Lääkehoidon verkkokurssilla voit opiskella itsenäisesti verkko-oppimisympäristössä. Verkkokurssilla opit perustiedot turvallisen lääkehoidon toteutuksesta. Kurssi soveltuu sosiaali- ja kuntoutusalalla työskenteleville lääkehoidon täydennys- ja päivityskoulutukseksi.

Huom! Tilauskoulutus! 

 

 

Opintojen sisältö

Verkkokurssin tavoitteena on, että osallistuja hallitsee perustiedot turvallisen lääketiedon toteutuksesta kurssin suoritettuaan.

 Aihesisältö

  • lääkehoidon keskeinen lainsäädäntö, ohjeistus ja valvonta Suomessa.
  • lääkehoidon peruskäsitteistöä
  • lääkemuodot ja antotavat, lääkkeen vaiheet elimistössä
  • lääkehoitoprosessi
  • haitta-, yhteis- ja sivuvaikutukset
  • lääketietokannat
  • lääkehoidon poikkeamat

Opiskelu- ja tenttimateriaali

Saano S.& Taam-Ukkonen, M. Lääkehoidon käsikirja. 2013. Helsinki. SanomaPro Oy. soveltuvin osin

Verkkokurssin arviointiperusteet: lääkehoidon perusteisiin liittyvien tehtävien teko ja hyväksytty verkkotentti. Kurssin hyväksyttävästi suoritettuaan osallistuja saa todistuksen.

 

Kysy lisää

Piispanen Pia

Piispanen Pia

Asiantuntija, Specialist
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400752844

Avainsanat

Jaa

Takaisin