jamk.fi

Kehitä hankintaosaamistasi ja sitä kautta organisaatiosi toimintaa, kannattavuutta ja kilpailukykyä!

Hankintatoimen kehittäminen osana liiketoiminnan kehittämistä

Hankintojen kehittämisestä löytyy valtava potentiaali kehittää koko yrityksen liiketoimintaa. Organisaatiot erikoistuvat omien ydinosaamistensa mukaan ja ovat osa isompaa verkostoa – yksi yritys ei tee kaikkea. Ostojen osuus liiketoiminnan volyymista on siis merkittävä. Yrityksen kilpailukyky riippuu vahvasti toimittajaverkoston kilpailukyvystä. Ostopäällikön, hankintapäällikön, ostajan ja hankintainsinöörin tehtävänä on löytää sopivimmat toimittajat ja kehittää toimintaa järkevällä tavalla valittujen toimittajien kanssa. Ostossa on kyse tarpeen oikeasta määrittelystä, kilpailutuksesta, toimittajavalinnasta, sopimuksista, toiminnan mittaamisesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Onnistuvassa ostossa on siis kyse kustannustehokkuudesta, riskinhallinnasta ja lisäarvon luomisesta onnistuvan oston keinoin.

Tavoitteena hankintaosaamisen kehittäminen

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sinulle, joka haluat kehittää hankintaosaamistasi. Voit olla jo hankinnan ammattilainen ja hakea koulutuksesta uusia näkökulmia hankintojen kehittämiseen tai olet siirtymässä hankintatoimeen ja haluat perehtyä aiheeseen uusien haasteiden edessä. Voit toimia teollisuudessa, kaupan alalla, palveluliiketoiminnassa tai julkisten hankintojen parissa – saat vahvat eväät kehittää hankintoja ja omaa osaamistasi.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on kehittää osaamistasi siten, että pystyt paremmin ja menestyksekkäämmin hoitamaan hankintatoimen tehtäviä. Koulutuksessa tarkastellaan hankintatoimen roolia ja merkitystä organisaation toiminnan ja kilpailukyvyn kannalta. Lisäksi perehdytään hankintaprosessiin ja sen eri vaiheisiin sekä hankintojen analysoinnin ja kehittämisen työkaluihin. Tavoitteena on hahmottaa kehitysmahdollisuuksia, joita osaavalla hankinnalla voidaan toteuttaa ja tukea niin omassa organisaatiossasi kuin koko verkostossa.

Koulutus koostuu kahdesta osasta, molemmat ovat kestoltaan kaksi päivää.
Vastuukouluttaja
: Sanna Nieminen TkT, hankintojen johtaminen

Osa 1: Hankintojen johtaminen ja hankintaprosessi

Toteutusaika: to 16. - pe 17.11.2017

Koulutuksen sisältö

 • Hankintatoimen rooli ja merkitys liiketoiminnalle
 • Hankintatoimen haasteet ja mahdollisuudet
 • Hankintatoimen organisointi
 • Hankintojen johtaminen – kustannustehokkuus, riskinhallinta ja lisäarvon luominen hankintojen johtamisen kautta

Hankintaprosessi

 • Tarvemäärittely
 • Toimittajan valinta
 • Sopimuksen tekeminen
 • Tilauskäytänteiden luominen ja kehittäminen
 • Seuranta ja arviointi

Lue lisää ja ilmoittaudu 

Osa 2: Hankintojen analysointi ja kehittäminen

Toteutusaika: to 1. - pe 2.2.2018

Koulutuksen sisältö

 • Hankintojen analysoinnin ja kehittämisen työkaluja
 • Hankinnat, tietojärjestelmät ja toiminnanohjaus
 • Hankintatoimen mittaaminen
 • Verkostot
 • Yritysten välinen yhteistyö
 • Hankinta ja sopimukset
 • Neuvottelutaito

Lue lisää

Koulutuksen hinta

Koulutus on laajuudeltaan 2 + 2 pv ja sen hinta on 1 580 € + alv 24 % / osallistuja.

Tutustu hankinnan kouluttajiin

Mikko: Hankinta on yrityksen tuloksentekoväline

Olen toiminut aikuiskouluttajana lähes vuosikymmenen. JAMKissa vastuualueenani on hankinnat, hankintojen johtaminen, johtaminen yleisesti ja logistiikka. Erityistehtävänä minulla on lisäksi toimia Huai’an Institute of Technology (HYIT) koulutusvientiprojektissa projektipäällikkönä. Vastaan laajan ja pitkäkestoisen koulutusvientiprojektin toteuttamisesta Kiinalaisen yliopiston kanssa

Minna: Hankintatoimi on täynnä mahdollisuuksia

Olen työskennellyt JAMKilla logistiikan lehtorina 2015 alkaen erilaisissa hankintakoulutuksissa. Työtaustani on hankinnan ja toimitusketjun hallinnan erilaisista operatiivisista-, kehitys- ja esimiestehtävistä. Hyppäsin koulumaailmaan jakaakseni innostustani hankintatoimesta ja sen kehittämismahdollisuuksista sekä kehittääkseni omaa osaamistani kouluttamisen näkökulmasta. Hankintatoimi on täynnä mahdollisuuksia sinulle ja yrityksille!

Sanna: Vankkaa osaamista hankinnoista

Olen hankinnan kouluttaja ja kehittäjä. Työssäni JAMKissa pääsen kouluttamaan innostuneita ryhmiä ja kehittämään monia hyvin erilaisia yrityksiä. Lukuvuoden aikana tapaan satoja aikuisopiskelijoita kymmenistä eri organisaatioista ja heidän kauttaan opin joka päivä uutta. Työni on ennen kaikkea mielenkiintoista ja innostavaa. Paras palkinto työstä on se, kun onnistuneiden koulutuspäivien jälkeen osallistujan silmä palaa innosta päästä kehittämään omaa työtään ja organisaatiotaan.

Nieminen Sanna

Yliopettaja, Principal Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358407765832
Näytä lisää

Kervinen Minna

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358 40 573 9212
Näytä lisää