Tarjoamme monipuolisia koulutuksia kuntoutusalan uusista työmenetelmistä ja arviointivälineistä. Valitse sopivat työkalut oman asiantuntijuutesi syventämiseen ja osaamisesi päivittämiseen.

Kuntoutusalan asiakaslähtöiset arviointimenetelmät

Tarjoamme kansainvälisesti kehitettyjä kuntoutusalan menetelmäkoulutuksia ammattilaisille, toistaiseksi toteutukset verkossa.

ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) on Maailman terveysjärjestön WHO:n luokitusperheeseen kuuluva toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus (Stakes 2004).

ICF-luokitus on WHO:n luokitusperheeseen kuuluva toimintakyvyn,toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus, joka tarjoaa viitekehyksen toimintakyvyn ja toiminnallisen terveyden kuvaamiseen. Koulutuksen tavoite on oppia ICF-mallin rakenne ja perehtyä ICF:nkäyttöön toimintakyvyn kuvaamisessa ja kuntoutuksen tavoitteiden
asettelussa.

GAS-menetelmäkoulutus (Goal Attainment Scaling)

Koulutuksen käytyään kurssilainen ymmärtää tavoitteen asettamisen
merkityksen kuntoutuksessa ja/tai hoidossa, tuntee GAS –menetelmän sekä
osaa laatia kuntoutuksen ja/tai hoidon tavoitteita, tarkistaa niitä ja
arvioida niiden toteutumista GAS-menetelmää käyttäen. Hän osaa myös
perustella menetelmän käyttöä eri työmuodoissa ja soveltaa erilaisiin
kuntoutusmuotoihin.

 

Haluatko täydentää osaamistasi? Tutustu muuhun täydennyskoulutustarjontaamme Lue lisää!
Peltola Sanna

Peltola Sanna

Koulutussuunnittelija, Education Planner
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405607927
Näytä lisää