jamk.fi

Tule vahvistamaan erityisosaamistasi kotikuntoutuksen asiantuntijana ja kehittämään asiakasymmärrykseen perustuvaa kuntoutusta moniammatillisessa ryhmässä.

Uusi erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan AMK-tutkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on työkokemusta kuntoutusalan tehtävistä. Koulutus antaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa asiakkaiden omissa ympäristöissä ja verkostoissa toteutettavaa kotikuntoutusta.

Käynnissä oleva sosiaali- ja terveysalan uudistus vaikuttaa laajasti monialaisen kuntoutuksen rakenteisiin, menetelmiin ja sisältöihin nykyisten toimintakulttuurien ja -mallien muuttuessa. Tässä muutoksessa kuntoutusalan ammattilaisilta edellytetään uudenlaista osaamista palvelujen siirtyessä lähemmäs asiakasta, hänen arkeaan ja elinympäristöjään.

Mitä?

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla.

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon suorittaneille ja työelämässä jo toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä opintoja.

Erikoistumiskoulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Ne täydentävät tutkintoon johtavaa koulutusta. Koulutuksen laajuus on vähintään 30 opintopistettä. Opinnot voi suorittaa työn ohessa.

Yhteistyössä viiden ammattikorkeakoulun kanssa

Erikoistumiskoulutus on suunniteltu ja toteutetaan JAMKin, Metropolian, OAMKin, TAMKin ja XAMKin yhteistyönä. Jokaisessa verkoston korkeakoulussa on 15 aloituspaikkaa.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, ja ne koostuvat moduuleista, jotka syventävät ja laajentavat erityisosaamistasi kotikuntoutuksen alueelta. Koulutukseen sisältyy kahdeksan lähiopetusjaksoa.

Arkikuntoutumista ohjaavat asiakkaan määrittämät tavoitteet

Erikoistumiskoulutuksessa kotikuntoutuksen liittyvä ajattelutapa perustuu pohjoismaiseen näkemykseen arkikuntoutuksesta, joka määritellään suunnitelmalliseksi ja ajallisesti rajatuksi moniammatilliseksi prosessiksi. Prosessia ohjaavat asiakkaan itsensä määrittämät arjen toimintoihin ja osallisuuteen liittyvät tavoitteet.

Kotikuntoutus toteutetaan asiakkaiden omissa ympäristöissä ja verkostoissa, jolloin tästä toiminnasta saatetaan käyttää käsitettä lähikuntoutus. Kansainvälisissä tutkimuksissa kotikuntoutuksen on osoitettu olevan tietyillä kriteereillä tehokkaampaa ja vaikuttavampaa kuin perinteisen eri palvelujärjestelmissä tapahtuvan kuntoutuksen.

Koulutuksen rakenne

Moniammatillinen kotikuntoutuksen asiantuntijuus koostuu seuraavista moduuleista:

  • Asiakkuusosaaminen
  • Kuntoutuksen toimintamalli- ja palvelujärjestelmäosaaminen
  • Kotikuntoutuksen prosessi- ja työmenetelmäosaaminen
  • Moniammatillinen yhteistyö- ja asiakasymmärrysosaaminen
  • Etäkuntoutus- ja teknologiaosaaminen
  • Kuntoutuksen kehittämis- ja palvelumuotoiluosaaminen

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen lähijaksot

Moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutuksen alustavasti sovitut lähijaksot ovat: 23.-24.10.2017, 27.-28.11.2017, 18.-19.1.2018, 15.-16.3.2018, 3.-4.5.2018, 13.-14.9.2018, 1.-2.11.2018 sekä 13.-14.12.2018. Kaikki lähijaksot toteutetaan Jyväskylässä JAMKin tiloissa.

Päivämääriin saattaa tulla tarkennuksia.

30 €
/ opintopiste

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee erikoistumiskoulutuksen toteuttamista käynnistysvuotena erityisavustuksella. Sen vuoksi 30 opintopisteen koulutuksen kustannukset ovat syksyllä 2017 aloittavalle opiskelijalle vain 900 €. Ensimmäinen osa osallistumismaksusta maksetaan opiskelupaikan vahvistamisen yhteydessä; toinen osa maksetaan vuonna 2018.

Kysy lisää erikoistumiskoulutuksesta

Immonen Mirja

Immonen Mirja

Päällikkö monialainen kuntoutus, Head of Department Multidisciplinary Rehabilitation
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405478949
Juntunen Kristiina

Juntunen Kristiina

Tuntiopettaja, Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358 40 120 9367