Haluatko selkeyttää työnäkyäsi, tarvitsetko uusia menetelmiä ja vertaistukea? Kuinka välttää myötätuntouupumus? Tarmoa, työnäkyä ja tulevaisuusvisioita -hankkeen koulutuksissa uudistat ja avarrat innovatiivisia lähestymistapoja ja menetelmiä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamisessa ja kohtaamisessa. Lisäksi pääset rakentamaan omaa työrooliasi tulevaisuusorientoituneesti. Koulutusten aikana rakennetaan verkostoja sekä hyödynnetään kokemuksellista oppimista.

Koulutukset muodostavat kokonaisuuden, joista voit valita itsellesi sopivimmat osiot. Koulutukset tähtäävät sekä oppilaitosten sisäisten että alueellisen yhteistyön ja toimintamallien kehittämiseen. Hankkeessa ovat mukana JAMK:n ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Ammattiopisto Live.

Kohderyhmä

Erityisen tuen tehtävissä työskentelevä ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö

Hinta

Koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta. Mahdollisista matka-, majoitus- ja ruokailukuluista osallistuja huolehtii itse.

Hankkeessa toteutettavat webinaarit ja koulutukset

Erityisesti yhdessä -webinaari 3.9.2019 klo 12–14

Koulutushankkeen aloituswebinaarissa tutustutaan erojen pedagogiikkaan sekä perehdytään dialogisuuteen ja empaattisen pedagogiikan mahdollisuuksiin.

Hoksaatko avartaa ajatuksiasi erityisestä tuesta? 3 op

Koulutuksessa tarkastellaan erityistä tukea ja erityisen tuen tarvetta yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta sekä tutustutaan opetusmenetelmiin, jotka tukevat opiskelijan reflektoivaa osallistumista. Sisältöinä ovat mm. vapauttava, dialoginen ja problematisoiva pedagogiikka sekä toiminnalliset menetelmät erityistä tukea tarvitsevan oppijan tukena.

Ilmoittaudu 10.1. mennessä

Kansainvälistyvä erityinen tuki 3 op

Koulutuksessa laajennetaan ymmärrystä erityisopetuksen ja erityisen tuen kansainvälisistä kysymyksistä sekä perehdytään inklusiivisen koulutuksen kansainväliseen näkökulmaan. Lisäksi perehdytään erityisopetuksen englanninkieliseen käsitteistöön. Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa.

Ilmoittaudu 2.1.2020 mennessä

Tiedostava ja voimauttava työote 3 op

Koulutuksessa rohkaistaan toiminnallisten menetelmien harjoittamiseen, haltuunottoon sekä kokemuksellisen oppimisen kehittämiseen. Perehdytään tiedostavaan, tulevaisuusorientoituneeseen ja voimaannuttavaan työotteeseen
sekä tietoisuustaitoihin työssäjaksamisen tukena.

Ilmoittaudu 2.2.2020 mennessä

Erityisopettajan voinnin olohuone 3 op

Koulutuksessa kehitetään uusia näkökulmia erityisopettajan työnäkyyn, työhyvinvointia ylläpitäviin strategioihin ja voinnin tukemiseen sekä ammatillisen erityisopetuksen prosesseihin. Toteutuksessa hyödynnetään erilaisia mahdollisuuksia tarkastella kokemuksellisuuden, kehollisuuden sekä tunteiden merkitystä opetus- ja oppimistilanteissa.

Tilaa koulutus alueellesi!

Erityinen pedagoginen dialogi -webinaari

Webinaarissa esitellään hankkeen parhaat käytänteet sekä jaetaan tuloksia.
Webinaarissa perehdytään dialogisuuteen voimavarana opetustyössä, tulevaisuusorientoituneeseen opettajuuteen sekä vaihtoehtoisiin pedagogiikkoihin ja niiden mahdollisuuksiin opetustyössä.

Blogi

Koulutushankkeemme jakaa tarmoa, työnäkyä ja tulevaisuusvisioita myös blogin muodossa. Käy lukemassa ja nappaa talteen parhaat ideat:

Kysy lisää

Thessler Kaisa

Thessler Kaisa

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358406644001