Kehitä hankintaosaamistasi ja samalla oman organisaatiosi kilpailukykyä!

Hankinnan ja liiketoiminnan kehittäminen samassa paketissa

Hankintojen kehittämisestä löytyy valtava potentiaali kehittää koko yrityksen liiketoimintaa. Organisaatiot erikoistuvat omien ydinosaamistensa mukaan ja ovat osa isompaa verkostoa – yksi yritys ei tee kaikkea. Ostojen osuus liiketoiminnan volyymista on merkittävä. Yrityksen kilpailukyky riippuu vahvasti toimittajaverkoston kilpailukyvystä. Ostopäällikön, hankintapäällikön, ostajan ja hankintainsinöörin tehtävänä on löytää sopivimmat toimittajat ja kehittää toimintaa viisaalla tavalla valittujen toimittajien kanssa. Ostossa on kyse tarpeen oikeasta määrittelystä, kilpailutuksesta, toimittajavalinnasta, sopimuksista, toiminnan mittaamisesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Onnistuvassa ostossa on kyse kustannustehokkuudesta, riskinhallinnasta ja lisäarvon luomisesta hyvän hankinnan keinoin.

 

Tavoitteena hankintaosaamisen kehittäminen

Kenelle?

Koulutus on sinulle, joka haluat kehittää hankintaosaamistasi. Voit olla jo hankinnan ammattilainen ja hakea koulutuksesta uusia näkökulmia hankintojen kehittämiseen tai olet siirtymässä hankintatoimeen ja haluat perehtyä aiheeseen uusien haasteiden edessä. Voit toimia teollisuudessa, kaupan alalla, palveluliiketoiminnassa tai julkisten hankintojen parissa – saat vahvat eväät kehittää hankintoja ja omaa osaamistasi.

Mitä?

Koulutuksen tavoitteena on kehittää osaamistasi siten, että pystyt paremmin ja menestyksekkäämmin hoitamaan hankinnan tehtäviä. Koulutuksessa tarkastellaan hankinnan roolia ja merkitystä organisaation toiminnan ja kilpailukyvyn kannalta. Lisäksi perehdytään hankintaprosessiin ja sen eri vaiheisiin sekä hankintojen analysointiin ja kehittämiseen. Tavoitteena on hahmottaa kehitysmahdollisuuksia, joita osaavalla hankinnalla voidaan toteuttaa ja tukea niin omassa organisaatiossasi kuin koko verkostossa.

Koulutus koostuu kahdesta osasta, molemmat ovat kestoltaan kaksi päivää.

Koulutuksesta vastaa JAMKin hankintatiimi: Sanna Nieminen, Minna Kervinen, Eero Aarresola, Jukka Eerola ja Marjo Turunen.

 

 

Osa 1: Hankintojen johtaminen ja hankintaprosessi

Toteutusaika:  syksyllä 2019

Koulutuksen sisältö

  • Hankinnan rooli ja merkitys liiketoiminnassa
  • Hankintojen johtaminen
  • Hankintaprosessi
 

Osa 2: Hankintojen analysointi ja kehittäminen

Toteutusaika: syksyllä 2019

Koulutuksen sisältö

  • Hankintojen analysointi ja kehittäminen
  • Toimittajasuhteiden hallinta
 

Koulutuksen hinta

Koulutus on laajuudeltaan 2 + 2 pv ja sen hinta on 1 690 € + alv 24 % / osallistuja.

 

Tutustu hankinnan kouluttajiin

Minna: Hankintatoimi on täynnä mahdollisuuksia

Olen työskennellyt JAMKilla logistiikan lehtorina 2015 alkaen erilaisissa hankintakoulutuksissa. Työtaustani on hankinnan ja toimitusketjun hallinnan erilaisista operatiivisista-, kehitys- ja esimiestehtävistä. Hyppäsin koulumaailmaan jakaakseni innostustani hankintatoimesta ja sen kehittämismahdollisuuksista sekä kehittääkseni omaa osaamistani kouluttamisen näkökulmasta. Hankintatoimi on täynnä mahdollisuuksia sinulle ja yrityksille!

Sanna: Innostunut innostaja - uskoo ihmisiin, osaamiseen ja yhteistyöhön

Työni on mielenkiintoista ja innostavaa! Paras palkinto työstä on se, kun onnistuneiden koulutuspäivien jälkeen osallistujan silmä palaa innosta päästä kehittämään omaa työtään ja organisaatiotaan.

Eero: Yhdessä kohti ammattimaisempaa hankintatoimea

Lehtorin työssä parasta on huomata opiskelijoiden osaamisen kehittyminen opintojen aikana. Hankintakoulutukset ovat upea asia myös opiskelijaryhmän heterogeenisyyden näkökulmasta. On hienoa kuulla opiskelijoiden ajatuksia hankintatoimesta, ja sitä kautta kehittää myös omaa ajattelua. Mieleeni ei tule parempaa fiilistä työtehtäviin liittyen kuin aikaisempien Hankintaosaaja-ryhmien päätöstilaisuudessa saadut kiitokset.

 
Aarresola Eero

Aarresola Eero

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358406476546