksiin

KIRAVO, Kirjasto avoimena oppimisympäristönä. Materiaalipankki tiedonhankinnan ohjaukseen ja oppimiseen.

Kopiraittilan koulu, pelillinen materiaali tekijänoikeuksien opettamiseen.

Kasvatuksen tiedelehtien yhteinen profiili

Kasvatustieteen tiedonhankinta, Jyväskylän avoimen tiedon keskus

Kansanvalistusseura
Koulutuksen arviointikeskus
Koulutuksen tutkimuslaitos
Suomen kasvatustieteellinen seura
Tilastokeskus
Findikaattori, Tilastokeskuksen palvelu: "Tietoa yhteiskunnan ilmiöistä tilastokuvion, taulukon ja analyysitekstin muodossa."

Tiede ja tutkimus -palvelu. Opetus- ja kulttuuriministeriön tarjoama palvelu. Kokoaa ja jakaa tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta.

Vipunen, opetushallinnon tilastopalvelu

Eurydice, eurooppalainen kasvatus- ja koulutusalan informaatiokeskus ja tietoverkko

Ota yhteyttä

Niemilahti-Könkkölä Susanna

Niemilahti-Könkkölä Susanna

Informaatikko, Information Specialist
Kirjasto, Library
Hallinto, Administration
+358405093413