Koulutuskokonaisuudessa tuetaan esimiesten osaamista muutostilanteissa sekä erityisesti hyvinvointia tukevien johtamiskäytäntöjen sekä työympäristön kehittämisessä. Lisäksi koulutuksissa tuetaan esimiesten omaa jaksamista ja työhyvinvointia.

Koulutuskokonaisuudessa ja sen koulutuksissa esimiehet kehittävät taitojaan johtaa yhteisöllisesti henkilöstönsä osaamista sekä työhyvinvointia.

Kokonaisuus on tarkoitettu ammatillisen koulutuksen, perusopetuksen, lukion ja vapaan sivistystyön oppilaitosten johtajille ja esimiehille (rehtorit, koulutuspäälliköt, henkilöstöjohtajat, yksikönjohtajat, lähiesimiehet, tiiminvetäjät).

Koulutuskokonaisuuteen kuuluu neljä opintopisteytettyä koulutusosiota. Kokonaisuudesta on mahdollista valita joko yksittäinen koulutus tai osallistua kaikkiin neljään osioon.

Toteutus: Koulutusosiot sisältävät aina 1-2 lähitapaamista tai webinaaria, osallistavaa verkkotyöskentelyä sekä tehtäviä.

Koulutusosiot

Ennakoiva ja oppiva toimintakulttuuri esimiestyön lähtökohtana 3 op

Keskeiset sisällöt:

 • Esimiestyön luonne muuttuvassa toimintaympäristössä
 • Yksilö- ja organisaatiotason osaaminen ja kyvykkyys suhteessa muutoksiin ja tulevaan (ennakoiva johtaminen)
 • Yhteisöllisen toimintakulttuurin luominen, oppiva yhteisö

 

Kohti parempaa työelämää -osaamisen ja työhyvinvoinnin johtaminen 2 op

Keskeiset sisällöt:

 • Yhteisöllinen osaaminen työyhteisön voimavarana
 • Osaamisen tunnistaminen, kehittymistarpeiden määrittely ja osaamisen johtaminen 
 • Yhteisöllinen osaamisen kehittäminen arjessa
 • Osaaminen ja yhteisöllinen toiminta henkilöstön työhyvinvointiin vaikuttavina tekijänä
 • OsaKe-ikkuna® osaamisen kehittämisen välineenä

 

Yhteisölliset johtamiskäytänteet – johda valmentaen 3 op

Keskeiset sisällöt:

 • Valmentava johtajuus ja johtamisote
 • Tiedolla johtamisen mahdollisuuksia
 • Yhteisöllinen johtaminen
 • Johtaminen induktiosiirtymissä, eri uravaiheissa ja osana moninaisuuden johtamista

Hyvinvointia tukevia välineitä johtajalle ja johtamiseen 2 op, Verkkototeutus

Tässä viikonlopussa keskiössä on johtajan oman hyvinvoinnin vahvistuminen. Johtajan hyvinvoinnin merkitystä tarkastellaan koko työyhteisölle merkityksellisenä asiana. Tähän toteutukseen ovat tervetulleita oppilaitoksen esimiesten lisäksi myös opiskeluhuollon parissa työskentelevät, etenkin opiskeluhuoltoa koordinoivat henkilöt.

Keskeiset sisällöt:

 • Systeeminen lähestymistapa työhyvinvoinnin tarkastelussa
 • Omien voimavarojen lisääminen ja kuormitustekijöiden säätely
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen, dialogisen ja tunnetietoisen johtajuusotteen merkitys työhyvinvoinnissa
 • Vertaistuen ja kokemusten jakamisen merkitys esimiestyössä ja työhyvinvoinnin vahvistamisessa

Kysy lisää:

Leppäkorpi Anna

Leppäkorpi Anna

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358504430357
Peuna-Korpioja Kaija

Peuna-Korpioja Kaija

Lehtori, Senior Lecturer
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358408099632
Mäkinen Seija

Mäkinen Seija

Lehtori, Senior Lecturer
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358408099641