jamk.fi

 

Tutkimustiedon lähteille

Etsit alasi lähteitä ohjatusti Opinnäytetyö osa 1 tai Tutkimus ja kehittäminen  -opintojaksolla. Tärkeimpiä ovat tieteelliset ja ammatilliset julkaisut sekä virallistieto. Voit osallistua myös lisäopastukseen Opparisaunassa. Käytä tarvittaessa apunasi Opinnäytetyön rakenne ja lähteet -jäsennystä (pdf 522 kb) tai katso, millainen on tieteellinen artikkeli (pdf 148 kb).

Lähteet ilmoitetaan JAMKin raportointiohjeen mukaisesti (ks. myös Oppariblogi). Pikaohje lähdemerkintöihin on ohjeen luvussa 5.3, klikkaa auki kuvio lähdeviitteen rakenteesta. Tieteellisen artikkelin lähdemerkintäohje Oppariblogissa. Opinnäytetyöohjeet ovat kootusti JAMKin opinto-oppaassa, tarkentavia alakohtaisia ohjeita löydät Elmo opiskelijaintrasta kohdasta Opinnäytetyö.

Tiedonhankintasi on prosessi

 

 

 

 

Perusteellinen tiedonhankinta on prosessi, jossa etsit ja arvioit aiheestasi tutkittua tietoa.
Katso lisätietoa tiedonhankinnan prosessista (JY:n Kirjastotuutori)

Näin tiedonhankinta etenee

Tiedonhankinta etenee usein syklisesti. Voit olla eri vaiheissa osittain samanaikaisesti, tai vaiheiden järjestys voi vaihdella. Tunteesi voivat heittelehtiä laidasta toiseen. Perehdyt systemaattisesti ja kattavasti siihen, mitä aiheesta on aiemmin kirjoitettu ja tutkittu.

Vaiheet

  • Aloitus: Tarve hankkia tietoa syntyy. Alat miettiä, mitä haluat tietää. JAMKissa tietoa etsitään ja sovelletaan yleensä ammattikäytäntöjen kehittämiseen.
  • Aiheen valinta: Keskustelet aiheestasi muiden ihmisten kanssa ja tekemällä miellekartan tai asialistan.
  • Aiheen makustelu: Päätät oman näkökulmasi aiheeseen. Määrittelet keskeiset käsitteet tutustumalla 2–3 tärkeään lähteeseen. Keskityt asian ymmärtämiseen, etkä kerää lähteitä intensiivisesti.
  • Aiheen rajaus (tärkeintä): Kun tiedät mihin keskityt, pystyt suodattamaan oleellisen tiedon muusta tiedosta.
  • Lähteiden keruu: Etsit lähteitä ja teet muistiinpanoja. Käsityksesi aiheesta selkeytyy (opit!).
  • Tulosten esittäminen: Julkaiset raporttisi.
  • Oman toiminnan arviointi: Arvioit toimintaasi koko prosessin ajan.

Muitakin tiedonhankinnan malleja on, katso esimerkiksi The Big 6 Skills tai Carol C. Kuhlthaun Guided Inquiry Design.

Kriittisyyttä lähteisiin

Millä kriteereillä hyväksyt tai hylkäät lähteitä?

Lähde on laadukas, jos sen sisältö on asianmukainen, ajantasainen, puolueeton ja riittävän kattava. Suosi alkuperäisiä lähteitä, älä niiden tiedotteita tai muita referaatteja. Tutustu esimerkiksi Tampereen yliopiston kirjaston kriteereihin tai Lahden korkeakoulukirjaston hakutulosten arviointi-sivuun.

Käykö oppikirja lähteeksi? Lue Oppariblogista.

Älä varasta vaan referoi

Älä nappaa tutkimustuloksia tai muiden ajatuksia tekstiisi lähteitä ilmoittamatta. Referoi eli kerro asia tiivistetysti omin sanoin. Esitä myös oma käsityksesi asiasta. Muista aina teksti- ja lähdeviitteet. Lisätietoa saat JAMKin raportointiohjeesta.

Käytä luvallisia kuvia ja musiikkia

Kuvasitaattioikeus sallii kuvan käyttämisen tieteellisessä esityksessä tai taidearvostelussa. Kysy kuitenkin tekijältä aina lupa, jos kopioit hänen valokuvansa, musiikkiteoksensa tai muun vastaavan taideteoksensa opinnäytetyöhösi tai diaesitykseesi. Linkittää voit vapaasti. Ota avuksesi ImagOA-opas: Avoin tiede ja kuvien käyttö (Aalto-yliopisto)

Netissä on kuvia ja musiikkia, joita voi käyttää vapaasti lähde mainiten. Niiden etsintään on netissä useita palveluita, esimerkiksi CC Search, Flickr(ohje)/FlickrCC, Pixabay, FreeFoto, Freeimages (UK), Freeimages.com, Pics4Learning, Morguefile, Unplash, OpenClipart, FreePic sekä NASAn kuva- ja videogalleriat. Tarkistathan kuitenkin aina, mitä palvelussa sanotaan käyttöoikeuksista, sillä ne voivat muuttua!  Kirjastot.fi- sivulla aiheesta lisää.

Oppariblogi

Viittaaminen Sotkanetin tilastoon
12.12.2018 15:28

Viittaaminen Sotkanetin tilastoon

Miten viitataan sotkanetin tilastoihin? Onko seuraava tapa oikea? Linkit ovat usein pitkiä, eivätkä toimi, jos linkin laittaa suoraan tilast...
Tilaustyönä tehdyt piirustukset
12.12.2018 14:15

Tilaustyönä tehdyt piirustukset

Olemme suunnitelleet ja tilanneet graafikolta piirretyt kuvat meidän opinnäytetyöhön. Miten nämä tulisi merkitä oppariin oikeaoppisesti? Vas...
Lähteen salaaminen – toimeksiantajan pyyntö
12.12.2018 13:29

Lähteen salaaminen – toimeksiantajan pyyntö

Opinnäytetyössämme on yksi alaluku yhdestä tutkimuksesta, jonka toimeksiantaja haluaa salata. Kyseessä ei ole siis oma tutkimuksemme vaan re...
Ilmoita rekisteröity tavaramerkki ®-merkillä
12.12.2018 11:43

Ilmoita rekisteröity tavaramerkki ®-merkillä

Miten viittaan oikein Rekisteröityyn tavaramerkkiin? Tarvitsenko luvan siihen viitatakseni, jos tuon sen kuvana opinnäytteeseeni? Vastaus: O...
Näytä lisää