Kiinnostaako kulttuurinen hyvinvointi, yhteisötaide ja musiikkiterapeuttisten menetelmien soveltaminen erilaisissa yhteisöissä? Haluatko kehittää omia musiikillisia taitojasi ryhmässä laulaen, soittaen, improvisoiden ja mahdollisesti myös säveltäen? Haluatko tutustua myös muihin taidelähtöisiin menetelmiin, kuten kuvalliseen-, tanssi- ja liikeilmaisuun? 

Uusi koulutus alkaa tammikuussa 2022.

Tervetuloa opiskelemaan näitä mielenkiintoisia, antoisia ja luovia sisältöjä Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteisömuusikko -erikoistumiskoulutukseen!

Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus on sopiva vaihtoehto sinulle, joka haluat saada työvälineiksi luovan musiikillisen ryhmätoiminnan ohjaamisen, musiikkiterapian soveltavan käytön ja yhteisötaiteen menetelmiä. 

Erikoistumiskoulutus antaa valmiuksia musiikkitoiminnan suunnittelemiseen ja ohjaamiseen eri yhteisöissä, kuten hoiva-alalla, palvelutoiminnassa sekä lapsi- ja nuorisotyössä. Koulutus sopii sekä musiikkialan korkeakoulututkinnon (esim. muusikko ja musiikkipedagogi) että muille korkeakoulututkinnon (esim. kasvatus-, sosiaali- ja terveysala) suorittaneille ja musiikkia harrastaneille, joilla on riittävät taidot musiikillisesta osaamisesta. Mikäli hakijalla ei ole korkeakoulututkintoa, myös muualla työelämässä hankitun osaamisen perusteella voidaan tehdä myönteinen valintapäätös.

Koulutuksen ydintä ovat yhteisötaiteen ja musiikkiterapian soveltavat ja osallistavat menetelmät. Lähtökohtana on musiikillinen kohtaaminen ja kokemuksellisuutta korostavien luovien työtapojen käyttö. Musiikista riittää kaikille!

Tutustu  julkaisuun:

Yhteisömuusikko. Hyvinvoinnin tuoja elämän eri vaiheissa

Koulutuksen hakuaika 1.10. – 19.11.2021:

Hae koulutukseen

Mitä?

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla.

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon suorittaneille ja työelämässä jo toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä opintoja. Erikoistumiskoulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Ne täydentävät tutkintoon johtavaa koulutusta. Koulutuksen laajuus on vähintään 30 opintopistettä. Opinnot voi suorittaa työn ohessa.

Koulutuksen hinta on 1300 euroa.

Valmiuksia suunnitella ja toteuttaa musiikkitoimintaa

Koulutuksessa opit soveltamaan asiantuntijuuttasi ja musiikillista osaamistasi taiteellisen elämyksen mahdollistamiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteisömuusikkona toimit luovasti monialaisissa verkostoissa ja yhteisöissä, kuten vanhustenhuollossa, kehitysvammaisten palvelutoiminnassa tai lapsi- ja nuorisotyössä.

Opintojen rakenne

Orientoivat opinnot, 5 op

  • Yhteisömuusikkona yhteiskunnassa

Syventävät opinnot, 15 op

  • Musiikkiterapian soveltava käyttö osana yhteisömuusikon toimintaa
  • Yhteismusisoinnin valmiudet
  • Taidelähtöiset menetelmät hyvinvoinnin edistäjänä

Kehittämisprojekti, 10 op

YHTEENSÄ 30 op

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja se voidaan suorittaa työn ohessa. Opinnot koostuvat viidestä lähiopetusperiodista ja kolmesta etäopetuspäivästä (webinaarit), opintopiiristä, ryhmätehtävistä, kehittämisprojektista sekä itsenäisestä työskentelystä lähiopetuskertojen välissä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Opintojen aikataulu

Lähi- ja etäopetuspäivät:

Kevätlukukausi:
13. – 14.1 ja 11.2 (etä) ja 17. – 18.3 ja 1.4.(etä), 21. – 22.4 ja 20.5 (etä).

Syyslukukausi:
11. – 12.8 ja 30.9 (etä) ja 11.11.2022.

Kysy lisää yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksesta

Pantsu Leena

Pantsu Leena

Lehtori, Senior Lecturer
Musiikki, Music
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405105062
Näytä lisää