jamk.fi

Robotiikan YAMK-insinööritutkinnossa perehdyt robotiikan uusimpaan kehitykseen, kuten mobiili- ja yhteistyörobotiikkaan. Tutkinnon suoritettuasi voit toimia alan vaativissa suunnittelu- ja päällikkötason tehtävissä.

Perehdy robotiikan uusimpaan kehitykseen

Robotiikka on voimakkaasti kasvava ala. Perinteistä teollisuusrobotiikkaa on hyödynnetty jo pitkään teollisessa tuotannossa, mutta nyt robotiikan käyttö ja hyödyntäminen ovat levittäytymässä kaikille yhteiskunnan osa-alueille. Robotiikka on osa meneillään olevaa digitalisaatiota yhdessä muun muassa esineiden internetin kanssa.

Autonomisesti toimivat esineet ja laitteet hyödyntävät tekoälyä suorittaakseen tehtäviä, jotka ovat olleet perinteisesti ihmisten suorittamia. Tämä mahdollistaa robotiikan hyödyntämisen ja laajentamisen kokonaan uusiin käyttökohteisiin ja uusille alueille.

Robotiikan YAMK-tutkinnossa perehdytään robotiikan uusimpaan kehitykseen kuten mobiilirobotiikkaan ja yhteistyörobotteihin. Tällaiset uusinta kehitystä edustavat ihmisen kanssa samassa tilassa toimivat turvalliset robotit voivat vähentää työn kuormittavuutta mm. valmistuslinjoilla, hoivatyössä ja kodeissa. Tutkinto-ohjelmassa perehdytään myös koneoppimiseen ja data-analytiikkaan robotiikan näkökulmasta sekä huomioidaan robotiikan ja automaation kyberturvallisuus.

 

Hae uuteen koulutukseen

Hae robotiikan YAMK-koulutukseen korkeakoulujen kevään 2020 yhteishaussa Opintopolku.fi:ssä. Hakukohteen nimi on Insinööri (ylempi AMK), robotiikka. Tutustu valintaperusteisiin ja laita hakemuksesi tulemaan!

Täytä hakemus opintopolku.fi:ssä 18.3. - 1.4.2020

Tapaat opiskeluryhmäsi kerran kuussa ja pääset jakamaan ajatuksia muiden osaajien kanssa.

Opiskele robotiikkaa sekä kyberturvallisuutta, tekoälyä ja automaation turvallisuutta

Tutkinnossa tutustutaan fyysisten robottien uusimpiin muotoihin kuten mobiilirobotiikkaan ja yhteistyörobotiikkaan. Tutkinto-ohjelmassa perehdytään myös kyberturvallisuuteen, tekoälyyn ja automaation turvallisuuteen robotiikan näkökulmasta.

Opinnoissa tehtävät harjoitustyöt tms. pyritään lähtökohtaisesti mahdollisuuksien mukaan suuntaamaan opiskelijoiden omaa ammatillista kehittymistä tukevaksi. Opintojaksoissa on englanninkielisiä osuuksia.

Vapaasti valittavat opinnot ja opinnäytetyö tarjoavat sinulle mahdollisuuden painottaa opintokokonaisuuttasi robotiikan eri sovelluskohteisiin ja painopistealueisiin. Voit suunnata opintoja esimerkiksi digitalisaation ja robotiikan eir painopistealueisiin.

Lue lisää opinto-oppaasta

Robotiikka, insinööri (YAMK), 60 op

Opintosi sisältävät syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön eli työelämän kehittämistehtävän. Opinnot koostuvat opintojaksoista ja laajemmista osaamisalueista. Opintojaksot käsittelevät mm. robotiikan uusimpia sovelluksia, koneoppimista sekä automaation turvallisuutta. Tarkempi opetussuunnitelma julkaistaan myöhemmin.

 

Mitä YAMK-opiskelu maksaa?

YAMK-tutkinto-ohjelmassa ei ole lukukausimaksuja. Opiskelijana sinulla on monia etuja. Saat esimerkiksi käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluja Jyväskylässä, voit ruokailla opiskelijaruokaloissamme edullisesti sekä voit saada taloudellista tukea opintoihisi.

Lue lisää käytännön asioista

Valmistuneena voit toimia suunnittelu- ja päällikkötason tehtävissä

Koulutus on suunnattu erityisesti sähkö-, automaatio-, elektroniikka- ja ICT-alan AMK-insinööreille sekä muun soveltuvan koulutuksen jo suorittaneille asiantuntijoille. Tutkinto-ohjelma soveltuu niin uran alkuvaiheessa oleville kuin myös jo kokeneille ja pitkän työuran tehneille.

Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet voivat työskennellä teollisuudessa, muussa yritystoiminnassa tai yrittäjinä esimerkiksi vaativissa suunnittelutehtävissä tai päällikkötason tehtävissä.

Aiheeseen liittyvää

Tekniikan ala

Opiskele AMK- tai YAMK-insinööriksi tai valitse muu itseäsi kiinnostava kokonaisuus tai vaikkapa vain yksi opintojakso avoimen amk:n tarjonnasta. Meiltä valmistuneet osaavat suunnitella, johtaa ja kehittää ympäristöään luovasti uusia ratkaisuja etsien.

Aikuiskoulutus

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on runsaasti aikuiskoulutuksia, tutkinnoista lyhyempiin päivityksiin. Opiskele ammattikorkea- tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto, jolla on oikeaa imua työmarkkinoilla. Aikuiskoulutuksemme on suunniteltu siten, että voit opiskella töiden ohella. Tutustu ajankohtaisiin aikuiskoulutuksiin ja lähde rohkeasti urallasi eteenpäin. 

Automaatio ja robotiikka

Automaatio, robotiikka ja konenäkö ovat voimakkaasti kehittyviä alueita. Uusinta kehitystä edustavat ihmisen kanssa samassa tilassa toimivat turvalliset robotit, jotka voivat vähentää työn kuormittavuutta mm. valmistuslinjoilla, hoivatyössä ja kodeissa.

Näytä lisää