jamk.fi

Laajenna osaamistasi metsäteollisuudessa! Saat valmiudet toimia globaalisti verkottuneessa metsäteollisuuden tehdasympäristössä, suunnittelutoimistossa, teollisuuden palveluyrityksessä tai laitevalmistajan projekti-, suunnittelu-, käyttö- tai kunnossapitotehtävissä. Opiskelet mm. metsäteollisuuden automaatiotekniikkaa, kunnossapitoa ja energiatehokkuutta.

Metsäteollisuuden globaaliksi tehdasosaajaksi

Koulutuksen jälkeen sinulla on valmiudet toimia muuttuvassa globaalisti verkottuneessa metsäteollisuuden tehdasympäristössä, suunnittelutoimistossa, teollisuuden palveluyrityksessä tai laitevalmistajan projekti-, suunnittelu-, käyttö- tai kunnossapitotehtävissä.

Metsäteollisuuden tehdasosaamisen erikoistumiskoulutuksen suorittamalla

 • opit toimimaan laaja-alaisemmin vaativissa tehtävissä metsäteollisuuden tehdasympäristössä
 • vahvistat kokonaisymmärrystäsi metsäteollisuuden tehdasympäristökentästä
 • laajennat osaamistasi prosessi-, laite-, automaatio-, kunnossapito-, energia- ja resurssitehokkuusosaamiseen
 • kasvatat projektihallinta- ja johtamisosaamistasi
 • kykenet toimimaan tehokkaasti globaalisti verkottuneessa toimintaympäristössä ja viestimään asiantuntevasti sidosryhmien kanssa

Ilmoittaudu viimeistään 15.8.2018

Ilmoittaudu Metsäteollisuuden tehdasosaamisen erikoistumiskoulutukseen viimeistään 15.8.2018 ja aloita syksyllä 2018.

Ilmoittaudu koulutukseen

Metsäteollisuus on puuta raaka-aineena käyttävää teollisuutta: puutuoteteollisuutta eli mekaanista metsäteollisuutta ja kemiallista metsäteollisuutta, kuten massa-, paperi- ja kartonkiteollisuutta.

Opiskele metsäteollisuuden tehdasosaamista

Metsäteollisuuden tehdasosaamisen erikoistumisopinnoissa opiskelet perusteiden jälkeen automaatiotekniikkaa, kunnossapitoa, energiatehokkuutta ja oman valintasi mukaan joko massanvalmistusta, paperin- ja kartonginvalimistusta tai mekaanista metsäteollisuutta. Tärkeänä osana opintoja teet omaan työhösi liittyvän kehitystyön.

Opintojaksot, 30 op

 • Metsäteollisuuden tehdasosaaminen, 2 op
 • Metsäteollisuuden automaatiotekniikka, 5 op
 • Metsäteollisuuden kunnossapito, 5 op
 • Metsäteollisuuden energiatehokkuus, 5 op
 • Työelämän kehitystyö, 8 op
 • Tehdasosaamisen valinnaiset opinnot, 5 op
  • Massanvalmistus 5 op tai
  • Paperin- ja kartongin valmistus 5 op tai
  • Mekaaninen metsäteollisuus 5 op

 

Kohderyhmä ja hakukelpoisuus

Metsäteollisuuden tehdasosaamisen erikoistumiskoulutus on suunnattu korkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille metsäteollisuuden työntekijöille. Koulutus on suunniteltu siten, että sen voi toteuttaa työn ohessa.

Valintaperusteena ovat hakijan vapaamuotoiset perustelut koulutukseen hakeutumiselle:

 • oman osaamistaustan ja -tarpeen kuvaus
 • erikoistumiskoulutuksen hyödyt omalle ammatilliselle kehittymiselle ja/tai oman työpaikan/yrityksen kehittymiselle
 • työnantajan sitoutuminen kehittämistehtävien suorittamiselle.

Opiskelijavalinnassa edellytetään lisäksi työkokemusta teollisuuden työtehtävistä.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1 860 € (alv. 0 %) / opiskelija. Hintaan sisältyvät sekä JAMKin että yhteistyökorkeakoulujen verkostona toteutetut lähijaksojen opetukset ja myös etäopintojen, HOPS-keksusteluja ja kehittämishankkeen ohjaukset.

Opiskele työn ohella monimuotoryhmässä

Metsäteollisuuden tehdasosaamisen erikoistumiskoulutuksessa opiskelet 10 opiskelijan tiiviissä ryhmässä, joka tapaa toisensa kontaktiopetuksessa. Osan suoritat etäopiskeluna, kuten virtuaali- tai verkko-opintoina, ja osan itsenäisenä opiskeluna materiaalien, oppimistehtävien ja verkkokeskustelujen avulla. Ryhmällä on oma tutoropettaja tai opettajapari, joka vastaa henkilökohtaisesta ja ryhmäkohtaisesta ohjauksesta.

Esite

Metsäteollisuuden tehdasosaamisen erikoistumiskoulutus on koottu esitteeksi.

Katso esite (pdf)

Ammattikorkeakoulut yhteistyössä

Metsäteollisuuden erikoistumiskoulutus on ammattikorkeakoulujen yhteistyössä suunnittelema ja toteuttama koulutuskokonaisuus.

Yhteistyössä:

 • Centria-ammattikorkeakoulu, Centria
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu, JAMK
 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, XAMK
 • Lahden ammattikorkekaoulu, LAMK
 • Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin AMK
 • Savonia-ammattikorkeakoulu, Savonia
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK

Kysy lisää

Oksanen Jaakko

Oksanen Jaakko

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358407505860
Jurvelin Jouni

Jurvelin Jouni

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358405226020

Aiheeseen liittyvää

Tekniikan ala

Opiskele insinööriksi ja kehity huipputeknologian ammattilaiseksi! Valitse mieleisesi tutkinto-ohjelma yli 10 vaihtoehdosta. Meiltä valmistuneet insinöörit osaavat suunnitella, johtaa ja kehittää ympäristöään luovasti uusia ratkaisuja etsien!

Teknologiaosaamisen johtaminen, Insinööri, YAMK

Opit johtamaan strategisesti ja taloudellisesti kansainvälisissä toimintaympäristöissä, toimimaan esimiehenä sekä hallitsemaan teknologiastrategioiden mukaisen johtamisen! Teknologiaosaamisen johtamisen YAMK:ssa perehdyt teknologialiiketoiminnan johtamiseen ja johtajuuteen sekä johdon laskentatoimen hyödyntämiseen päätöksenteossa. Voit syventää osaamistasi tuotannon johtamiseen, teollisuuden palveluliiketoimintaan ja tuotekehitystoiminnan johtamiseen.

Aikuiskoulutus

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on runsaasti aikuiskoulutuksia, tutkinnoista lyhyempiin päivityksiin. Opiskele ammattikorkea- tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto, jolla on oikeaa imua työmarkkinoilla. Aikuiskoulutuksemme on suunniteltu siten, että voit opiskella töiden ohella. Tutustu ajankohtaisiin aikuiskoulutuksiin ja lähde rohkeasti urallasi eteenpäin.