Ainetta lisäävässä valmistuksessa (AM, Additive Manufacturing) eli 3D-tulostuksessa digitaalinen 3D-malli muunnetaan konkreettiseksi esineeksi. 3D-tulostimilla voidaan valmistaa osia, joita muilla valmistusmenetelmillä ei pystytä tuottamaan. Yhdellä tulostuskerralla pystytään tulostamaan kappale, joka on koottu liikkuvista osista.

Prototyypit, pienoismallit ja muut 3D-tulostuspalvelut

3D-tulostusta voidaan hyödyntää tuotekehityksessä, tuotantoprosessissa, myynnissä ja markkinoinnissa sekä piensarjatuotannossa.

Tuotekehityksessä

 • tuotteen geometrian, visuaalisuuden, tuntuman ja ergonomian tarkastelu sekä testaus jo tuotteen kehitysvaiheessa
 • mekaanisten osien toimivuuden ja kokoonpantavuuden varmistus
 • suunnitteluvirheiden karsiminen ennen suuren tuotannon aloittamista
 • uusien ideoiden nopea testaaminen
 • useiden malli- tai ratkaisuvaihtoehtojen tutkiminen samanaikaisesti

Tuotantoprosessissa

 • kokoonpanon jigit-tuotannon tehostamiseksi ja helpottamiseksi
 • kustomoidut työkalut nopeasti muuttuviin tarpeisiin
 • tuotepakkauksen suunnittelu ja testaus 3D-tulostetun mallin avulla

Myynnissä ja markkinoinnissa

 • tuotteiden näköis- ja pienoismallit mukaan asiakaskäynnille
 • asiakaspalautteen saaminen ja tuotteen konkreettinen esittely suunnittelun eri vaiheissa

Piensarjatuotannossa

 • pienen volyymin tuotantosarjojen valmistus ilman muotin teettämistä.
 • voidaan testata tuotteen kysyntä markkinoilla ennen isoja tuotantosarjoja tai muotin teettämistä

Käytössämme olevat 3D-tulostuslaitteet

3D-tulosteet useista eri materiaaleista Ultimaker S5 -3D-tulostimella

Ultimaker -tulostimella tulostamme osia useista eri materiaaleista, jotka ovat pääsääntöisesti edullisia. PLA (Polyactic acid eli polylaktidi) on helppokäyttöinen ja biohajoava perusmateriaali, jota käytetään yleisesti Ultimaker-tulostuksessa. Materiaalina voidaan käyttää myös PET- ja PETG-muoveja, puun, kiven tai metallin näköisiä muoveja tai kumimaisia muoveja.

 • FDM-teknologia, pursotustekniikka
 • tulostusmateriaaleja useita erilaisia
 • kerrospaksuus 0,05 - 0,2 mm
 • tulostusala 330 x 240 x 300 mm
 • värivaihtoehtoja runsaasti

ABS-muovitulosteet Stratasys Dimension Elite 3D-tulostimella

3D-mallinnuslaitteella tulostamme asiakkaillemme kappaleita kestävästä ja sitkeästä ABS-muovista, joka mahdollistaa 3D-tulosteiden jälkityöstön. Tulostustapa soveltuu hyvin esimerkiksi prototyyppien tulostamiseen

Tulostimen teknologia mahdollistaa tulostuksen kennorakenteena. Kennorakennetulostuksella säästetään sekä aikaa että materiaalia kappaleen lujuudesta tinkimättä.

 • FDM-teknologia, pursotustekniikka
 • tulostusmateriaali ABS-muovi
 • kerrospaksuus on 0,178 tai 0,254 mm
 • tulostettavan kappaleen enimmäismitat 203 x 203 x 305 mm, suuremmat tulosteet tehdään osissa
 • tulosteita useilla värivaihtoehdoilla

Pienten yksityiskohtien tulostaminen Formlabs Form 2 -tulostimella

Formlabs Form 2:lla pystytään tulostamaan 3D-tulosteita, joissa olennaista ovat pienet yksityiskohdat, hyvä mittatarkkuus ja hyvä pinnanlaatu. Se soveltuu hyvin ohuiden seinämäpaksuuksien ja läpinäkyvien kappaleiden tulostamiseen.

 • valokovetus- eli SLA-teknologia
 • useita tulostusmateriaaleja eri käyttötarkoituksiin, esimerkiksi iskunkestävät tai joustavat materiaalit
 • kerrospaksuus 0,1 - 0,05 mm (0, 025 mm)
 • tulostettavan kappaleen enimmäismitat 145 x 145 x 175 mm
 • tulostusväri materiaalin mukainen

Hinnoittelu

Tulostuksen hinta määräytyy tulostusmateriaalin kulutuksesta ja tulostusnopeudesta. Kappaleiden toimitusaika on noin 1 viikko.

Referenssit

"3D-malli on hyvä apuväline esimerkiksi asiakas-, myynti- ja koulutustilaisuuksissa. 3D-malli havainnollistaa kuvia paremmin laitteen tilankäyttöön liittyviä kysymyksiä. Pienoismalli helpottaa prosessiteollisuuden monimutkaisten laitteiden toiminnan hahmottamista." -Metso Paper Oy:n suunnittelupäällikkö Jarmo Pudas

Jääskeläinen Vesa

Jääskeläinen Vesa

Projekti-insinööri, Project Engineer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358406210237