Opi soveltamaan robotiikkaa! Robotiikan YAMK-insinööritutkinnossa perehdyt robotiikan uusimpaan kehitykseen, kuten mobiili- ja yhteistyörobotiikkaan. Tutkinnon suoritettuasi voit toimia alan vaativissa suunnittelu- ja päällikkötason tehtävissä.

Perehdy robotiikan uusimpaan kehitykseen ja opi soveltamaan

Robotiikka on voimakkaasti kasvava ala. Perinteistä teollisuusrobotiikkaa on hyödynnetty jo pitkään teollisessa tuotannossa, mutta nyt robotiikan käyttö ja hyödyntäminen ovat levittäytymässä kaikille yhteiskunnan osa-alueille. Robotiikka on osa meneillään olevaa digitalisaatiota yhdessä muun muassa esineiden internetin kanssa.

Autonomisesti toimivat esineet ja laitteet hyödyntävät tekoälyä suorittaakseen tehtäviä, jotka ovat olleet perinteisesti ihmisten suorittamia. Tämä mahdollistaa robotiikan hyödyntämisen ja laajentamisen kokonaan uusiin käyttökohteisiin ja uusille alueille.

Robotiikan YAMK-tutkinnossa perehdytään robotiikan uusimpaan kehitykseen kuten mobiilirobotiikkaan ja yhteistyörobotteihin. Tällaiset uusinta kehitystä edustavat ihmisen kanssa samassa tilassa toimivat turvalliset robotit voivat vähentää työn kuormittavuutta mm. valmistuslinjoilla, hoivatyössä ja kodeissa. Tutkinto-ohjelmassa perehdytään myös koneoppimiseen robotiikan näkökulmasta sekä huomioidaan robotiikan ja automaation kyberturvallisuus.

 

Hae keväällä, aloita syksyllä 2022!

Syksyllä 2022 alkavaan toteutukseen pääset hakemaan kevään yhteishaussa 16. - 30.3.2022.

Hae Opintopolku.fi-palvelussa

 

Opiskele robotiikkaa sekä kyberturvallisuutta, tekoälyä ja automaation turvallisuutta

Tutkinnossa tutustutaan fyysisten robottien uusimpiin muotoihin kuten mobiilirobotiikkaan ja yhteistyörobotiikkaan. Tutkinto-ohjelmassa perehdytään myös kyberturvallisuuteen, tekoälyyn ja automaation turvallisuuteen robotiikan näkökulmasta.

Opinnoissa tehtävät harjoitustyöt tms. pyritään lähtökohtaisesti mahdollisuuksien mukaan suuntaamaan opiskelijoiden omaa ammatillista kehittymistä tukevaksi. Opintojaksoissa on englanninkielisiä osuuksia.

Vapaasti valittavat opinnot ja opinnäytetyö tarjoavat sinulle mahdollisuuden painottaa opintokokonaisuuttasi robotiikan eri sovelluskohteisiin ja painopistealueisiin. Voit suunnata opintoja esimerkiksi digitalisaation ja robotiikan eri painopistealueisiin.

Robotiikka, insinööri (YAMK), 60 op

Opintosi sisältävät syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön eli työelämän kehittämistehtävän. Opinnot koostuvat opintojaksoista ja laajemmista osaamisalueista. Opintojaksot käsittelevät mm. näitä aiheita:

  • Robotiikan sovellukset 5 op
  • Automaation turvallisuus 5 op
  • Koneoppiminen robotiikassa 5 op
  • Automaation tietoverkot ja kyberturvallisuus 5op

Tutustu opetussuunnitelmaan

 

Hakeminen kevään 2022 yhteishaussa

Valintakoeyhteistyö

Tutkinto-ohjelma ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä, mutta JAMKin neljä tutkinto-ohjelmaa Kestävä energia, Projektijohtaminen, Robotiikka ja Teknologialiiketoiminnan johtaminen tekevät valintakoeyhteistyötä. Haettaessa siis useampaan näistä JAMKin tekniikan alan suomenkielisistä YAMK-hakukohteista, saa hakukelpoinen hakija vain yhden valintakoekutsun.

