Tutkimus biopolttoaineiden seossuhteen ja palakoon konenäkömittauksista

VTT/ Bioenergian kanssa yhteistyössä tehtiin soveltuvuustutkimus biopolttoaineen mittaamiseen konenäöllä. VTT/ Bioenergia suoritti tutkimuksia ja tutkii edelleen biopolttoaineiden ominaisuuksia polttoprosessin kannalta Saarijärven Kaukolämpö Oy:n voimalaitokselle. Biopolttoaineesta mitataan useita ominaisuuksia, joilla on vaikutus polttoprosessin tasaisuuteen ja hyötysuhteeseen.

Tutkimuksessa suoritettiin koeajot täysimittakaavaisella kuljettimella mm. purun, turpeen, kuusenkuoren ja metsäntähdehakkeen seossuhteen ja palakoon mittauksille. Tuloksena saatiin erittäin hyvä erottelu hakkeelle, purulle ja turpeelle sekä kuusenkuorelle. Parhaat tulokset (80-90% luotettavuus) saatiin silloin, kun seostettiin vain kahta biopolttoainetta, esim. purua ja turvetta /turvetta ja haketta/ kuusenkuorta ja purua. Heikompi luotettavuus seossuhdemittauksille saavutettiin (50-70%), jos kaikkia biopolttoaineita oli sekoitettu yhteen. Palakoon mittaus vaatii vielä lisätutkimuksia, mutta esim. hakkeen palakokojakauma pystytään luotettavasti mittaamaan alueella 1 mm...40 mm.

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään VTT/Bioenergia jatkotutkimuksissa Saarijärven Kaukolämpö Oy:ssä.

Konenäön toimintaympäristö palvelee ja tukee jatkossa Keski-Suomen alueen yrityksiä ja elinkeinoelämää tarjoamalla konenäön tutkimus- ja testauspalveluja.