Mitä toimialallasi mahdollisesti tapahtuu seuraavan 30 vuoden aikana? Miten hahmottaa tulevaisuuden riskit ja varautua niihin? Miten tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia? Kuinka tehdä pitkän tähtäimen suunnittelua ja valita juuri oikea strategia, jotta yritys olisi menestyvä myös tulevaisuudessa?

Hankkimalla tietoa tulevaisuuden vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista voidaan tulevaisuuteen myös vaikuttaa. Tulevaisuuspyörä kehittää osallistujien tulevaisuusajattelua sekä auttaa hahmottamaan tulevaisuuden toimintaympäristöä. Räätälöimme työpajan asiakkaiden tarpeisiin.

Vaikuta tulevaisuuteen

Tavoitteena ei ole etsiä tulevaisuutta koskevaa absoluuttista totuutta vaan erilaisia vaikutusmahdollisuuksia nykyhetken päätöksiin ja valintoihin, jotka vaikuttavat tulevaisuuteen. Työskentelyn avainsanoja ovat:

  • Uusien mahdollisuuksien tunnistaminen
  • Strategiset valinnat
  • Riskeihin/uhkiin varautuminen
  • Uusien liiketoimintojen suunnittelu
  • Organisaation kyvykkyyksien ja resurssien pitkäntähtäimen suunnittelu
  • Visioiva konseptointi

Tulevaisuuspyörä

Tulevaisuuspyörätyöpaja on tehokas työkalu koota tietoa tulevaisuuden työelämästä. Tulevaisuustyöpaja sopii niin opettajille kuin muiden toimialojen edustajille.

Voit katsoa videon myös täältä »

Työpajalla tuloksiin

Työpajatyöskentely on käytännönläheistä ja vuorovaikutteista ja räätälöidään aina asiakkaan tarpeisiin sopivaksi yhdessä asiakkaan kanssa.

Kolmen tunnin työpajan hinta 5-20 hengen ryhmälle on 600 €/ryhmä + alv 24 %.

Tutustu referensseihimme

Hakala, A. & Hopia, H. 2015. Tulevaisuuspyörätyöpaja – mitä, miksi, milloin. Journal of Finnish Universities of Applied Sciences, No 2 (2015)

Hakala, A. & Mertanen, E. 2015. Koulutukselliseen tasa-arvoon ennakointia kehittämällä – YAMK-opiskelijoiden tulevaisuustyöpajoista systemaattiseen ennakointimalliin. Teoksessa Aittola, H. & Ursin, J. (toim.) Eriarvoistuva korkeakoulutus? Artikkelikokoelma Korkeakoulututkimuksen XII kansallisesta symposiumista 19.-20.8.2014. Jyväskylän yliopisto, s. 133-150.

Hopia, H. & Hakala, A. 2015. Finnish social and health care professionals' perspective of the future. International Journal of Healthcare. 2016, 2, 1, 12-20.

Hakala, A., Mertanen, E. & Raulo, A. 2015. Tulevaisuuspyörällä tietoa tulevaisuuden työelämästä koulutuksen kehittämiseen. Teoksessa Mutka, U. Laitinen-Väänänen, S. & Virolainen, M. (toim.) Monitoimisuus haastaa koulutuksen. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 206, sivut 216-225.

Laasanen, M., Kouri, P., Sinkkonen, M., Hopia, H. & Hakala, A. 2016. YAMK-opiskelijat ja -alumnit tulevaisuuden ennakoijina ja sillanrakentajina työelämä-korkeakouluyhteistyössä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 4/2015, sivut 75-81.

Hakala Anne

Hakala Anne

Suunnittelija, Administrative Planner
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Hallinto, Administration
+358408288314
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Tavoitteenani on tuoda tulevaisuusnäkökulmaa kehittämisprosesseihimme työelämäläheisesti alueellinen vaikuttavuus huomioiden. Tuen ja ohjaan JAMKin henkilöstöä ennakoinnin ja tulevaisuusajattelun osallistavien menetelmien hallintaan.  Autan löytämään ja hyödyntämään ennakointitiedon jalostamisen työkaluja. Minut voit myös tilata fasilitoimaan ryhmäsi tulevaisuusorientoitunutta työskentelyä tulevaisuustyöpajoissa. Asiakkaitani ovat JAMKin kehittämistyötä tekevät henkilöt – oikeastaan kaikki Jamkilaiset, koska ennakointi kuuluu kaikkien työhön. Teen työpajafasilitointeja myös palvelumyyntinä.
Tutkinnot:
KTM, AmO