Mervi Juntunen, opiskelija | logistiikka, biotalous, insinööri (AMK)

Metsään menin – Mervi opiskelee biotalousalan logistiikkainsinööriksi

"Olen ollut metsäalalla jo pitkään ja tehnyt töitä metsänomistajien ja metsän kanssa. Jo lukiosta päädyin metsään. Opiskelu onnistuu työn ja perheen ohella. Oman elämän hallinta pitää löytyä, koulu vie aikaa ja siihen pitää varautua. Jostakin joutuu luopumaan. Uni on se asia, mistä ei pidä ottaa pois."

Mervi Juntunen on 32-vuotias biotalousalan logistiikkainsinööriopiskelija, jonka juuret ovat vahvasti metsässä ja metsätaloudessa. Biotalous on hänelle tuttua niin töistä kuin aiemmista opinnoista, mutta logistiikan osaaminen kaipaa vahvistusta. Tulevaisuudessa Mervi toivoisi voivansa jatkaa metsäalalla, mutta työ isomman puutavarayhtiön logistiikkavastaavanakin kiehtoo.


- Olen ollut metsäalalla jo pitkään ja tehnyt töitä metsänomistajien ja metsän kanssa. Jo lukiosta päädyin metsään, Mervi kertoo iloisesti naurahtaen.


Vankkaa kokemusta metsäalan töistä ja opinnoista

Merville on ehtinyt työskentelemään sekä puunostopuolen että teiden kunnostuksen asiakaspalvelutehtävissä. Stora Ensolla hän koordinoi puuyhtiön tarjoamia palveluita metsänomistajille, ja nyt hän työskentelee asiakasvastaavana OTSO Metsäpalvelut Oy:llä. Mervi huolehtii käytännössä siitä, että maanomistajien yksityistiet ovat kunnossa.

- Ajattelepa, jos ei pääsyä metsäalueille ole! Tiet ovat erittäin tärkeä ja haavoittuvainen osa metsätaloutta, Mervi tietää.

Mervin tyypillinen työpäivä sisältää myyntiä, tieremonttien suunnittelua ja toteutusta sekä runsaasti yhteistyötä maan- ja metsänomistajien kanssa. Sähkölinjojen vierimetsän ennaltaehkäisevä puunkorjuu täyttää osan päivästä. Mervi on paljon koneella ja puhelimessa, mutta viikoittain hän käy maastossa teiden kuntokartoituksia tai puunkorjuuta varten.

- Hoidan sähkölinjan vierimetsäprojektit käytännössä siihen saakka, kun puu on vielä tien vieressä odottamassa kaukokuljetusta, Mervi kertoo.

Mervi on aiemmalta koulutukseltaan metsänhoitaja, ja valmistui maa- ja metsätieteiden maisteriksi Itä-Suomen yliopistosta vuonna 2010. Biotalouspainotteista insinöörikoulutusta hän pitää luontaisena jatkumona, joka antaa valmiuksia logistiikan monipuolisiin tehtäviin, ei pelkästään vaikkapa metsäalan kuljetuspuolelle.

Lähipäivät ovat vertaistukea ja muilta oppimista

Mervi opiskelee monimuotoryhmässä, jonka opiskelijoilla on hyvin erilaiset taustat. Jokaisella on kuitenkin jo jonkinlainen kytkös joko logistiikkaan tai biotalouteen, ja aito halu hallita niiden kokonaisuutta. Jollain saattaa olla vahva kuljetuspuolen osaaminen, toisella kaupan tai hankinnan ja Mervillä taas metsätalouden.

Ryhmä kokoontuu yleensä kaksi päivä kuussa Seinäjoelle. Päivät ovat raskaita, mutta erittäin antoisia. Keskusteluissa pääsee jakamaan näkemyksiä eri osaajien kanssa, saa vertaistukea opiskeluun ja oppii muilta. Logistiikkaan liittyvillä opintojaksoilla Mervi kokee saaneensa enemmän muilta, mutta biotalouden opintojaksoilla hän odottaa pystyvänsä antamaan enemmän vastauksia kuin kysymyksiä. Tärkeää on, että jokainen ryhmässä pääsee ääneen ja uskaltaa kysyä.


Aineopintoja jo ensimmäisenä vuonna


Mervi sai osan perusopinnoista hyväksiluettua, minkä vuoksi hän pääsi nopeasti kiinni aineopintoihin. Ensimmäisenä vuonna hän on opiskellut mm. logistiikkaa, hankintaa, huolintaa, kuljetusmuotoja, materiaalinohjausta ja yrittäjyyttä. Yrittäjyysopinnoista hän on ollut erityisen innoissaan.


- Ei, en ryhdy yrittäjäksi! En tunnista itseäni ollenkaan yrittäjäksi. Mutta, yrittäjyysopinnot ovat antaneet todella paljon työhöni. Ymmärrän paremmin, mitä vaikkapa rahoitusraportti kertoo ja miksi tietyt luvut ovat tärkeitä. Yrittäjyysopinnot ovat osa yleissivistystä, ja olen saanut vinkkejä myös omaan taloudenhallintaan, hän toteaa painokkaasti.

Kuljetusmuotojen opintojaksolla hän on oppinut ymmärtämään erilaisia ajoneuvoja ja niiden liikkumista. Materiaalinohjauksen opintojakson käytyään hän ymmärtää paremmin, miten kysyntää voi ennustaa ja miten materiaalinohjaus vaikuttaa varastointiin ja tuotannonohjaukseen.

Jokaisella ryhmän opiskelijalla on hieman erilainen HOPS eli henkilökohtainen opetussuunnitelma, joka laaditaan yhdessä keskustellen koulutusvastaavan kanssa. Siinä huomioidaan aiemmissa opinnoissa sekä työssä opittu. Mervi antaa vilpittömät kiitoksensa koulutuksen räätälöitävyydelle ja ohjaukselle.


Perheen ja työnantajan tuki tärkeitä

Mervin perheeseen kuuluu mies ja 2,5-vuotias uhmaikäinen lapsi sekä koira, joille hän haluaa antaa kaiken liikenevän vapaa-ajan. Hän kiittelee sitä, että sekä hänellä että miehellä on joustavat työt ja että mies on ottanut enemmän vastuuta kodin- ja lapsenhoitamisesta.

- Työnantajani suhtautuu onneksi myötämielisesti itseni kehittämiseen, ja pääsen osallistumaan lähipäiviin. 

Opintojen etenemistä on auttanut myös se, että Mervi on pystynyt tunnistamaan aiempien opintojensa perusteella itselleen sopivimmat tavat ja tekniikat opiskella. Hän tekee kaikki muistiinpanot koneelle, jossa ne kulkevat kätevästi mukana, samoin kuin vaikkapa opintoihin liittyvät keskusteluryhmät.

Mervillä vaikuttaakin olevan paketti hyvin hallussa, ja hän vinkkaa tuleville monimuoto-opiskelijoille:


- Oman elämän hallinta pitää löytyä, koulu vie aikaa ja siihen pitää varautua. Jostakin joutuu luopumaan. Uni on se asia, mistä ei pidä ottaa pois.

 

Toimittaja: Leena Suomi

Kiinnostuitko? Opiskele logistiikkainsinööriksi biotalousalalle Lue lisää
Takaisin