Opintopolku.fi Hakuaika 16.3. - 30.3.2022 klo 15.00 Hakuaika alkaa 16.3.2022
 

Opiskele verkossa ja tapaa ryhmäsi kontaktiopetuksessa

Opinnot toteutetaan joustavasti monimuotokoulutuksena, joten opiskelu onnistuu riippumatta siitä, missä asuin- tai työpaikkasi sijaitsee. Opiskelet pääosin verkossa ja etänä, mutta tapaat ryhmästi kontaktiopetuksessa Jyväskylässä muutaman kerran lukukaudessa.

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteen mukaisesti voit tunnistaa, mitä jo osaat, jolloin voit hakea osaamisesi perusteella hyväksilukua. Olet voinut hankkia tai hankit opintojen aikana osaamista monin eri keinoin esimerkiksi opiskelemalla toisessa korkeakoulussa, työssä, projekti- tai vapaaehtoistoiminnassa.

 

Etene uralla vaativampiin suunnittelu- ja päällikkötason tehtäviin

Koulutus on suunnattu erityisesti sähkö-, automaatio-, elektroniikka- ja ICT-alan AMK-insinööreille sekä muun soveltuvan koulutuksen jo suorittaneille asiantuntijoille, jotka haluavat täydentää osaamistaan robotiikan osaamisella.

Tutkinto-ohjelma soveltuu niin uran alkuvaiheessa oleville kuin myös jo kokeneille ja pitkän työuran tehneille.

Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet voivat työskennellä teollisuudessa, muussa yritystoiminnassa tai yrittäjinä vaativissa suunnittelutehtävissä tai päällikkötason tehtävissä.

Mitä YAMK-opiskelu maksaa?

YAMK-tutkinto-ohjelmassa ei ole lukukausimaksuja. Opiskelijana sinulla on monia etuja. Saat esimerkiksi käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluja Jyväskylässä, voit ruokailla opiskelijaruokaloissamme edullisesti sekä voit saada taloudellista tukea opintoihisi.

Lue lisää käytännön asioista

 

Opiskelijatarinat

Timo Karhu

Timo Karhu, projektipäällikkö, iLOQ Oy

"Robotiikasta on tietty mystiikka kadonnut, käyttöönotto- ja oppimiskynnykset madaltuvat ja sovellusalueita tulee koko ajan lisää. Haluaisin oppia lisää teollisuuden käyttökohteista sekä pystyä arvioimaan robotiikan soveltuvuutta eri käyttötarpeisiin."

Lue lisää
 

Lisätietoja koulutuksesta

Väänänen Olli

Väänänen Olli

Yliopettaja, Principal Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358407167472
Näytä lisää
Tutkinnot:
TkL
Evästeasetukset voivat vaikuttaa lomakkeen toimintaan. Voit muuttaa asetuksia Evästeilmoitus-sivulla
 

Aiheeseen liittyvää

Tekniikan ala

Opiskele AMK- tai YAMK-insinööriksi tai valitse muu itseäsi kiinnostava kokonaisuus tai vaikkapa vain yksi opintojakso avoimen amk:n tarjonnasta. Meiltä valmistuneet osaavat suunnitella, johtaa ja kehittää ympäristöään luovasti uusia ratkaisuja etsien.

Aikuiskoulutus

Oman osaamisen jatkuva kehittäminen on tänä päivänä tärkeämpää kuin koskaan. Huippuosaamisella on kysyntää ja oppiminen elinikäistä. JAMK on uuden sukupolven korkeakoulu, joka päivittää osaamisesi huomisen tarpeisiin. Voit suorittaa opintoja sekä verkossa että paikan päällä, juuri niin kuin sinulle sopii. Koska opiskelutoverisi ovat oman alansa asiantuntijoita, kehität uutta oppiessasi samalla työelämäverkostojasi.

Automaatio ja robotiikka

Automaatio, robotiikka ja konenäkö ovat voimakkaasti kehittyviä alueita. Uusinta kehitystä edustavat ihmisen kanssa samassa tilassa toimivat turvalliset robotit, jotka voivat vähentää työn kuormittavuutta mm. valmistuslinjoilla, hoivatyössä ja kodeissa.

Näytä lisää