Mediakasvatuksen tarve on lisääntynyt media käytön yleistyessä lasten ja nuorten arjessa. Varsinkin internet ja sosiaalinen media sovelluksineen toimivat ikäluokalle keskeisenä vuorovaikutuskanavana ja epävirallisena oppimisympäristönä. Erityisen haasteen mediakäyttäytymisen ohjaamiseen on tuonut älypuhelimien käytön lisääntyminen.

Online-kurssin sisältö koostuu seuraavista teemoista:

  • mediakasvatus varhaislapsuudessa
  • kouluikäisten ja nuorten mediakasvatus
  • mediavanhemmuus

Opinnot suoritetaan itsenäisesti verkossa vaihtoehtoisina oppimistehtävinä. Verkkokurssin opettaja ohjaa ja arvioi opintosuorituksia. Tehtäviin integroidaan kokemuksia eri medioiden käytöstä ja/ tai mediakasvatuksesta esim. havainnoinnin, haastattelun tai videoinnin keinoin. Opintojen aloitusajankohdan voit valita itse ja opinnot on mahdollista suorittaa joustavasti oman aikataulusi mukaisesti.

Lisätietoja ja tarjouspyynnöt

Piispanen Pia

Piispanen Pia

Asiantuntija, Specialist
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400752844

Avainsanat

Jaa

Takaisin