Teknologialiiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelmassa perehdyt johtamiseen ja päätöksentekoon liiketoiminnalliset ja taloudelliset tekijät huomioiden. Koulutus sopii insinööri (AMK) -tutkinnon ja pelastusalan AMK-tutkinnon suorittaneille, joita kiinnostavat esimies- ja johtotehtävät. Voit syventää osaamistasi tuotannon ja tuotekehityksen johtamiseen sekä teknologia-alan palveluliiketoimintaan.

Etene urallasi ja kehitä työnantajayritystäsi

Kehittyminen teknologialiiketoiminnan johtamisen asiantuntijana avaa sinulle mahdollisuuden uusiin ja haastaviin työtehtäviin sekä uralla etenemiseen. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena voit toimia työyhteisösi toimintojen kehittäjänä ja uuden osaamisen aktiivisena tuottajana. Opinnot tarjoavat myös mahdollisuuden verkostoitumiseen sekä asiantuntijuuden vaihtoon opiskelijakollegoiden kanssa.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa myös kelpoisuuden julkiseen virkaan tai toimeen, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa englannin kielellä. Tämä edistää kansainvälisiä työvalmiuksiasi.

Puolustusvoimissa tiettyihin erikoisupseerin virkoihin vaadittu tekniikan alan insinööritutkinto saadaan Teknologialiiketoiminnan johtaminen, YAMK-tutkinnolla.

Hae keväällä, aloita syksyllä 2022

Hae teknologialiiketoiminnan johtamisen YAMK-tutkintoon kevään yhteishaussa opintopolku.fi:ssä 16. - 30.3.2022. Opinnot alkavat syksyllä 2022.

Insinööri (YAMK), 60 op

 • Tutkimus- ja kehittämistoiminta
 • Johtaminen
 • Teknologiaosaaminen ja johtaminen
 • YAMK-opinnäytetyö
 • Täydentävä osaaminen, kuten JAMK Leadershio Programme in Silicon Valley, USA, Hankintojen johtaminen

Lue lisää opetussuunnitelmasta

 

Opiskele johtamista ja suuntaa tuotekehitykseen, tuotantoon tai palveluliiketoimintaan

Jokainen opiskelijamme HOPSataan! HOPSauksella tarkoitetaan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa. Pääset keskustelemaan tutkintovastaavan kanssa henkilökohtaisesta opintosuunnitelmastasi, jonka tavoitteena on selventää uratavoitteitasi ja määritellä tavoitteidesi saavuttamiseksi tarvitsemasi opinnot.

Tutkinto-ohjelmassa on kaikille yhteisiä opintoja, joiden aihe-alueet ova

 • Johtaminen ja henkilöstöjohtaminen
 • Yrityksen talous ja laskentatoimen hyödyntäminen päätöksenteossa
 • Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen
 • Kansainvälinen teknologialiiketoiminta

Lisäksi voit valita omien tavoitteidesi mukaisesti opintoja seuraavista aihepiireistä

 • Tuotekehitystoiminnan johtaminen
 • Tuotannon johtaminen
 • Teollisuuden palveluliiketoiminta
 • Täydentäviä opintoja oman kiinnostuksen mukaan.

 

Tutustu opetussuunnitelmaan

 

Opinnäytetyö on tutkimus- ja kehittämistyö

Opinnäytetyö muodostaa puolet tutkinnon opintopisteistä ja sen kautta on mahdollista kehittää omaa osaamistaan ja viedä uratavoitteita haluamaansa suuntaan. Opinnäytetyö on 30 opintopisteen laajuinen kehittämishanke. Se on organisaatiosi toimintaa rakentavasti kehittävä, uutta oivaltava ja uusia ratkaisuja ja kehitystä tuottava tutkimus- ja kehittämistyö. Opinnäytetyön voi kohdentaa myös muuhun kuin nykyiseen toimintaan, jolloin on mahdollista saada kompetenssi uudelle toimialalle tai asiantuntijuus uudenlaisiin työtehtäviin. Koulutus sopii siten myös uranvaihdosta haaveileville.

 

Monimuoto-opiskelua työn ohessa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka koostuu lähiopistojaksoista, verkko-opinnoista ja itsenäisestä työskentelystä. Lähiopintojaksot ovat noin kerran kuukaudessa perjantai-iltapäivä ja lauantai toteutuksina. Opintojen optimaalinen suoritusaika on 2 lukuvuotta.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma antaa sinulle mahdollisuuden opintojen valinnaisuuksiin ja kehittämistehtävien suuntaamiseen oman ja/tai työnantajan tarpeiden mukaan.

Mitä YAMK-opiskelu maksaa?

YAMK-tutkinto-ohjelmassa ei ole lukukausimaksuja. Opiskelijana sinulla on monia etuja. Saat esimerkiksi käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluja Jyväskylässä, voit ruokailla opiskelijaruokaloissamme edullisesti sekä voit saada taloudellista tukea opintoihisi.

Lue lisää käytännön asioista

 

Pääsyvaatimukset ja hakeminen kevään 2021 yhteishaussa

Valintakoeyhteistyö

Koulutus ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä, mutta JAMKin neljä tutkinto-ohjelmaa Kestävä energia, Projektijohtaminen, Robotiikka ja Teknologialiiketoiminnan johtaminen tekevät valintakoeyhteistyötä. Haettaessa siis useampaan näistä JAMKin tekniikan alan suomenkielisistä YAMK-hakukohteista hakukelpoinen hakija saa vain yhden valintakoekutsun.

Opintopolku.fi Hakuaika 17.3. - 31.3.2021 klo 15.00 mennessä Hae!
 

Lisätietoja koulutuksesta

Siistonen Matti

Siistonen Matti

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358407497162
Evästeasetukset voivat vaikuttaa lomakkeen toimintaan. Voit muuttaa asetuksia Evästeilmoitus-sivulla