jamk.fi

Logistiikan tutkinto-ohjelma on tarkoitettu logistiikan asiantuntijatehtävissä toimiville insinööreille, joilla on halu laajentaa valmiuksiaan työelämän johto-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä. 

Opintojen tavoitteena on syventää osaamista johtamisen eri osa-alueilla sekä luoda valmiuksia erityistä asiantuntemusta vaativiin työelämän kehittämistehtäviin. Lue lisää ja hae!

Kehitä itseäsi ja yritystäsi

Kehittämällä logistiikkaa ja sen prosesseja, koko liiketoiminta kehittyy ja kustannuksia saadaan kuriin. Logistiikalla johdetaan voittoon!

Tutkinto, joka sopii erityisesti teknologiateollisuuden insinööreille

Logistiikan ylempi AMK -tutkinto soveltuu erityisen hyvin sinulle, joka olet jo insinööri (AMK) ja tehtäviisi kuuluu toimintojen kehittäminen. Voit olla eism. tuotantopäällikkö, logistiikkapäällikkö, kuljetuspäällikkö tai varastopäällikkö. Usein logistiikan YAMKia suorittavat toimivat teknologiateollisuudessa tai logistiikka-alan yrityksissä.

Hanki osaamista haastavampiin logistiikan tehtäviin ja kehitä omaa organisaatiotasi

Kehittyminen logistiikan asiantuntijana avaa sinulle uusia ja haastavia työtehtäviä, sekä mahdollisuuden uralla etenemiseen. Syvennät johtamis- ja vuorovaikutustaitoja sekä valmiuksiasi toimia kansainvälisissä verkostoissa. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena voit toimia organisaation liiketoiminnan kehittäjänä ja uuden osaamisen aktiivisena tuottajana. Organisaatiosi kehittyy ja tietotaitosi kasvaa.

Saat merkittävää hyötyä verkostoitumisesta ja asiantuntijuuden vaihdosta koulutuksessa olevien kollegojen kanssa.

Opintoihin sisältyvässä opinnäytetyössä sovellat asiantuntijuuttasi oman organisaatiosi tarpeisiin suunnatun laajan kehittämissuunnitelman tai -projektin muodossa.

Opiskele logistiikan johtamista

Insinööri (YAMK), 60 op

  • Logistiikan johtaminen, 5 op
  • Ihminen ja johtajuus, 5 op
  • Talousjohtaminen ja päätöksenteko, 5 op
  • Minne menet, logistiikka? 5 op
  • Hankintojen johtaminen, 5 op
  • Kehity kehittäjänä, 5 op
  • Opinnäytetyö 30 op

Lue lisää opinto-oppaasta

 

Minkälaista YAMK-opiskelu on?

Logistiikan YAMK-tutkinto toteutetaan monimuotona. Opiskelet ja opit lähipäivillä, asiantuntijaluennoilla, ryhmäkeskusteluissa, yhdessä tekemällä sekä kirjallisten tehtävien ja oman pohdinnan kautta. Opiskeluaikasi on noin 1 - 2 vuotta. Tenttejä ei järjestetä.

Lue lisää opiskelusta

Opinnäytetyö YAMK-tutkinnossa

Opinnäytetyö on ylemmän AMK-tutkinnon ydin. Pääset kehittämään ja osoittamaan kykysi soveltaa tutkimustietoa sekä käyttämään valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Sen tarkoitus on valmentaa itsenäiseen ja vaativaan asiantuntijatyöhön. Se voi olla työelämää palveleva projekti, soveltava tutkimus tai kehitystehtävä. 

 Lue lisää opinnäytetyöstä

Hakeminen YAMK-tutkintoihin kevät 2018

Voit katsoa videon myös täältä »

Pääsyvaatimukset ja hakeminen kevään 2018 yhteishaussa

Pohjakoulutusvaatimus 

Insinööri (AMK) tai Bachelor of Engineering tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Tutkinto ja työkokemus katsotaan tällöin tapauskohtaisesti.

Työkokemus

Pohjakoulutuksen lisäksi vaaditaan vähintään 3 vuoden (36 kk) työkokemus tekniikan alalta korkeakoulututkinnon valmistumisen jälkeen.

Valintakoe

Logistiikan YAMK-ohjelmassa valintakoe järjestetään 29.5.2018. Valintakoe sisältää haastattelun (max. 40p.) ja kirjallisen osion (max. 60p.). Valintakoe ei sisällä ennakkoon luettavaa materiaalia vaan materiaali jaetaan valintakokeen yhteydessä. Huom. valintakoetta ei voi tehdä etänä tai muuna ajankohtana.  

Koulutus ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä, mutta kaikki JAMKin tekniikan alan YAMK hakukohteet tekevät valintakoeyhteistyötä (poislukien rakennustekniikka YAMK). Haettaessa siis useampaan näistä JAMKin tekniikan alan suomenkielisistä YAMK hakukohteista: digitaalinen toimitusketju, logistiikka, teknologiaosaamisen johtaminen tai verkostojohtaminen Insinööri (YAMK), saa hakukelpoinen hakija vain yhden valintakoekutsun.

Lisätietoja koulutuksesta

Aarresola Eero

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358 40 647 6546