jamk.fi

Vahvista erityisosaamistasi kotikuntoutuksen asiantuntijana ja kehittä asiakasymmärrykseen perustuvaa kuntoutusta moniammatillisessa ryhmässä.

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan AMK-tutkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on työkokemusta kuntoutusalan tehtävistä. Koulutus antaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa asiakkaiden omissa ympäristöissä ja verkostoissa toteutettavaa kotikuntoutusta.

Käynnissä oleva sosiaali- ja terveysalan uudistus vaikuttaa laajasti monialaisen kuntoutuksen rakenteisiin, menetelmiin ja sisältöihin nykyisten toimintakulttuurien ja -mallien muuttuessa. Tässä muutoksessa kuntoutusalan ammattilaisilta edellytetään uudenlaista osaamista palvelujen siirtyessä lähemmäs asiakasta, hänen arkeaan ja elinympäristöjään.

Hinta

Koulutusen hinta on 1500 e. 

 

Mitä?

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla.

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon suorittaneille ja työelämässä jo toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä opintoja.

Erikoistumiskoulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Ne täydentävät tutkintoon johtavaa koulutusta. Koulutuksen laajuus on vähintään 30 opintopistettä. Opinnot voi suorittaa työn ohessa.

Yhteistyössä viiden ammattikorkeakoulun kanssa

Erikoistumiskoulutus on suunniteltu ja toteutetaan JAMKin, Metropolian, OAMKin, TAMKin ja XAMKin yhteistyönä. Jokaisessa verkoston korkeakoulussa on 15 aloituspaikkaa.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, ja ne koostuvat moduuleista, jotka syventävät ja laajentavat erityisosaamistasi kotikuntoutuksen alueelta. Koulutukseen sisältyy kahdeksan lähiopetusjaksoa.

Arkikuntoutumista ohjaavat asiakkaan määrittämät tavoitteet

Erikoistumiskoulutuksessa kotikuntoutuksen liittyvä ajattelutapa perustuu pohjoismaiseen näkemykseen arkikuntoutuksesta, joka määritellään suunnitelmalliseksi ja ajallisesti rajatuksi moniammatilliseksi prosessiksi. Prosessia ohjaavat asiakkaan itsensä määrittämät arjen toimintoihin ja osallisuuteen liittyvät tavoitteet.

Kotikuntoutus toteutetaan asiakkaiden omissa ympäristöissä ja verkostoissa, jolloin tästä toiminnasta saatetaan käyttää käsitettä lähikuntoutus. Kansainvälisissä tutkimuksissa kotikuntoutuksen on osoitettu olevan tietyillä kriteereillä tehokkaampaa ja vaikuttavampaa kuin perinteisen eri palvelujärjestelmissä tapahtuvan kuntoutuksen.

Koulutuksen rakenne

Moniammatillinen kotikuntoutuksen asiantuntijuus koostuu seuraavista moduuleista:

  • Asiakkuusosaaminen
  • Kuntoutuksen toimintamalli- ja palvelujärjestelmäosaaminen
  • Kotikuntoutuksen prosessi- ja työmenetelmäosaaminen
  • Moniammatillinen yhteistyö- ja asiakasymmärrysosaaminen
  • Etäkuntoutus- ja teknologiaosaaminen
  • Kuntoutuksen kehittämis- ja palvelumuotoiluosaaminen

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen lähijaksot ja etukäteistehtävä

Ennen valintaa hakija tekee etukäteistehtävän, se aukeaa hakuajan alkaessa!

Moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutuksen alustavasti sovitut lähijaksot ovat:
To 19.9.2019 -  pe 20.9.2019
to 10.10.2019 - pe 11.10.2019
to 14.11.2019 - pe 15.11.2019
pe 13.12 webinaari klo 9.00-15.00

Kaikki lähijaksot toteutetaan Jyväskylässä JAMKin tiloissa. Päivämääriin saattaa tulla tarkennuksia.

Kysy lisää erikoistumiskoulutuksesta

Pikkarainen Aila

Pikkarainen Aila

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358407604316
Näytä lisää