Biotalouden erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sinulle, joka toimit jo tai aiot toimia biotalousalalla. Koulutuksessa opit kehittämään biotalousalan digitaalisia palveluita, prosesseja ja toimintamalleja niin ekologiset, teknologiset, taloudelliset kuin kulttuurilliset ja sosiaaliset näkökulmat huomioiden. Koulutuksen suoritettuasi pystyt toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä biotalousalalla.

Koulutusta tarjotaan syksystä 2019 alkaen neljänä alueellisena toteutuksena Etelä-Suomessa, (Väli-) Keski-Suomessa, Itä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa. Keski-Suomen toteutuksen järjestävät yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Biotalousalalle kasvua ja uusia työpaikkoja luonnon ekosysteemi huomioiden

Biotalousala on kansainvälinen kasvuala, joka yhdistää perinteisiä aloja uudella tavalla. Sen tavoitteena on vähentää riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista ja ehkäistä ekosysteemin köyhtymistä. Biotalouteen siirtyminen vaatii kuitenkin valmiuksia synnyttää uutta biotaloutta yhdistelemällä jo olemassa olevia prosesseja, raaka-aineita ja sivuvirtoja. 

Biotalous tarvitsee monialaisia osaajia

Ala on kovassa kasvussa ja sen kehittymiseksi tarvitaan asiantuntijoita ja yrittäjiä, jotka hallitsevat biomassojen käyttö-, jalostus-, liiketoiminta- ja vientimahdollisuudet. Biotalouden erikoistumiskoulutus vastaa tähän haasteeseen kymmenen ammattikorkeakoulun ja kahden yliopiston suunnittelemalla koulutuksella. Uusien biotalousalaan liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisessä on tärkeää luoda verkostoja ja tuntea biotalouden laajuus eri osa-aloineen.

 

Biotalouden erikoistumiskoulutuksen käytyäsi

 • osaat tunnistaa, arvioida ja kehittää uusia, liiketaloudellisesti kannattavia biotalouden palveluita ja tuotteita kuluttajien nykyisten ja tulevien tarpeiden pohjalta
 • hallitset tuotantoon liittyvät pääbiomassavirrat sekä biotalouden sivujakeet ja niiden tarjoamat käyttöpotentiaalit ottaen huomioon biomassojen ominaispiirteet ja hyödyntäen kiertotalouden ja digitalisaation mahdollisuuksia
 • kykenet yhdistämään olemassa olevia biomassojen tuotanto- ja käyttöprosesseja sekä tunnistamaan uusien prosessien mahdollisuuksia
 • osaat johtaa biotalouden innovaatioprosesseja erityisesti arvoverkkojen synnyttämiseksi
 • kykenet verkostoitumaan alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti muiden toimijoiden kanssa ja kykenet synnyttämään uusia verkostoja
 • osaat ottaa huomioon biotalouden eri toimien yhteiskunnallisia, ekologisia, kulttuurisia ja sosiaalisia vaikutuksia
 • tunnet biomassojen tuotantoon ja käyttöön liittyvän lainsäädännön ja muut kestävän kehityksen keskeiset periaatteet ja keinot

Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Biotalous pyrkii vähentämään riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, ehkäisemään ekosysteemien köyhtymistä sekä edistämään talouskehitystä ja luomaan uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Lähde: biotalous.fi

 

Opintojen sisältö

Opiskele digitaalisten palveluiden kehittämistä ja tuotteistamista biotalousalalla

Biotalouden erikoistumisopinnoissa pääset perehtymään digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja tuotteistamiseen biotalouden eri alueella toimiville kohderyhmille.

Valitset yhteensä 30 opintopisteen opinnot sinulle räätälöidyn henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Tärkeänä osana opintoja työstät omaa projektia, jonka tueksi haet tietoa esimerkiksi soveltavan kemian, mikrobiologian, digiosaamisen tai ennakoinnin opinnoista.

Tutustu opetussuunnitelmaan (pdf)

Kohderyhmä ja hakukelpoisuus

Koulutus sopii sinulle, joka toimit tai tulet toimimaan biotalouden alalla. Voit työskennellä yrityksessä, yrittäjänä, neuvonta- tai edistämistehtävissä, ammatillisena opettajana, olla biotaloutta edistävä julkinen toimija, yrittäjäksi aikova tai toimit biotuotannossa ja sen raaka-ainehankinnoissa. Sinulla tulee olla soveltuva korkeakoulutasoinen tai muu biotalouden alalle soveltuva koulutus.

Hinta

Koulutuksen hinta on 900 € (alv. 0 %) / opiskelija.

Opiskele työn ohella monimuotoryhmässä

Biotalouden erikoistumiskoulutuksessa opiskelet 10 opiskelijan tiiviissä ryhmässä, joka tapaa toisensa kontaktiopetuksessa. Osan suoritat etäopiskeluna, kuten virtuaali- tai verkko-opintoina, ja osan itsenäisenä opiskeluna materiaalien, oppimistehtävien ja verkkokeskustelujen avulla. Ryhmällä on oma tutorohjaaja, joka vastaa henkilökohtaisesta ja ryhmäkohtaisesta ohjauksesta.

Ammattikorkeakoulut yhteistyössä

Biotalouden erikoistumiskoulutus on kymmenen ammattikorkeakoulun ja kahden yliopiston toteuttama koulutuskokonaisuus. Biotalouden erikoistumiskoulutuksen toteutuksesta vastaavat alueelliset korkeakoulujen yhteistyöverkostot. Alueelliset toteutukset tuottavat myös koko valtakunnallisen Biotalouden erikoistumiskoulutuksien yhteiseen käyttöön avoimia webinaareja.

Yhteistyössä:

 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Yrkeshögskolan Novia
 • Helsingin yliopisto
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Karelia-ammattikorkeakoulu
 • Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Lapin ammattikorkeakoulu
 • Oulun ammattikorkeakoulu

Katso webinaaritallenne

Webinaarissa 15.5.2019 tarjoiltiin maistiaisia biotalouden erikoistumiskoulutuksen sisällöistä, kuten digitalisaatiosta, kiertotaloudesta ja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisestä.

Katso webinaaritallenne

Kysy lisää

Kataja Jyrki

Kataja Jyrki

Asiantuntija, Specialist
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358405661034
Näytä lisää

Aiheeseen liittyvää

Luonnonvara-ala

Haluatko olla turvaamassa kotimaisen ruuan, puhtaan veden ja luontoa säästävän energian käyttöä? Haluatko opiskella maaseudun osaavaksi asiantuntijaksi? Tutustu luonnonvara-alan koulutuksiin ja opiskele Biotalouskampuksella.

Biotalouden kehittäminen, agrologi (YAMK)

Opi ennakoimaan biotalousalan kehitystä sekä kehittämään alan yritystoiminnan toimintamalleja omalla alueellasi! Biotalouden kehittämisen tutkinto-ohjelmassa kehität asiantuntijuusosaamistasi osana moniammatillista tutkivan oppimisen tiimiä.

Aikuiskoulutus

Oman osaamisen jatkuva kehittäminen on tänä päivänä tärkeämpää kuin koskaan. Huippuosaamisella on kysyntää ja oppiminen elinikäistä. JAMK on uuden sukupolven korkeakoulu, joka päivittää osaamisesi huomisen tarpeisiin. Voit suorittaa opintoja sekä verkossa että paikan päällä, juuri niin kuin sinulle sopii. Koska opiskelutoverisi ovat oman alansa asiantuntijoita, kehität uutta oppiessasi samalla työelämäverkostojasi.

Näytä lisää