Erityisen tuen tehtävissä toimiva ammatillisen koulutuksen opettaja ja ohjaaja, haluatko selkeyttää työnäkyäsi, tarvitsetko uusia menetelmiä ja vertaistukea? Kuinka välttää myötätuntouupumus? Tarmoa, työnäkyä ja tulevaisuusvisioita -hankkeen koulutuksissa uudistat ja avarrat innovatiivisia lähestymistapoja ja menetelmiä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamisessa ja kohtaamisessa. Lisäksi pääset rakentamaan omaa työrooliasi tulevaisuusorientoituneesti. Koulutusten aikana rakennetaan verkostoja sekä hyödynnetään kokemuksellista oppimista.

Koulutukset muodostavat kokonaisuuden, joista voit valita itsellesi sopivimmat osiot. Koulutukset tähtäävät sekä oppilaitosten sisäisten että alueellisen yhteistyön ja toimintamallien kehittämiseen. Hankkeessa toteuttavat JAMK:n ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Ammattiopisto Live.

 

Hankkeen webinaarit ja koulutukset

Kohderyhmä

Erityisen tuen tehtävissä työskentelevä ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö

Hinta

Koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta.

Ilmoittaudu nyt: Erityisopettajan voinnin etäolohuone 3 op

Tule mukaan maksuttomaan Erityisopettajan voinnin etäolohuone 3 op -koulutukseen verkossa. Paneudumme erityisen tuen tämänhetkisiin haasteisiin ja kehitämme uusia näkökulmia erityisopettajan työnäkyyn, hyvinvointia ylläpitäviin strategioihin ja voinnin tukemiseen sekä ammatillisen erityisopetuksen prosesseihin. Toteutamme koulutuksen nyt toisen kerran. Ensimmäinen koulutus keväällä saavutti suuren suosion.

Kohderyhmä: Erityisen tuen tehtävissä työskentelevä ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö

Koulutus verkossa 1.10. - 16.11.2020.

Ilmoittaudu 25.9. mennessä.

Hoksaatko avartaa ajatuksiasi erityisestä tuesta? 3 op

Koulutuksessa tarkastellaan erityistä tukea ja erityisen tuen tarvetta yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta sekä tutustutaan opetusmenetelmiin, jotka tukevat opiskelijan reflektoivaa osallistumista. Sisältöinä ovat mm. vapauttava, dialoginen ja problematisoiva pedagogiikka sekä toiminnalliset menetelmät erityistä tukea tarvitsevan oppijan tukena.

 

Kansainvälistyvä erityinen tuki 3 op

Koulutuksessa laajennetaan ymmärrystä erityisopetuksen ja erityisen tuen kansainvälisistä kysymyksistä sekä perehdytään inklusiivisen koulutuksen kansainväliseen näkökulmaan. Lisäksi perehdytään erityisopetuksen englanninkieliseen käsitteistöön. Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa talvella 2020.

Tiedostava ja voimauttava työote 3 op

Koulutuksessa rohkaistaan toiminnallisten menetelmien harjoittamiseen, haltuunottoon sekä kokemuksellisen oppimisen kehittämiseen. Perehdytään tiedostavaan, tulevaisuusorientoituneeseen ja voimaannuttavaan työotteeseen
sekä tietoisuustaitoihin työssäjaksamisen tukena.

Tilaa koulutus alueellesi!

Erityinen pedagoginen dialogi -webinaari keväällä 2021

Webinaarissa esitellään hankkeen parhaat käytänteet sekä jaetaan tuloksia.
Webinaarissa perehdytään dialogisuuteen voimavarana opetustyössä, tulevaisuusorientoituneeseen opettajuuteen sekä vaihtoehtoisiin pedagogiikkoihin ja niiden mahdollisuuksiin opetustyössä.

Blogi

Koulutushankkeemme jakaa tarmoa, työnäkyä ja tulevaisuusvisioita myös blogin muodossa. Käy lukemassa ja nappaa talteen parhaat ideat:

Siitari Maija-Liisa

Siitari Maija-Liisa

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405959180