jamk.fi

Full Stack -ohjelmistotuotannon YAMK-koulutuksessa opit ymmärtämään ohjelmistotuotannon koko elinkaaren, kehitysvälineet ja menetelmät. Voit hakea, mikäli sinulla on insinööri (AMK) -tutkinto sekä 3 vuotta alan työkokemusta. Tutkinnon voit suorittaa työsi ohessa. Opiskelukieli on englanti.

Full stack software development -osaajia tarvitaan

Ohjelmistotuotantoon tarvitaan osaajia, jotka hallitsevat sekä tuotantoprosessin työkaluineen että sovellusarkkitehtuurin eri osat "front endistä back endiin". Full Stack Software Development -YAMK-koulutusohjelmasta valmistuttuasi ymmärrät nykyaikaisia ohjelmistotuotannon kehitysvälineitä ja menetelmiä. Tunnet merkittävimmät teknologiat ja sovelluskehykset, ja osaat tehdä ohjelmistotestausta.

Osaat suunnitella ja toteuttaa tietoturvallisia ohjelmistotuotantoon liittyviä teknologisia ratkaisuja sekä back end - että front end -puolella. Voit opiskella tutkinnon työn ohella ja hyödyntää oppimaasi työssäsi samanaikaisesti. 

Opiskele ohjelmistotuotantoa

Full Stack Software Development -YAMK-koulutuksessa perehdyt  ohjelmistotuotannon koko elinkaareen: palvelumuotoiluun, jatkuvaan käyttöönottoon ja ylläpitoon.

Opit käyttämään ketteriä menetelmiä ja modernia työkaluketjua. Koulutuksessa käsitellään ohjelmointia selainpohjaisista käyttöliittymistä järjestelmäintegraatioihin ja taustajärjestelmäkehitykseen. Lisäksi opiskelet tietoturvallisuutta ja ICT-alan lainsäädäntöä, ja opit soveltamaan niitä tietojärjestelmien toteutuksessa.

Insinööri (YAMK), 60 op

 • Modern software development, 5 op
 • Data modelling and back end development, 5 op
 • Application frameworks, 5 op
 • User centric design, 5 op
 • Vapaasti valittavat opinnot, 10 op; suositeltavat opinnot
  • Research methods, 5 op
  • New and emerging technologies, 5 op
 • Opinnäytetyö, 30 op

Lue lisää opinto-oppaasta

Mitä valmis Full Stack Software developer tekee?

Valmistuttuasi voit toimia esimerkiksi ohjelmistokehittäjänä joko yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Tehtävänimikkeitä

Full Stackin parissa työskentelevien YAMK-insinöörien tyypillisimpiä tehtävänimikkeitä ovat

 • Full Stack Software Developer
 • Front End Web Developer
 • Software Engineer
 • Back End Developer

Minkälaista YAMK-opiskelu on?

Full Stack Software Development -koulutus on aikuiskoulutusta, jonka voit suorittaa työsi ohessa. Opiskelet ja opit lähipäivillä yhdessä tekemällä sekä kirjallisten tehtävien ja oman pohdinnan kautta.

Lue lisää opiskelusta

Opinnäytetyö YAMK-tutkinnossa

Opinnäytetyö (30 op) on työelämää palveleva tutkimus- ja / tai kehittämishanke, jolla on selkeästi käytäntöön soveltava luonne ja urakehitystäsi tukeva tehtävä. Työn avulla osoitat kykysi soveltaa tutkimustietoa. Käytät valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Osoitat valmiutesi itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

 Lue lisää opinnäytetyöstä

Mitä YAMK-opiskelu maksaa?

YAMK-tutkinto-ohjelmassa ei ole lukukausimaksuja paitsi Eu- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opsikelijoille. Opiskelijana sinulla on monia etuja, saat esim. käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluja Jyväskylässä, voit ruokailla opiskelijaruokaloissamme edullisesti sekä voit saada taloudellista tukea opintoihisi.

Lue lisää käytännön asioista

Hakuohjeet | Hae syksyn yhteishaussa

Kysy lisää

Huotari Jouni

Huotari Jouni

Yliopettaja, Principal Lecturer
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358408344615
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Ratkaisen eteen tulevat haasteet integroimalla osaamista siten, että löydämme kaikkia tyydyttävän ratkaisun.
Tutkinnot:
KTT

Aiheeseen liittyvää

Cyber Security, insinööri (YAMK)

Opi suunnittelemaan, kehittämään, toteuttamaan ja hallitsemaan kyberturvallisuuteen liittyviä teknologisia ratkaisuja. Tietojesi ja taitojesi avulla pystyt puolustautumaan tietoturva hyökkäyksiä vastaan sekä tekemään tietoturvatestausta.

Digitaalinen toimitusketju, insinööri (YAMK)

Opi kehittämään liiketoimintaa digitalisaation avulla uusinta teknologiaa käyttäen. Digitaalinen murros vaikuttaa asiakaskäyttäytymiseen, markkinoihin ja teknologiaan. Opi hallitsemaan murroksen johtaminen.

Tekniikan ala

Opiskele AMK- tai YAMK-insinööriksi tai valitse muu itseäsi kiinnostava kokonaisuus tai vaikkapa vain yksi opintojakso avoimen amk:n tarjonnasta. Meiltä valmistuneet osaavat suunnitella, johtaa ja kehittää ympäristöään luovasti uusia ratkaisuja etsien.

Näytä lisää