Tarvitsetko osaamista projektien suunnitteluun, johtamiseen ja projektitoiminnan kehittämiseen? Haluatko oppia uusia menetelmiä, kuten SCRUM, tuloksen arvo (Earned Value) tai palvelumuotoilu ja kuinka hyödyntää niitä omassa työssäsi?  Opiskele projektijohtamisen YAMK-tutkinto!

Valmistu vaativiin asiantuntija- ja johtamistehtäviin

Hanki laaja-alaista tietämystä projektitoiminnasta ja opi hyödyntämään projektijohtamisen menetelmiä ja työvälineitä! Projektijohtamisen YAMK-koulutuksesta valmistuttuasi osaat toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä.

Kehittyminen projektijohtamisen asiantuntijana avaa sinulle uusia ja haastavia työtehtäviä, sekä mahdollisuuden uralla etenemiseen. Syvennät johtamis- ja vuorovaikutustaitojasi sekä valmiuksiasi toimia monialaisissa verkostoissa projektitoiminnan eri rooleissa.

Koulutus luo hyvän pohjan projektijohtamisen sertifiointeihin.

Hae keväällä, aloita syksyllä 2022

Hae projektijohtamisen YAMK-tutkintoon kevään yhteishaussa 16. - 30.3.2022. Opinnot alkavat syksyllä 2022.

 

Opiskele projektin suunnittelua, johtamista, taloutta ja kehittämistä

Projektijohtamisen YAMK-tutkinnossa opiskelet kaikille YAMK-tutkinto-ohjelmille yhteisiä Master-opintoja, asiantuntijuuteen liittyviä ydinopintoja sekä täydentäviä opintoja.

Opiskelet projektin suunnittelua, johtamista, taloutta ja kehittämistä. Lisäksi voit valita itsellesi sopivimmat valinnaiset opintojaksot.

Opinnoissa tehtävät harjoitus- ja kehittämistehtävät tukevat ammatillista kehittymistäsi, ja voit tehdä ne omaan organisaatioosi.

 

 

Insinööri (YAMK), 60 op

 • Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen / Expertise in Project Planning 5 op
 • Projektin johtaminen ja ketterä kehittäminen / Project Control and Agile Development 5op
 • Tutkimus- ja kehittämistoiminta 5 op: Tutkiva kehittäminen 5 op
 • Johtaminen 10 op: Uudistuva johtajuus 5 op / Leadership Dynamics 5 op
 • Talouden ohjaus 5 op / Managerial Accounting 5 op
 • opinnäytetyö 30 op
 • Täydentävä osaaminen 0 - 5 op
  • Teknologia-alan palveluliiketoiminta 5 op / Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa 5 op
  • Kansainvälinen teknologialiiketoiminta 5 op
  • Hankintojen johtaminen 5 op
  • Tuotannon johtaminen 5 op
  • Tuotekehitystoiminnan johtaminen 5 op
  • Kehittyvä strategia 5 op / Formulating Strategy 5 op

Lue lisää opintojen sisällöstä

 

 

Sosiaali- ja terveysala, 90 op 

 • Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen 5 op
 • Projektin johtaminen ja ketterä kehittäminen 5 op
 • Palvelumuotoilu  kehittämistoiminnassa 5 op
 • Talouden ohjaus 5 op
 • Uudistuva johtajuus 5 op
 • Kehittyvä strategia 5 op
 • Tutkiva kehittäminen 5 op
 • Laadullinen tutkimus 5 op TAI
 • Määrällinen tutkimus 5 op
 • Opinnäytetyö 30 op
 • täydentävä osaaminen 20 op

Lue lisää opintojen sisällöstä

 

 

Opintojen joustava toteuttaminen

Opinnot toteutetaan joustavasti etäopintoina verkko-oppimisympäristössä, jossa on itsenäisesti ja tiimityönä tehtäviä verk­kotehtäviä, webinaareja, verkkoluentoja, esitelmiä ja seminaa­reja. Vapaasti valittavia opintoja voit valita JAMKin muista ylemmän AMKn tutkinto-ohjelmista.

Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja myös kumppanikorkeakouluissa, esimerkiksi muissa ammattikorkeakouluissa (CampusOnline-tarjonta), yliopistoissa ja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia). Opintojaksoihin sisältyviä oppimistehtäviä voi tehdä omaan työyhteisöön. Monia työyhteisön kehittämistehtäviä voidaan myös tuoda suunniteltavaksi, jalostettavaksi ja ratkaistavaksi oppimistehtävinä ja -projekteina.

Opiskeluun on mahdollista rakentaa henkilökohtainen opintopolku opinnollistamalla työtä ja hyödyntämällä laajasti JAMKin ylempien AMK-tutkintojen tarjontaa. Opinnäytetyö on työelämän tutkimuksellinen kehittämistehtävä.

Opinnäytetyö YAMK-tutkinnossa

Opinnäytetyö on ylemmän AMK-tutkinnon ydin. Pääset kehittämään ja osoittamaan kykysi soveltaa tutkimustietoa sekä käyttämään valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Sen tarkoitus on valmentaa itsenäiseen ja vaativaan asiantuntijatyöhön. Se voi olla työelämää palveleva projekti, soveltava tutkimus tai kehitystehtävä. 

 

 

Hakeminen kevään 2021 yhteishaussa | Tekniikan ala

Valintakoeyhteistyö: tekniikan ala

Tekniikan alan projektijohtaminen ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä, mutta JAMKin neljä tutkinto-ohjelmaa Kestävä energia, Projektijohtaminen, Robotiikka ja Teknologialiiketoiminnan johtaminen tekevät valintakoeyhteistyötä. Haettaessa siis useampaan näistä JAMKin tekniikan alan suomenkielisistä YAMK-hakukohteista hakukelpoinen hakija saa vain yhden valintakoekutsun.

Opintopolku.fi Hakuaika 17.3. - 31.3.2021 klo 15.00 mennessä Hae!
 

Hakeminen kevään 2021 yhteishaussa | Sosiaali- ja terveysala

Ennakkomateriaalit

Ennakkomateriaalit julkaistaan 2.5.2022.

Valintakoeyhteistyö: sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalan projektijohtaminen ei ole mukana valtakunnallisessa yhteistyössä, mutta JAMKin suomenkieliset sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutukset tekevät valintakoeyhteistyötä. Hakiessaan useampaan JAMKin sosiaali- ja terveysalan suomenkielisistä YAMK-hakukohteista hakukelpoinen hakija saa vain yhden valintakoekutsun.

Opintopolku.fi Hakuaika 17.3. - 31.3.2021 klo 15.00 mennessä Hae!
 

Lisätietoja

Tuomi Sirpa

Tuomi Sirpa

Koulutuksen kehittämispäällikkö, Educational Development Manager
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Hallinto, Administration
+358400976750
Näytä lisää
Siistonen Matti

Siistonen Matti

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358407497162
Evästeasetukset voivat vaikuttaa lomakkeen toimintaan. Voit muuttaa asetuksia Evästeilmoitus-sivulla
 

Aiheeseen liittyvää

Sosiaali- ja terveysala

Haluatko työskennellä ihmisläheisellä alalla ja vaikuttaa yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointiin? Sosiaali- ja terveysalalla on tarjolla seitsemän AMK-tutkintoon ja kaksi YAMK-tutkintoon johtavaa tutkinto-ohjelmaa.Tarjoamme myös täydennys- ja tilauskoulutusta sekä tutkimus- ja kehittämispalveluja alueen yrityksille ja työyhteisöille. 

Tekniikan ala

Opiskele AMK- tai YAMK-insinööriksi tai valitse muu itseäsi kiinnostava kokonaisuus tai vaikkapa vain yksi opintojakso avoimen amk:n tarjonnasta. Meiltä valmistuneet osaavat suunnitella, johtaa ja kehittää ympäristöään luovasti uusia ratkaisuja etsien.

Verkostojohtaminen

Haluaisitko oppia johtamaan ja kehittämään verkostoja sekä toimimaan eri verkostoissa paremmin? Opiskele verkostojohtamista avoimessa amk:ssa! Pääset mukaan monialaiseen ryhmään, jossa verkostoidut muiden alojen ihmisten kanssa.

Näytä lisää