jamk.fi

Logistiikan tutkinto-ohjelma on tarkoitettu logistiikan asiantuntijatehtävissä toimiville insinööreille, joilla on halu laajentaa valmiuksiaan työelämän johto-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä. Voit suuntautua joko logistiikkaan tai digitaaliseen toimitusketjuun. Koulutuksessa kehityt johtajana ja opit toimimaan erityistä asiantuntemusta vaativissa tehtävissä. Lue lisää ja hae!

Kehitä itseäsi ja yritystäsi

Kehittämällä logistiikkaa ja sen prosesseja, koko liiketoiminta kehittyy ja kustannuksia saadaan kuriin. Logistiikalla johdetaan voittoon!

Tutkinto, joka sopii erityisesti teknologiateollisuuden insinööreille

Logistiikan ylempi AMK -tutkinto soveltuu erityisen hyvin sinulle, joka olet jo insinööri (AMK) ja tehtäviisi kuuluu toimintojen kehittäminen. Voit olla esim. tuotantopäällikkö, logistiikkapäällikkö, kuljetuspäällikkö tai varastopäällikkö. Usein logistiikan YAMKia suorittavat toimivat teknologiateollisuudessa tai logistiikka-alan yrityksissä.

Hanki osaamista haastavampiin logistiikan tehtäviin ja kehitä omaa organisaatiotasi

Kehittyminen logistiikan asiantuntijana avaa sinulle uusia ja haastavia työtehtäviä, sekä mahdollisuuden uralla etenemiseen. Syvennät johtamis- ja vuorovaikutustaitoja sekä valmiuksiasi toimia kansainvälisissä verkostoissa. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena voit toimia organisaation liiketoiminnan kehittäjänä ja uuden osaamisen aktiivisena tuottajana. Organisaatiosi kehittyy ja tietotaitosi kasvaa.

Saat merkittävää hyötyä verkostoitumisesta ja asiantuntijuuden vaihdosta koulutuksessa olevien kollegojen kanssa.

Opintoihin sisältyvässä opinnäytetyössä sovellat asiantuntijuuttasi oman organisaatiosi tarpeisiin suunnatun laajan kehittämissuunnitelman tai -projektin muodossa.

Hae lisähaussa 24.7. - 6.8.2019

Hae logistiikan ylempään AMK-tutkintoon kesän 2019 yhteishaussa Opintopolku.fi:ssä. Löydät sen Opintopolusta nimellä "Insinööri (ylempi AMK), logistiikka". Lue sivu loppuun tai laita hakemuksesi suoraan tulemaan!

Täytä hakulomake

Opintojen sisältö - suuntaudu logistiikkaan tai digitaaliseen toimitusketjuun

Logistiikan ylemmässä AMK-tutkinnossa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: logistiikka ja digitaalinen toimitusketju.

Logistiikka

Logistiikan suuntautumisvaihtoehdossa keskitytään luomaan toimivalla logistiikan johtamisella sekä taloudellista että toiminnallista menestystä. Saat uusinta tietoa ihmisten ja toiminnan johtamisesta, toimitusketjun hallinnasta ja logistiikasta, yhteistyöverkostoista sekä hankinnoista. Opit samalla käyttämään erilaisia kehittämis- ja optimointimenetelmiä joiden avulla toiminnasta saadaan tehokkaampaa. Saat valmiudet organisaation toiminnan systemaattiseen kehittämiseen ja kansainvälistymiseen.


Digitaalinen toimitusketju

Digitaalisen toimitusketjun suuntautuminen on tarkoitettu sinulle, joka haluat johtaa, suunnitella ja kehittää tulevaisuuden toimitusketjuja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia hyödyntäen. Koulutuksen avulla valmistaudut johtamaan tulevaisuuden toimitusketjuja, joissa tiedon analysointi ja hallinta korostuvat.

Logistiikan YAMK-tutkinnon rakenne

Insinööri (YAMK), 60 op

 • Master-osaaminen, 15 op
  • Uudistuva johtajuus,
  • Talouden ohjaus ja
  • Tutkiva kehittäminen
 • Asiantuntijan ydinosaaminen, 40 op
  • Logistiikka
   • Logistiikan johtaminen
   • Minne menet, Logistiikka?
   • Opinnäytetyö
  • Digitaalinen toimitusketju
   • Digitalisaatio liiketoiminnassa
   • SCM - Digitalisaatio veturina
   • Opinnäytetyö
 • Täydentävä osaaminen, 5 op
  • Hankintojen johtaminen

Lue lisää opinto-oppaasta

 

Logistiikan suuntautumisen rakenne kuvana.

Digitaalisen toimintaketjun suuntautumisen rakenne kuvana

Minkälaista YAMK-opiskelu on?

Logistiikan YAMK-tutkinto toteutetaan monimuotona. Opiskelet ja opit lähipäivillä, asiantuntijaluennoilla, ryhmäkeskusteluissa, yhdessä tekemällä sekä kirjallisten tehtävien ja oman pohdinnan kautta. Opiskeluaikasi on noin 1 - 2 vuotta. Tenttejä ei järjestetä.

Lue lisää opiskelusta

Opinnäytetyö YAMK-tutkinnossa

Opinnäytetyö on ylemmän AMK-tutkinnon ydin. Pääset kehittämään ja osoittamaan kykysi soveltaa tutkimustietoa sekä käyttämään valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Sen tarkoitus on valmentaa itsenäiseen ja vaativaan asiantuntijatyöhön. Se voi olla työelämää palveleva projekti, soveltava tutkimus tai kehitystehtävä. 

Hakeminen YAMK-tutkintoihin, kevät 2019

Voit katsoa videon myös täältä »

Lisätietoja koulutuksesta

Aarresola Eero

Aarresola Eero

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358406476546