Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus laajentaa ja syventää sosiaali- ja terveysalan ammatillista osaamista. Koulutuksen suorittaneilla on vahva ammatillinen osaaminen asiakas- ja palveluohjauksen asiakastyöhön ja palvelujen kehittämiseen.

Palveluohjauksessa huomioidaan avun tarvitsijan elämäntilanne kokonaisuutena ja mietitään yhdessä vaihtoehtoja parhaan ratkaisun löytämiseksi. Palveluohjaus vaatii laaja-alaista palvelujärjestelmän tuntemista, asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaista hahmottamista ja palveluohjauksen teorioiden ja käytäntöjen osaamista.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus laajentaa ja syventää sosiaali- ja terveysalan ammatillista osaamista. Koulutuksen suorittaneilla on vahva ammatillinen osaaminen asiakas- ja palveluohjauksen asiakastyöhön ja palvelujen kehittämiseen.

Koulutuksen tavoite

Opetussuunnitelma

Opetuksen rakenne on seuraavanlainen:  

1. Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat (5 op)
2. Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt (5 op)
3. Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus (5 op)
4. Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa asiakastyössä (5 op)
5. Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä asiakas- ja palveluohjaus (5 op)
6. Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus (5 op)

Tutustu tarkemmin sisältöön

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille sekä aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten.

Hakeminen

Haku erikoistumiskoulutukseen on ajalla 1.10.2019 – 31.10.2019. Hakulomakkeen linkki avataan tälle sivulle 1.10.2019.

Ilmoittaudu nyt!

Opiskelijavalinnat tehdään hakemusten perusteella ja julkaistaan viimeistään 15.11.2019. Valitun opiskelijan tulee vahvistaa opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään 5.12.2019

 

Lähipäivät

Opiskelu on monimuotoista ja opinnot on mahdollista suorittaa työn ohella. Lähityöskentelypäivät ovat seuraavat: 

  1. Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat: 16–17.1.2020
  2. Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt: 12–13.3.2020
  3. Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus: 7–8.5.2020
  4. Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa yhteistyössä: 3–4.9.2020
  5. Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä palveluohjaus: 15–16.10.2020
  6. Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus: 26.11.2020

 

Hinta

Erikoistumiskoulutuksen vuoden 2020 toteutus on maksuton Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen vuoksi. Myöhemmissä toteutuksissa on osallistujamaksu.

Lisätietoja

Karapalo Teppo

Karapalo Teppo

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358503070775
Evästeasetukset voivat vaikuttaa lomakkeen toimintaan. Voit muuttaa asetuksia Evästeilmoitus-sivulla