Testausympäristössämme voidaan suorittaa erilaisten materiaalien ja rakenteiden staattista sekä dynaamista veto-, puristus- ja taivutustestausta. Staattista ja dynaamista testausta voidaan suorittaa myös erilaisissa olosuhteissa (lämpötila, kosteus tai esim. standardin mukainen korroosio). Lisäksi testausympäristössä voidaan mitata materiaalien kovuuksia kovuudenmittauslaitteistoillamme. Käytössämme on myös laadukkaat ja monipuoliset venymäliuskamittauksen mahdollistamat laitteistot.

Materiaalitekniikan laboratorioympäristön palvelut toteutetaan oppilaitoksen asiantuntevan henkilökunnan toimesta, toki myös yrityksen edustajat voivat olla läsnä tai toteuttaa joitakin testauksia tilavuokrausperiaatteella perehdytyksen jälkeen. Testausympäristön yrityspalvelut voidaan yhdistää myös opiskelijoiden projekti- tai harjoitustöihin, jolloin palvelut toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden, yrityksen ja oppilaitoksen henkilökunnan kanssa. Laajempia testausympäristöä hyödyntäviä kehitysprojekteja voidaan tarjota opiskelijoille myös opinnäytetöiksi.

 

Asiakkaan saama hyöty

Testausympäristössämme yritys testaa, selvittää tai varmentaa eri materiaalien, rakenteiden tai esimerkiksi liitosten kestävyyttä tai muita ominaisuuksia. Ympäristömme ja sen palvelut tarjoavat loistavan tuen yrityksen tuotekehitykselle ja -testaukselle sekä laadunvarmennukselle.

Materiaalintestausympäristömme tukee insinöörien teoriaopetusta tarjoamalla laadukkaat puitteet materiaalitekniikan käytännön oppimiselle. Opiskelijat tutustuvatkin laboratorioympäristössämme materiaalitekniikan perusteisiin, lisäksi ympäristö ja sen laitteet ovat opiskelijan käytettävissä myös erilaisissa materiaalitekniikkaan liittyvissä projekteissa, opinnäytetyössä tai jopa opiskelijan yrittäjyyspolun alkumetreillä.

Materiaalientestausympäristöä tukee myös protopajamme, jossa voidaan tehdä muutoksia testattaviin rakenteisiin ja tuotteisiin tai rakentaa täysin uusia variaatioita. Tarkemmissa materiaali- ja ainekoostumus analyyseissa testausympäristömme voi tukeutua kemian laboratoriomme osaavaan henkilöstöön ja laadukkaaseen laite- ja palvelutarjontaan.

Testausympäristössä toteutetaan myös osaavan henkilökuntamme toimesta materiaalitekniikan koulutuksia, joissa käytännön kautta oppiminen on suuressa roolissa. Koulutukset ovat räätälöitävissä juuri koulutettavien tarpeen mukaisesti ympäristömme kykyjen rajoissa.

Laboratorioympäristöön lukeutuu myös kuormituskehämme. Tutustu testauksiin tarkemmin tästä.

 

Sovelluksia sekä tehtyjä projekteja

 • Materiaalien standardin mukaiset vetolujuustestit yrityksille laadunvarmennuksen tai tuotekehityksen tueksi.
 • Eri liimavalmisteiden vaikutuksen vertailu puu-metalli-liimaliitoksen vetolujuuteen, asiakkaan tuotekehitystoiminnan tueksi.
 • Hitsausarvojen sekä erilaisten liitostapojen vaikutus liitosten vetokestävyyteen, projekti toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän ammattiopiston kanssa. Projektissa ammattiopiston levyseppähitsaaja-opiskelijat toteuttivat hitsaus- ja liitostyöt, JAMK:n insinööreistä koostunut projektiryhmä vastasi projektin kokonaisuudesta sekä valmistettujen liitosten vetolujuuden testauksesta testausympäristössämme.
 • Putken seinämänpaksuuden vaikutus kokoon puristumiseen valmistusprosessin säädön ja materiaalisäästöjen optimoimiseksi.
 • Erilaisten liitosten vaikutus teräsvaijerin vetolujuuteen. Selvitystyö kannatinlaitteen rikkoutumisen syyksi.
 • Erilaisten ruuvien pitolujuus puu-materiaalissa. Opinnäytetyönä toteutettu laajempi tutkimusprojekti yrityksen myynnin ja tuotekehityksen tueksi kilpailukyvyn edistämiseksi.
 • Erilaisten kiinnikkeiden pitolujuus betonissa. Standardin vaatimia tuotteen laadunvarmennus testauksia.
 • Teräsvaijeri vs. nylonköysi vetotestausta yrityksen tuotekehityksen tueksi.

 

 
Asiakas
kertoo

Haetuista laboratorioista Jyväskylän ammattikorkeakoulu pystyi suorittamaan ABB:lle oikeiden, täysikokoisten koneenosien materiaalitestausta todellisuutta vastaavilla kuormituksilla niissä lämpötiloissa, joissa käytettävän rakenteen todellinen kylmäkäyttäytyminen saatiin selville.” ABB Oy

 

Laitteistojen tekniset tiedot

 • MaterTest FMT-MEC, staattinen, veto-, puristus- ja taivutustestaus, voima 0-100 kN
 • Kuormituskehä, dynaaminen- ja staattinen testaus, servo-ohjatut hydraulisylinterit (2kpl), joiden maksimikuormitusvoimat ovat 600 kN/250 kN
 • Ernst AT 130D, kovuudenmittaus, Brinell (HB), Vickers (HV)
 • Rockwell kovuudenmittauslaite (HRC)
 • Lämpökäsittelyuunit 0-1000 °C & 0-1800 °C
 • Olosuhdekaappi, lämpötila -40 °C - +180 °C, mahdollisuus erilaisten korroosio-olosuhteiden luomiseen
 

Hinnoittelu

Laboratorioympäristön palvelut hinnoitellaan tapauskohtaisesti riippuen palvelun toteuttamismuodosta. Kysy lisätietoja tai pyydä tarjous laboratorion yhteyshenkilöiltä. Voit jättää tarjous- tai lisätietopyynnön myös sivun yhteystiedot -kohdasta.

 
Turunen Leena

Turunen Leena

Laboratorioinsinööri, Laboratory Engineer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358406312199
Näytä lisää