Haluatko selkeyttää työnäkyäsi, tarvitsetko uusia menetelmiä ja vertaistukea? Kuinka välttää myötätuntouupumus? Tarmoa, työnäkyä ja tulevaisuusvisioita -hankkeen koulutuksissa uudistat ja avarrat innovatiivisia lähestymistapoja ja menetelmiä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamisessa ja kohtaamisessa. Lisäksi pääset rakentamaan omaa työrooliasi tulevaisuusorientoituneesti. Koulutusten aikana rakennetaan verkostoja sekä hyödynnetään kokemuksellista oppimista.

Koulutukset muodostavat kokonaisuuden, joista voit valita itsellesi sopivimmat osiot. Koulutukset tähtäävät sekä oppilaitosten sisäisten että alueellisen yhteistyön ja toimintamallien kehittämiseen. Hankkeessa ovat mukana JAMK:n ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Ammattiopisto Live.

 

Hankkeen webinaarit ja koulutukset

Kohderyhmä

Erityisen tuen tehtävissä työskentelevä ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö

Hinta

Koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta. Mahdollisista matka-, majoitus- ja ruokailukuluista osallistuja huolehtii itse.

Erityisesti yhdessä -webinaari

Koulutushankkeen aloituswebinaarissa 3.9.2019 tutustuttiin erojen pedagogiikkaan sekä perehdyttiin dialogisuuteen ja empaattisen pedagogiikan mahdollisuuksiin.

Hoksaatko avartaa ajatuksiasi erityisestä tuesta? 3 op

Koulutuksessa tarkastellaan erityistä tukea ja erityisen tuen tarvetta yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta sekä tutustutaan opetusmenetelmiin, jotka tukevat opiskelijan reflektoivaa osallistumista. Sisältöinä ovat mm. vapauttava, dialoginen ja problematisoiva pedagogiikka sekä toiminnalliset menetelmät erityistä tukea tarvitsevan oppijan tukena.

Tilaa koulutus alueellesi!

Kansainvälistyvä erityinen tuki 3 op

Koulutuksessa laajennetaan ymmärrystä erityisopetuksen ja erityisen tuen kansainvälisistä kysymyksistä sekä perehdytään inklusiivisen koulutuksen kansainväliseen näkökulmaan. Lisäksi perehdytään erityisopetuksen englanninkieliseen käsitteistöön. Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa talvella 2020.

Tiedostava ja voimauttava työote 3 op

Koulutuksessa rohkaistaan toiminnallisten menetelmien harjoittamiseen, haltuunottoon sekä kokemuksellisen oppimisen kehittämiseen. Perehdytään tiedostavaan, tulevaisuusorientoituneeseen ja voimaannuttavaan työotteeseen
sekä tietoisuustaitoihin työssäjaksamisen tukena.

Tilaa koulutus alueellesi!

Erityisopettajan voinnin etäolohuone 3 op

Koulutuksessa kehitetään uusia näkökulmia erityisopettajan työnäkyyn, työhyvinvointia ylläpitäviin strategioihin ja voinnin tukemiseen sekä ammatillisen erityisopetuksen prosesseihin. Toteutuksessa hyödynnetään erilaisia mahdollisuuksia tarkastella kokemuksellisuuden, kehollisuuden sekä tunteiden merkitystä opetus- ja oppimistilanteissa.

Erityinen pedagoginen dialogi -webinaari syksyllä 2020

Webinaarissa esitellään hankkeen parhaat käytänteet sekä jaetaan tuloksia.
Webinaarissa perehdytään dialogisuuteen voimavarana opetustyössä, tulevaisuusorientoituneeseen opettajuuteen sekä vaihtoehtoisiin pedagogiikkoihin ja niiden mahdollisuuksiin opetustyössä.

Blogi

Koulutushankkeemme jakaa tarmoa, työnäkyä ja tulevaisuusvisioita myös blogin muodossa. Käy lukemassa ja nappaa talteen parhaat ideat:

Kysy lisää

Isohanni-Pynnönen Tiia

Isohanni-Pynnönen Tiia

Koulutuskoordinaattori, Education Coordinator
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358503131083