Logistiikan tutkinto-ohjelma on tarkoitettu logistiikan asiantuntijatehtävissä toimiville insinööreille, joilla on halu laajentaa valmiuksiaan työelämän johto-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä. Koulutuksessa kehityt johtajana ja opit toimimaan erityistä asiantuntemusta vaativissa tehtävissä.

Kehitä itseäsi ja yritystäsi

Maailma on nykypäivänä yhä enenevissä määrin VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Muuttuva toimintaympäristö haastaa myös logistiikkaa toimintona, jonka seurauksena asioita on tehtävä uusilla tavoilla, jotta logistiikalta odotettava arvo saadaan tuotettua.

Kehittämällä logistiikkaa ja sen prosesseja, koko liiketoiminta kehittyy ja kustannuksia saadaan kuriin. Logistiikalla johdetaan voittoon!

Tutkinto, joka sopii erityisesti teknologiateollisuuden insinööreille

Logistiikan ylempi AMK -tutkinto soveltuu erityisen hyvin sinulle, joka olet jo insinööri (AMK) ja tehtäviisi kuuluu toimintojen kehittäminen. Voit olla esim. tuotantopäällikkö, logistiikkapäällikkö, kuljetuspäällikkö tai varastopäällikkö. Usein logistiikan YAMKia suorittavat toimivat teknologiateollisuudessa tai logistiikka-alan yrityksissä.

Hanki osaamista haastavampiin logistiikan tehtäviin ja kehitä omaa organisaatiotasi

Kehittyminen logistiikan asiantuntijana avaa sinulle uusia ja haastavia työtehtäviä, sekä mahdollisuuden uralla etenemiseen. Syvennät johtamis- ja vuorovaikutustaitoja sekä valmiuksiasi toimia kansainvälisissä verkostoissa. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena voit toimia organisaation liiketoiminnan kehittäjänä ja uuden osaamisen aktiivisena tuottajana. Organisaatiosi kehittyy ja tietotaitosi kasvaa.

Saat merkittävää hyötyä verkostoitumisesta ja asiantuntijuuden vaihdosta koulutuksessa olevien kollegojen kanssa.

Opintoihin sisältyvässä opinnäytetyössä sovellat asiantuntijuuttasi oman organisaatiosi tarpeisiin suunnatun laajan kehittämissuunnitelman tai -projektin muodossa.

Hae keväällä, aloita syksyllä 2022

Hae logistiikan ylempään AMK-tutkintoon kevään 2022 yhteishaussa 16. - 30.3.2022. Opinnot alkavat syksyllä 2022.

 

Opintojen sisältö

Logistiikan ylemmässä AMK-tutkinnossa keskitytään luomaan toimivalla logistiikan johtamisella sekä taloudellista että toiminnallista menestystä. Saat uusinta tietoa ihmisten ja toiminnan johtamisesta, toimitusketjun hallinnasta ja logistiikasta, yhteistyöverkostoista sekä hankinnoista. Opit samalla käyttämään erilaisia kehittämis- ja optimointimenetelmiä joiden avulla toiminnasta saadaan tehokkaampaa. Saat valmiudet organisaation toiminnan systemaattiseen kehittämiseen ja kansainvälistymiseen.

 

Insinööri (YAMK), 60 op

  • Tutkimus- ja kehittämistoiminta
  • Johtaminen
  • Toimitusketjun hallinta
  • YAMK-opinnäytetyö
  • Täydentävä osaaminen

Lue lisää opintojen rakenteesta

 

 

Minkälaista YAMK-opiskelu on?

Logistiikan YAMK-tutkinto toteutetaan monimuotona. Opiskelet ja opit lähipäivillä, asiantuntijaluennoilla, ryhmäkeskusteluissa, yhdessä tekemällä sekä kirjallisten tehtävien ja oman pohdinnan kautta. Opiskeluaikasi on noin 1 - 2 vuotta.

Lue lisää opiskelusta

Opinnäytetyö YAMK-tutkinnossa

Opinnäytetyö on ylemmän AMK-tutkinnon ydin. Pääset kehittämään ja osoittamaan kykysi soveltaa tutkimustietoa sekä käyttämään valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Sen tarkoitus on valmentaa itsenäiseen ja vaativaan asiantuntijatyöhön. Se voi olla työelämää palveleva projekti, soveltava tutkimus tai kehitystehtävä. 

 

Pääsyvaatimukset ja hakeminen kevään 2021 yhteishaussa

Opintopolku.fi Hakuaika 17.3. - 31.3.2021 klo 15.00 mennessä Hae!

Opiskelijoiden ja alumnien kokemuksia

Simo Ollanketo, projektipäällikkö, Kiho Oy

"Koen onnistuneeni, kun tavoittelin asiantuntijuutta digitaalisten teknologioiden ja työkalujen hyödyntämisessä."

Lue lisää
Tomi Lehtonen

Tomi Lehtonen, Posti, logistiikan YAMK-insinööritutkinnon opiskelija

"Opinnoista on ollut ehdottomasti hyötyä itselleni, ja uskon, että niillä oli myös vaikutusta siihen, että sain nykyisen työni. Kaikki ryhmämme opiskelijat tulevat työelämästä, ja kokemusten jakaminen on antanut hyviä näkemyksiä eri yritysten käytännöistä. Opintojen aikana on muodostunut verkosto muiden logistiikka-alan toimijoiden kanssa."

Lue lisää
 

Lisätietoja koulutuksesta

Aarresola Eero

Aarresola Eero

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358406476546
Evästeasetukset voivat vaikuttaa lomakkeen toimintaan. Voit muuttaa asetuksia Evästeilmoitus-sivulla