Oletko kiinnostunut kansainvälisestä urasta ICT-alalla? Opiskele ICT-insinööriksi, joka hallitsee ohjelmisto- ja tietoteknisten taitojen lisäksi projekti- ja tiimityön. Voit suuntautua ohjelmistotuotantoon tai kyberturvallisuuteen.

Opiskele ICT-alan AMK-insinööriksi englanninkielisessä tutkinto-ohjelmassa

Tieto- ja viestintätekniikkaosaamista tarvitaan nykyään kaikkialla. Monet laitteet, kuten kodinkoneet ja erilaiset viihdepalvelut, hyödyntävät internetiä. Perinteisiä, fyysisiä palvelupisteitä pankeissa, vakuutuslaitoksissa ja julkisissa virastoissa on korvattu internet-pohjaisilla sähköisillä palveluilla. Sähköiset palvelut tuotetaan pilvipalveluna konesaleissa, jossa suuret datamäärät analysoidaan. Teko- ja keinoäly suosittelee, mitä palveluita, kappaleita tai tuotteita tulisi seuraavaksi hankkia. Miten nämä digitaaliset palvelut tuotetaan tietoturvallisesti ja käyttäjien luottamus palvelujen käyttöön varmistetaan? Nopeasti kehittyvä ala tarvitsee uusia osaajia, jotka pystyvät soveltamaan uusia tekniikoita eri innovaatioihin. Hyviä esimerkkejä ovat kyberturvallisuus, peliala, sosiaalinen media, pilvipalvelut, lisätty todellisuus, data-analytiikka, tekoäly ja alalla kohuttu ”kaiken internet”.

Valmistu ICT-insinööriksi kansainvälisiin tehtäviin

Tieto- ja viestintätekniikan englanninkielisestä Information and Communication Technology -insinöörikoulutuksesta saat hyvät tekniset valmiudet toimia muuttuvassa yhteiskunnassa sekä kansainvälisessä ympäristössä. Koulutuksessa opit digitalisoituvan ja automatisoituvan yhteiskunnan tietoteknisen rakentamisen taidot. Valmistuttuasi osaat suunnitella, rakentaa, testata ja turvata tietoteknisiä ratkaisuja työelämän tarpeisiin eettiset näkökulmat huomioiden.

Projekti- ja tiimityötaitoja

Opiskelusi sisältää runsaasti projektimuotoista tiimityöskentelyä, samaan tapaan kuin monilla alan työpaikoilla. Käytännönläheisestä koulutuksesta valmistuttuasi osaat työskennellä ICT-alan tehtävissä myös kansainvälisissä organisaatioissa.

ICT-insinöörin työssä tarvitset sekä suullisen että kirjallisen viestinnän osaamista. Kommunikointitaidot ovat tärkeitä erilaisissa asiakasprojekteissa. Opiskelet englanniksi, koska ICT-alan yleinen käyttökieli on englanti. Suullinen kielitaitosi paranee vapaavalintaisessa opiskelijavaihdossa, projekteissa ja erilaisissa harjoitustehtävissä.

Ohjelmisto- ja tietotekniikan osaamista

Tutkinto-ohjelmasta valmistuneena sinulla on sekä ohjelmisto- että tietotekniikan osaamista. Opit suunnittelemaan ohjelmistojen vaatimusmäärittelyt sekä toteuttamaan ohjelmiston vaatimusmäärittelyiden mukaisesti. Valmistuttuasi tunnet ohjelmoinnin logiikan ja yleisimmät algoritmit. Ymmärrät ohjelmistoalan tuotantomenetelmät rakentamisesta testaamiseen sekä hallitset suunnittelu-, versiohallinta- ja dokumentointityökalut.

Koulutuksen käytyäsi tunnet myös tietokoneen toiminnan, sen eri komponentit ja yleisimmät käyttöjärjestelmät. Osaat suunnitella ja konfiguroida tietokoneita yhdistäviä tietoliikenneverkkoja sekä asentaa ja ylläpitää palvelimia. Tunnet myös kyberturvallisuuden perusteet. Osaat asentaa, suunnitella ja ylläpitää ohjelmistojen vaatimia tietokantoja. Osaat käyttää ja suunnitella pilvipalveluja yritystoiminnan tarpeisiin sekä arvioida kriittisesti eri pilvipalvelutoimittajien tarjoamia palveluja.

