Koulutus antaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa asiakkaiden omissa ympäristöissä ja verkostoissa toteutettavaa kotikuntoutusta.

Vahvista erityisosaamistasi kotikuntoutuksen asiantuntijana ja kehitä uudenlaiseen asiakasymmärrykseen perustuvaa kuntoutusta moniammatillisessa opiskelijaryhmässä Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kuntoutusinstituutissa!

Kenelle

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon suorittaneille ja työelämässä jo toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä opintoja. Tämä toteutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan AMK-tutkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on työkokemusta vanhustenhuollon, kotihoidon tai kuntoutusalan tehtävistä. Koulutukseen ovat tervetulleita geronomit, sairaan- ja terveydenhoitajat, sosionomit sekä kuntoutusalan ammattilaiset.

Arkikuntoutumista ohjaavat asiakkaan määrittämät tavoitteet

Erikoistumiskoulutuksessa kotikuntoutuksen liittyvä ajattelutapa perustuu pohjoismaiseen näkemykseen arkikuntoutuksesta, joka määritellään suunnitelmalliseksi ja ajallisesti rajatuksi moniammatilliseksi prosessiksi. Prosessia ohjaavat asiakkaan itsensä määrittämät arjen toimintoihin ja osallisuuteen liittyvät tavoitteet.

Kotikuntoutus toteutetaan asiakkaiden omissa ympäristöissä ja verkostoissa, jolloin tästä toiminnasta saatetaan käyttää käsitettä lähikuntoutus. Kansainvälisissä tutkimuksissa kotikuntoutuksen on osoitettu olevan tietyillä kriteereillä tehokkaampaa ja vaikuttavampaa kuin perinteisen eri palvelujärjestelmissä tapahtuvan kuntoutuksen.

Koulutuksen rakenne

Koulutus antaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa asiakkaiden omissa ympäristöissä ja verkostoissa toteutettavaa kotikuntoutusta. Moniammatillinen kotikuntoutuksen asiantuntijuus koostuu opinnoista, jotka syventävät ja laajentavat erityisosaamistasi kotikuntoutuksen alueella.

• Kotikuntoutuksen asiantuntijaksi kehittyminen 2 op
• Asiakkaan arki, toimijuus ja kuntoutuminen 5 op
• Kotikuntoutus SOTE-palvelujärjestelmässä 4 op
• Kotikuntoutuksen prosessit ja menetelmät 5 op
• Teknologia kotikuntoutuksessa 4 op
• Kehittämistehtävä 10 op

Tutustu opetussuunnitelmaan

Webinaaripäivät syksyllä 2021 (yhteensä kuusi päivää)

  • to 23. 9 klo 9-15.00 ja pe 24.9 klo 8.30-14.00 ( 2 pv)
  • pe 29.10. klo 9-15.00 (1 pv)
  • to 18.11. klo 9-15.00 ja pe 19.11.klo 8.30-14.00 (2 pv)
  • pe 10.12. klo 9-15.00 (1 pv)

Muut päivät ilmoitetaan myöhemmin, yhteensä webinaaripäiviä on 18 (kuusi päivää/lukukausi)

Hinta ja hakeminen

Koulutuksen hinta on 900 euroa.

Hakeminen koulutukseen

Voit hakea koulutukseen täyttämällä sähköisen lomakkeen 6.4.2021 alkaen. Hakuaika koulutukseen on 6.4.-17.5.2021. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.

Valinnan pisteytys määräytyy hakulomakkeessa olevien kysymysten perusteella:

1.Kuvaa ja arvioi perustellen, millaista on tämänhetkinen osaamisesi ja työkokemuksesi kotikuntoutuksessa ja millä perustelet koulutustarpeesi. (enintään 5 pistettä)

2.Mistä uudesta työhösi liittyvästä tiedosta innostuit viimeksi? Kuvaa, mistä hait tietoa, mainitse lähteet ja arvioi käyttämiesi tietolähteiden laatua. Kuvaa lisäksi, miten hyödynsit löytämääsi tietoa omassa työssäsi. (enintään 5 pistettä)

3.Mitä käsityksiä sinulla on kotikuntoutuksesta kokemuksiisi ja muuhun tietoon pohjautuen? (enintään 5 pistettä)

4.Miten aiot hyödyntää tässä erikoistumiskoulutuksessa hankkimaasi osaamista työorganisaatiossasi, työyhteisössäsi tai muutoin työelämässä? (enintään 5 pistettä).

Jokaisesta osa-alueesta tulee saada vähintään yksi (1) piste.  Tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan arvalla. Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 4.6.2021 mennessä.

Hae koulutukseen (linkki avautuu 6.4.)

 

Moniammatillinen kotikuntoutus on tätä päivää

Voit katsoa videon myös täältä »

Kysy lisää erikoistumiskoulutuksesta

Pikkarainen Aila

Pikkarainen Aila

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358407604316
Näytä lisää