Tarvitsetko osaamista projektien suunnitteluun, johtamiseen ja projektitoiminnan kehittämiseen? Haluatko oppia uusia menetelmiä, kuten SCRUM, tuloksen arvo (Earned Value) tai palvelumuotoilu ja kuinka hyödyntää niitä omassa työssäsi?  Aloita projektijohtamisen (YAMK) opinnot! Ilmoittaudu viimeistään 16.8.2020!

Nämä polkuopinnot soveltuvat sinulle, mikäli tähtäät tulevaisuudessa tutkinto-opintoihin! Uuden koulutuksen aikana kehität myös omia valmiuksiasi itsensä johtamisen ja ajankäytön hallinnan suhteen. Uravision, hankitun osaamisen ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman perusteella voit suunnata opintojasi tulevaisuuden projektiasiantuntijana ja johtajana tarvitsemasi osaamisen mukaisesti. Siten opinnot soveltuvat niin projektisuunnittelun- ja johtamisen alkuvaiheessa oleville kuin jo pitkän työkokemuksen omaaville projektiammattilaisille.

Opintojen rakenne

YAMK-tutkinto-opintoja voi suorittaa  myös avoimessa AMK:ssa polkuopintoina. Opintojen jälkeen (insinööri 20 op tai fysioterapeutti, kuntoututuksen ohjaaja, kätilö, sairaanhoitaja, sosionomi, terveydenhoitaja, toimintaterapeutti 30 op) voit hakea erillishaussa tutkinto-oikeutta. Pääsykokeita ei ole,  mutta koulutuksen ja työkokemuksen osalta hakuehtojen tulee täyttyä. Keväällä 2020 myös opistoinsinöörit ja opistosairaanhoitajat voivat hakea ensi kertaa!

Avoimen AMK:n  ensimmäisen vuoden kokonaisuudessa opinnot aloitetaan Asiantuntijan ydinosaamisen opinnoista. Koko tutkinto koostuu alla luetelluista kokonaisuuksista.

Uutta! Jatka projektijohtamisen YAMK-tutkintoon! Haku alkaa keväällä 2021.

Jatka avoimen opinnoilla projektijohtamisen YAMK-tutkintoon saakka! Projektijohtamisen tutkintoon pääset hakemaan kevään 2021 yhteihaussa 17. - 31.3.2021. Lisätietoja syksyllä 2020.

 

Teknologia, 60 op

Yhteinen Master-osaaminen 15 op

 • Tutkimus- ja kehittämistoiminta 5 op: Tutkiva kehittäminen 5 op
 • Johtaminen 10 op: Uudistuva johtajuus 5 op / Leadership Dynamics 5 op
 • Talouden ohjaus 5 op / Managerial Accounting 5 op

Asiantuntijan ydinosaaminen 40 op

Projektijohtamisen asiantuntijuus 10 op:

 • Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen / Expertise in Project Planning 5 op
 • Projektin johtaminen ja ketterä kehittäminen / Project Control and Agile Development 5op

Opinnäytetyö 30 op

Täydentävä osaaminen 0 - 5 op
Omia osaamis- ja uratavoitteita tukevat yamk-opintojakso:

 • Teknologia-alan palveluliiketoiminta 5 op / Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa 5 op
 • Kansainvälinen teknologialiiketoiminta 5 op
 • Hankintojen johtaminen 5 op
 • Tuotannon johtaminen 5 op
 • Tuotekehitystoiminnan johtaminen 5 op
  Kehittyvä strategia 5 op / Formulating Strategy 5 op

Lue lisää opintojen sisällöstä

Ilmoittaudu 16.4. alkaen

 

Sosiaali- ja terveysala, 90 op 

Projektijohtamisen opinnot koostuvat kaikille YAMK-tutkinto-ohjelmille yhteisestä Master-osaamisesta (25 op), asiantuntijan ydinosaamisesta (45 op) ja täydentävästä osaamisesta (20 op).

YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN 25 op

Johtaminen 15 op

 • Uudistuva johtajuus 5 op
 • Kehittyvä strategia 5 op
 • Talouden ohjaus 5 op

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 10 op

 • Tutkiva kehittäminen 5 op
 • Laadullinen tutkimus 5 op TAI
 • Määrällinen tutkimus 5 op

ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN 45 op

Projektijohtamisen asiantuntijuus 15 op

 • Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen 5 op
 • Projektin johtaminen ja ketterä kehittäminen 5 op
 • Palvelumuotoilu  kehittämistoiminnassa 5 op

Opinnäytetyö 30 op

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 20 op

Lue lisää opintojen sisällöstä

Ilmoittaudu 16.4. alkaen

Opintojen joustava toteuttaminen

Opinnot toteutetaan joustavasti etäopintoina verkko-oppimisympäristössä, jossa on itsenäisesti ja tiimityönä tehtäviä verk­kotehtäviä, webinaareja, verkkoluentoja, esitelmiä ja seminaa­reja. Vapaasti valittavia opintoja voit valita JAMKin muista ylemmän AMKn tutkinto-ohjelmista.

Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja myös kumppanikorkeakouluissa, esimerkiksi muissa ammattikorkeakouluissa (CampusOnline-tarjonta), yliopistoissa ja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia). Opintojaksoihin sisältyviä oppimistehtäviä voi tehdä omaan työyhteisöön. Monia työyhteisön kehittämistehtäviä voidaan myös tuoda suunniteltavaksi, jalostettavaksi ja ratkaistavaksi oppimistehtävinä ja -projekteina.

Opiskeluun on mahdollista rakentaa henkilökohtainen opintopolku opinnollistamalla työtä ja hyödyntämällä laajasti JAMKin ylempien AMK-tutkintojen tarjontaa. Opinnäytetyö on työelämän tutkimuksellinen kehittämistehtävä.

 

Lisätietoja:

Korpivaara Päivi

Korpivaara Päivi

Projekti-insinööri, Project Engineer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358406216673
Näytä lisää
Tutkinnot:
DI Tuotantotalous