Tule mukaan kehittämään erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden urapolkuja! Koulutuksissamme luodaan toimintamalleja ja käytänteitä tukemaan pitkäjänteisesti oppimisen tukea tarvitsevien opiskelijoiden ammatillisten urapolkujen suunnittelua ja toteutusta.

Koulutushankkeen tavoitteena on luoda uutta yhteistä ymmärrystä ja yhteistyöverkostoja nivelvaiheisiin ja vahvistaa tasa-arvon sekä yhdenvertaisuuden toteutumista. Koulutusten lähtökohtana on erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opintoihin ja työelämään kiinnittymisen tukeminen.

Kohderyhmä: Koulutukset on suunnattu perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

Toteutustapa: Koulutukset koostuvat webinaareista tai lähipäivistä sekä itsenäisestä työskentelystä ja oman työn kehittämiseen liittyvistä tehtävistä.

Hinta: Koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Voit myös tilata koulutuksen alueellesi tai oppilaitokseesi!

Koulutukset

Tuetusti perusopetuksesta toiselle asteelle 3 op

Keskeiset sisällöt:

 • Tulevaisuuden työelämätaidot (elinikäisen oppimisen avaintaidot)
 • Yksilölliset tuen tarpeet, vahvuudet ja valmiudet urasuunnittelussa
 • Uramahdollisuudet
 • Tuettu ja ohjattu siirtymävaihe
 • Tuen muodot ja suunnitelmallinen erityinen tuki eri oppilaitosmuodoissa, ml. TUVA alueelliset järjestämismallit


Koulutus on suunnattu perusopetuksen, valmentavan, ammatillisen ja lukiokoulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

Koulutus toteutetaan keväällä 2022.

Ammatillisen opettajan erityisen tuen osaaminen – sujuvat siirtymät 3 op

Keskeiset sisällöt:

 • Suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen erityinen tuki ja ohjaus osana opettajan työtä eri oppimisympäristöissä
 • Erityinen tuki siirtymissä
 • Opettajan moniammatillinen ja -alainen yhteistyö
 • Oppimisympäristön saavutettavuus ja esteettömyys

Koulutus on suunnattu ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

Toteutetaan 4.11. - 9.12.2021 verkossa.

Ilmoittaudu 26.10.2021 mennessä tästä

Erityisellä tuella kohti työelämää 3 op

Keskeiset sisällöt:

 • Työllistymissuunnitelma osana HOKSia
 • Uraohjaus työllistymisen tukemisessa
 • Työllistymisen tuet ja keinot
 • Yhteistyö työelämän kanssa erityisen tuen toteuttamisessa
 • Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työnhakutaitojen tukeminen
 • Erityinen tuki ja siirtyminen jatko-opintoihin

Koulutus on suunnattu ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle, erityisopettajille ja opinto-ohjaajille.

Toteutetaan keväällä 2022.

Erityisopettajan työ – tuki kohti tulevaisuutta 3 op

Keskeiset sisällöt:

 • Erityisopettaja tukea tarvitsevan opiskelijan toimijuuden tukijana
 • Koulutuksen muutokset ja niiden vaikutus erityisopettajan työhön ja osaamis- ja ammatti-identiteettiin
 • Adaptiivinen asiantuntijuus
 • Suunnitelmallinen pedagoginen tuki arjessa
 • Erityisopettajan asiantuntijuuden ja konsultatiivisuuden kirkastaminen
 • Erityisopettaja etäopetuksessa ja -ohjauksessa


Koulutus on suunnattu ammatillisen koulutuksen erityisopettajille sekä erityisen ja vaativan erityisen tuen tehtävissä toimiville.

Toteutetaan syksyllä 2022.

Koulutusten ajoitukset päivitetään näille sivuille. Osa koulutuksista voidaan toteuttaa myös oppilaitoskohtaisina toteutuksina - ota yhteyttä, niin sovitaan asiasta tarkemmin.

Kysy lisää:

Isohanni-Pynnönen Tiia

Isohanni-Pynnönen Tiia

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358503131083