101 tarinaa – monikulttuurinen oppilaitos -koulutuskokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa ammatillisen koulutuksen henkilöstön monikulttuurisuusosaamista ja tuottaa konkreettisia työkaluja arjen avuksi.

Koulutuskokonaisuus sisältää kolme koulutusosiota, joissa tuotetaan konkreettisia pedagogisia toimintamalleja videoiden kautta jaettavaksi. Valitse mieluisesi osiot ja ilmoittaudu mukaan!

Monikulttuurinen ohjaus (3 op) 

 • Kulttuurisensitiivinen oppimis- ja ohjausympäristö
 • Ohjaus työtapana ja –menetelmänä
 • Maahanmuuttajaopiskelijan uraohjaus sekä ammatin- ja koulutusvalinnan kysymykset

Monikulttuurinen pedagogiikka (3 op) verkkototeutus

 • Miten kulttuuriset tekijät vaikuttavat oppimisen taustalla?
 • Kulttuuriseen moninaisuuteen kasvamista tukevat pedagogiset taidot ja menetelmät
 • Kieli- ja kulttuuritietoisuus ja kielitietoisen pedagogiikan tuntemus
 • Kielitaito (suomi/ruotsi toisena kielenä), oppimisen ohjaus, tuki ja integrointi
 • Monikielisyys opetuksen resurssina

Erityinen tuki ja kulttuurien moninaisuus (3 op) verkkototeutus

 • Kielellisten erityisvaikeuksien ja lukivaikeuksien tunnistaminen
 • Keinoja opetukseen (luetun ymmärtäminen, kirjoittaminen, sanasto ja käsitteet, selkokieli)
 • Psyykkisten ja traumaperäisten pulmien vaikutus oppimiseen, opiskeluun ja vuorovaikutukseen
 • Yhteisöllisyys ja yhteistoiminnalliset menetelmät sosiaalisten haasteiden tukena
 • Työssäoppimisen ja työllistymisen tuki
 • Moniammatillinen yhteistyö

Toteutus

Koulutukset sisältävät yhden lähipäivän sekä verkkotyöskentelyä. Koulutusten sisällöt ja työskentelymuodot täsmennetään yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö

Hinta

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Salo Milla-Maarit

Salo Milla-Maarit

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358407642587