Haluaisitko kehittää omia musiikillisia taitojasi ryhmässä laulaen ja soittaen, improvisoiden ja mahdollisesti myös säveltäen. Kiinnostaako musiikkiterapia? ​Haluatko oppia soveltamaan musiikkiterapian menetelmiä erilaisissa toimintaympäristöissä? Kiinnostaako musiikin hoidollisten vaikutusten tutkiminen sekä oman musiikkisuhteesi pohtiminen? Haluatko kehittää omaa luovuuttasi ja rohkaistua niin kuvalliseen, tanssilliseen kuin luovaan ilmaisulliseen toimintaan? Entäpä miltä kuulostaa musiikkiin integroidut taidelähtöiset menetelmät hyvinvoinnin edistäjinä? 

Tervetuloa opiskelemaan näitä mielenkiintoisia, antoisia ja luovia sisältöjä Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteisömuusikko -erikoistumiskoulutukseen! Huom! Tämä kokonaisuus on mahdollista suorittaa myös täysin etänä!

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu erityisesti musiikki-, kasvatus- sekä sosiaali- ja terveysalan soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille, kuten sosionomeille, kanttoreille tai musiikkipedagogeille, joilla on perustason musiikillinen osaaminen tai vastaavat taidot. Koulutus sopii myös muusikoille.

Koulutus antaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa musiikkitoimintaa erilaisissa yhteisöissä.

Osallistumismaksu on 900 € (alv0%). Hintaan sisältyvät yhteinen lähijaksojen opetus, etäopintojen ja kehittämisprojektin ohjaus. Opiskeluun liittyvistä mahdollisista opintokäynneistä sekä lähiopiskelun aikaisista matkustus-, majoitus- ja ruokailukustannuksista opiskelija vastaa itse.

Hae koulutukseen

Tutustu  julkaisuun:

Yhteisömuusikko. Hyvinvoinnin tuoja elämän eri vaiheissa

Minustako yhteisömuusikko?

Voit katsoa videon myös täältä »
Mitä?

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla.

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon suorittaneille ja työelämässä jo toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä opintoja.

Erikoistumiskoulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Ne täydentävät tutkintoon johtavaa koulutusta. Koulutuksen laajuus on vähintään 30 opintopistettä. Opinnot voi suorittaa työn ohessa.

Valmiuksia suunnitella ja toteuttaa musiikkitoimintaa

Koulutuksessa opit soveltamaan asiantuntijuuttasi ja musiikillista osaamistasi taiteellisen elämyksen mahdollistamiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteisömuusikkona toimit luovasti monialaisissa verkostoissa ja yhteisöissä, kuten vanhustenhuollossa, kehitysvammaisten palvelutoiminnassa tai lapsi- ja nuorisotyössä. Opinnoissa profiloidutaan musiikkiterapiaan ja sen soveltavaan käyttöön.

 

Koulutuksen rakenne ja oppimistavoitteet

 • Yhteisömuusikkona yhteiskunnassa 5 op
 • Musiikkiterapian soveltava käyttö 5 op
 • Musiikilliset valmiudet 5 op
 • Taidelähtöiset menetelmät hyvinvoinnin edistäjänä 5 op
 • Kehittämisprojekti 10 op
   

Oppimistavoitteet

 • Tunnet yhteisötaiteen lähtökohtia ja menetelmiä sekä osaat hyödyntää alan tutkimustietoa. Kykenet suunnittelemaan ja toteuttamaan sisällöllisesti ja menetelmällisesti elämyksellistä musiikkitoimintaa.
 • Toimit sosiokulttuurisen innostamisen ja osallistavan taiteen tavoitteiden mukaisesti - asiakaslähtöisesti ja eettisesti.
 • Opit analysoimaan ja arvioimaan asiakastyön menetelmiä ja kehittämään niitä omassa työssäsi.
 • Opit tuotteistamaan ja markkinoimaan omaa osaamistasi sekä hahmottamaan erilaisia työllistymisen ja työllistämisen mahdollisuuksia.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen lähijaksot

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena (ns.hybridi) ja opinnot voidaan suorittaa työn ohessa. 

Halutessaan opiskelija voi osallistua lähinpäiviin seuraavasti (myös etämahdollisuus)

26. – 27.11, 10. -11.12, 21. -22.1, 18. -19.2, 24.- 26.3, 22.-23.4, 19. – 21.5 ja 20.8.

 

Kysy lisää yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksesta

Pantsu Leena

Pantsu Leena

Lehtori, Senior Lecturer
Musiikki, Music
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405105062
Näytä lisää