 

Opiskele ensin perusteet ja valitse sitten oma suuntasi

Tieto- ja viestintätekniikan englanninkielisessä AMK-tutkinto-ohjelmassa opit digitalisoituvan ja automatisoituvan yhteiskunnan tietoteknisen rakentamisen taidot. Alussa tutustut ammattikorkeakouluopiskeluun, projektitoimintaan, yrittäjyyteen ja liiketalouteen, opit vieraiden kielten perustaitoja sekä kehität yleisiä viestintä- ja kommunikaatiotaitojasi. Saat tarvittavat matemaattisluonnontieteelliset valmiudet opiskella tutkintoosi liittyviä ammattiopintoja.

Ammattiopinnot ovat ohjelmisto- ja tietotekniikan opintoja, joissa perehdyt ammatissasi vaadittaviin perustaitoihin digitalisoinnista, ohjelmoinnista, tietokannoista, Internet-teknologioista, web-tekniikoista, kyberturvallisuudesta ja käyttöjärjestelmistä. Opit soveltamaan opittuja taitoja käytännön projekteissa. Valinnaisilla opinnoilla voit syventää ohjelmistotuotannon (software engineering) tai kyberturvallisuuden (cyber security) osaamistasi.

Voit täydentää osaamistasi muilla tieto- ja viestintätekniikan englanninkielisillä moduuliopinnoilla tai muiden tutkinto-ohjelmien moduuleilla, kuten yrittäjyyteen tai markkinointiin liittyvillä.

Harjoittelun avulla kehität ammatillisia taitojasi ja perehdyt ohjatusti keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Pääset perehtymään alan yrityksen toimintaan ja työtehtäviin jo opiskeluaikana.

Vapaasti valittavilla opinnoilla tuet asiantuntijuutesi kehittymistä haluamaasi suuntaan.

Opinnäytetyöllä kehittät ja osoittat valmiutesi soveltaa tietojasi ja taitojasi alaan liittyvissä käytännön työtehtävissä.

Bachelor of Engineering, 240 op

  • JAMKin yhteiset perusopinnot 36 op
  • Luonnontieteen opinnot 30 op
  • Tutkinnon yhteiset ammattiopinnot 59 op
  • Valintaiset moduliopinnot 30 + 30 op
  • Harjoittelu 30 op
  • Opinnäytetyö 15 op
  • Vapaasti valittavat opinnot 10 op

Tutustu tarkemmin opintojaksoihin

 

Suuntaa kyberturvallisuuteen

Kyberturvallisuuden opintojen jälkeen sinulla on laaja ymmärrys kyberturvallisuuden hallinnasta, teknisesti implementaatiosta, auditoinnista, standardoinnista ja lainsäädännöstä.  Osaat suunnitella, kehittää, toteuttaa ja hallita kyberturvallisuuteen liittyviä teknologisia ratkaisuja realistisissa yritysympäristöissä. Opit testaamaan ja auditoimaan käyttöönotetut ratkaisut. Sinulla on tietoja ja taitoja puolustautua oikeassa ympäristössä kyberturvallisuuteen kohdistuvia hyökkäyksiä vastaan.

Opintojen loppuvaiheessa sinulla on mahdollisuus osallistua kyberturvallisuusharjoitukseen. Harjoituksen tavoitteena on saada käytännön kokemusta hyökkäyskampanjasta, joka kohdistuu yrityksen ICT-infrastruktuuriin. Toimit harjoituksessa hyökkääjän, puolustajan tai harjoituksen järjestäjän roolissa.

Suuntaa ohjelmistotuotantoon

Ohjelmistotuotannossa saat hyvät valmiudet yleisimpien ohjelmointikielten, ohjelmointimenetelmien, kehitysvälineiden ja -ympäristöjen hallintaan. Käytät harjoitustöissäsi yritysten käytössä olevia yleisimpiä ohjelmistojen kehitysvälineitä ja -menetelmiä. Opintojen yhteydessä teet ryhmässä laajan ohjelmistoprojektin, joka antaa sinulle hyvän pohjan ohjelmistohankkeiden toteuttamiseen. 

