Tana Oy

Logistiikkainsinööri viihtyy kansainvälisessä työssä

"Teknologian parissa voi menestyä, vaikka ei olisikaan hirveän innostunut matikasta tai kemiasta. Koulutus antaa hyvät eväät ja työ opettaa koko ajan lisää. Nautin itsenäisestä ja vaihtelevasta työstä – jokainen työpäivä on erilainen!"

Eetu Pakkanen on logistiikkainsinööri ja vaajakoskelaisen Tana Oy:n hankintapäällikkö. Hän vastaa ostotoiminnasta eli komponenttien ostamisesta kaatopaikkajyrien ja repijöiden tuotantoa varten. Toimittajien valinta, sopimusten teko sekä alihankkijoiden laadun seuranta ja varmistus ovat osa ostotoimintaa. Lisäki Eetun vastuulla on varasto ja valmiiden tuotteiden kuljetusjärjestelyt. Pari kertaa kuukaudessa hän käy tapaamassa alihankkijoita Suomessa ja Virossa.

Eetu nauttii itsenäisestä ja vaihtelevasta työstään – jokainen työpäivä on erilainen. Työtä tehdään paljon tiimeissä, joten siinä edellytetään hyviä ihmissuhdetaitoja.

Teknologian parissa menestyminen ei vaadi matematiikan huippuosaamista

Eetu kävi ensin peruskoulun jälkeen ammatillisen oppilaitoksen, mutta kiinnostus logistiikkaan innosti opiskelemaan lisää. Opiskellessaan Jyväskylän ammattikorkeakoulussa logistiikan telematiikan insinööriksi Eetu pääsi tekemään lopputyötään Tanalle, mikä avasi hänelle oven ympäristöteknologian pariin. Yksi teknillisen alan opintojen hyvistä puolista onkin Eetun mukaan se, että käytännön harjoittelumahdollisuudet ovat hyvät, ja sitä kautta on helpompaa päästä kiinni työelämään.

”Voin omasta puolestani suositella teknillistä koulutusta, jonka sisällä erilaisia vaihtoehtoja löytyy paljon. Teknologian parissa voi menestyä, vaikka ei olisikaan hirveän innostunut matikasta tai kemiasta. Koulutus antaa hyvät eväät ja työ opettaa koko ajan lisää”, Eetu kehuu.

Myös työn ohessa voi opiskella. Tana on kansainvälinen yritys, joten Eetu on täydentänyt omaa englannin kielen osaamistaan. Kansainvälisyys on hänelle tärkeä asia sekä työssä että henkilökohtaisestikin.

Logistiikkainsinööreille riittää töitä

Eetu uskoo, että logistiikkainsinööreillä on hyvät työmarkkinat niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. He voivat sijoittua hyvinkin erilaisiin töihin: esimiehiksi kuljetusyrityksiin, huolintatehtäviin, varastopäälliköiksi ja teollisuuden työnjohtajiksi. Tulevaisuus ammatissa näyttää hyvältä: se antaa mahdollisuuksia edetä uralla ja kouluttaa itseään lisää tarvittaessa.

Study Logistics! Purchasing and Logistics Engineering, Bachelor of Engineering Read more
Takaisin