jamk.fi

Teknologiaosaamisen johtamisen YAMK-tutkinto-ohjelmassa perehdyt teknologialiiketoiminnan johtamiseen ja johtajuuteen sekä johdon laskentatoimen hyödyntämiseen päätöksenteossa. Voit syventää osaamistasi tuotannon johtamiseen, teollisuuden palveluliiketoimintaan ja tuotekehitystoiminnan johtamiseen.

Opit johtamaan strategisesti ja taloudellisesti kansainvälisissä toimintaympäristöissä, toimimaan esimiehenä ja johtamaan henkilöstön osaamista sekä hallitsemaan teknologiastrategioiden mukaisen johtamisen. Koulutus sopii erityisesti insinööreille, joita kiinnostaa johto- ja asiantuntijatehtävät.

Etene urallasi ja kehitä työnantajayritystäsi

Kehittyminen teknologiaosaamisen johtamisen asiantuntijana avaa sinulle mahdollisuuden uusiin ja haastaviin työtehtäviin sekä uralla etenemiseen. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena voit toimia työyhteisösi toimintojen kehittäjänä ja uuden osaamisen aktiivisena tuottajana. Opinnot tarjoavat myös mahdollisuuden verkostoitumiseen sekä asiantuntijuuden vaihtoon opiskelijakollegoiden kanssa.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa myös kelpoisuuden julkiseen virkaan tai toimeen, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa englannin kielellä. Tämä edistää kansainvälisiä työvalmiuksiasi.

Opintojen sisältö

Koulutusohjelmassa käydään läpi mm. seuraavat osa-alueet:

  • Teknologialiiketoimintaprosessien johtaminen ja organisointi
  • Johtajuus ja siihen liittyvät elementit
  • Johdon laskentatoimi.

Opinnäytetyö ja valinnaiset opinnot tarjoavat sinulle mahdollisuuden painottaa opintokokonaisuuttasi tuotekehitystoiminnan, tuotannon tai teollisuuden palveluliiketoiminnan johtamiseen ja teknologioihin.

Opinnäytetyössä sovellat asiantuntijuuttasi oman työpaikkasi tarpeisiin suunnatun 30 opintopisteen laajuisen kehittämishankkeen muodossa.

Monimuoto-opiskelua työn ohessa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka koostuu lähiopistojaksoista, verkko-opinnoista ja itsenäisestä työskentelystä. Lähiopintojaksot ovat noin kerran kuukaudessa perjantai-iltapäivä ja lauantai toteutuksina. Opintojen optimaalinen suoritusaika on 2 lukuvuotta.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma antaa sinulle mahdollisuuden opintojen valinnaisuuksiin ja kehittämistehtävien suuntaamiseen oman ja/tai työnantajan tarpeiden mukaan.

Pääsyvaatimukset ja hakeminen kevään 2019 yhteishaussa

Valintakoeyhteistyö

Koulutus ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä, mutta kaikki JAMKin tekniikan alan suomenkieliset YAMK-hakukohteet tekevät valintakoeyhteistyötä. Haettaessa siis useampaan näistä JAMKin tekniikan alan suomenkielisistä YAMK-hakukohteista: logistiikka, teknologiaosaamisen johtaminen, energialiiketoiminnan johtaminen tai verkostojohtaminen Insinööri (YAMK), saa hakukelpoinen hakija vain yhden valintakoekutsun.

Lisätietoja koulutuksesta

Korpivaara Päivi

Korpivaara Päivi

Projekti-insinööri, Project Engineer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358 40 621 6673