Suklaatuotteiden on-line tarkastus konenäöllä

Oy Panda Ab:n ja JAMKin yhteistyöprojektin tavoitteena oli kehittää mittaussovellus suklaamakeisia tuottavalle linjalle. Linjalla tehtävien tuotteiden dimensioissa esiintyy vaihtelua, erityisesti pituussuunnassa. Mittaussovelluksella etsitään ja poistetaan linjalta dimensioiltaan poikkeavat tuotteet, jotka aiheuttavat ongelmia jälkikäsittelyssä, mm. suojapaperin käärinnässä.

Työn alkuvaiheessa suunniteltiin sovelluksen kuvausgeometria ja valaistus. Konenäkölaboratorioon rakennettiin testijärjestelmä tehdasasennusta vastaavalla kuvausgeometrialla ja valaistuksella. Testijärjestelmään perustuen tehdasympäristöön suunniteltiin ja rakennettiin täysimittakaavainen laitteisto, jolla ajettiin testiajot on-line.

Tulokset

Mittaukset onnistuivat hyvin: kuvankäsittelyn kapasiteetti (5 kuvaa sekunnissa) riittäisi n. nelinkertaiseen kuljettimen nopeuteen. Mittaustarkkuudeksi saavutettiin käytännössä n. +-1,5 mm (worst case), mikä täyttää tarkkuusvaatimukset. Tutkimuksen tuloksia käytetään Pandalla jatkossa hankintojen suunnitteluun.

Saavutettu hyöty yritykselle

Tutkimus ja pilot-asennus linjalle antavat vankan pohjan hankinnan suunnitteluun. Myös muiden sovelluskohteiden mahdollisuuksien tunnistaminen helpottuu. Yritys saa varmuuden sovelluksen toimivuudesta, pystyy tekemään hankintapäätöksen ja toteuttamaan hankintaprosessin laitteistojen toimittajayritysten kanssa.

Saavutettu hyöty JAMKille

  • Konenäköosaamisen vahvistaminen,
  • tehdasolosuhteiden huomioon ottaminen,
  • soveltavassa tutkimuksessa saavutetun osaamisen liittäminen opetukseen.