 

Suomen monipuolisimmat laboratorioympäristöt ja vaihtelevat oppimisen tavat

Koulutuksessa opit tekemällä. Käytössäsi on Suomen moderneimmat ja monipuolisimmat laboratorioympäristöt, kuten RGCE ja WIMMA Lab. RGCE on keskeinen osa JAMKin kyberturvallisuuden koulutus, tutkimus- ja kehittämiskeskustamme, JYVSECTECiä. WIMMA Lab on oiva esimerkki siitä, mitä opiskelu tutkinto-ohjelmassa voi parhaimmillaan olla: ainutlaatuinen oppimisympäristö, jossa opiskelijat muodostavat tiimejä ja virtuaalisia yrityksiä, joiden tehtävänä on ratkaista yrityksen jokin ongelma.

Opintoihisi kuuluu luentoja, projektiluontoisia oppimistehtäviä, ryhmätyöskentelyä sekä verkko-opintoja. Osa opintojaksoista sisältää harjoituksia, jotka vaativat läsnäoloasi laboratorioympäristöissä. Myöhemmässä vaiheessa pääset tekemään haastavia projektitöitä toimeksiantajille, joilla syvennät ammatillista osaamistasi sekä luot suhteita työelämään.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyöllä kehität ja osoitat valmiutesi soveltaa tietojasi ja taitojasi ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Teet opinnäytetyön opintojesi loppuvaiheessa, jolloin sinulla on tarvittavat valmiudet itsenäisen 15 op suuruisen alaasi liittyvän työn laatimiseen.

Opinnäytetyö tehdään pääsääntöisesti yhteistyössä työelämän kanssa ja sen tulee ratkaista työelämän tarpeista nousevia ongelmia. Tyypillisiä aiheita ovat yrityksille toteutettavat ohjelmistosovellukset sekä yritysten kyberturvallisuutta parantavat ratkaisut.

 

Ilkka Turunen, Field CTO, Sonatype, JAMKin alumni

"Englanninkielinen koulutusohjelma antaa laajat taidot työskennellä nykymaailman monikansallisessa teknologiakentässä. Ohjelmistoala on perusteiltaan kansainvälistä, ja nykyinen etätyöskentelytrendi nopeuttaa tätä kehitystä."

Lue lisää

Information about databases course

Voit katsoa videon myös täältä »

Jonathan tells about studies

Voit katsoa videon myös täältä »
 

Hakuohjeet, kevään 2022 ensimmäinen yhteishaku

Englanninkieliset tutkinnot ovat haussa vain ensimmäisessä yhteishaussa tammikuussa. Aloituspaikkamäärä on 25. Huom! Muista täyttää ja lähettää myös yhteishaun hakulomake opintopolku.fi osoitteessa hakuaikana, pelkkä opintojaksolle ilmoittautuminen EI riitä!

Information and Communication Technology Hakuaika 5. - 19.1.2022 klo 15.00 saakka opintopolku.fi -osoitteessa Hae!
 

Lisätietoja

Hautamäki Jari

Hautamäki Jari

Yliopettaja, Principal Lecturer
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358405402361
Näytä lisää
Evästeasetukset voivat vaikuttaa lomakkeen toimintaan. Voit muuttaa asetuksia Evästeilmoitus-sivulla
 

Aiheeseen liittyvää

Tieto- ja viestintätekniikka, insinööri (AMK)

Tieto- ja viestintätekniikkaa tarvitaan kaikkialla! Tieto- ja viestintätekniikan insinöörinä pystyt toimimaan ICT-alan asiantuntijatehtävissä alati muuttuvassa ja kansainvälistyvässä yhteiskunnassa. Erikoistu ohjelmointiin ja ohjelmistokehitykseen (developer), tietoteknisen ympäristön kyberturvallisuuteen (security) tai tietoverkkojen ja tietojärjestelmien ylläpitoon ja hallintaan (operations).

Innostu ja kehity ICT-osaajaksi!

ICT-alalle voit opiskella insinööri- ja tradenomikoulutuksessa. ICT-alan insinööriksi voit valmistua media-, ohjelmisto- ja tietotekniikan tutkinto-ohjelmista, joiden painopisteenä on teknologinen osaaminen. Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmassa voit suorittaa tradenomitutkinnon pelinkehityksen näkökulmasta.

Näytä lisää