Koulutuskokonaisuudessa tuetaan esimiesten osaamista muutostilanteissa sekä erityisesti hyvinvointia tukevien johtamiskäytäntöjen sekä työympäristön kehittämisessä. Lisäksi koulutuksissa tuetaan esimiesten omaa jaksamista ja työhyvinvointia.

Koulutuskokonaisuudessa ja sen koulutuksissa esimiehet kehittävät taitojaan johtaa yhteisöllisesti henkilöstönsä osaamista sekä työhyvinvointia.

Kokonaisuus on tarkoitettu ammatillisen koulutuksen, perusopetuksen, lukion ja vapaan sivistystyön oppilaitosten johtajille ja esimiehille (rehtorit, koulutuspäälliköt, henkilöstöjohtajat, yksikönjohtajat, lähiesimiehet, tiiminvetäjät).

Koulutuskokonaisuuteen kuuluu neljä opintopisteytettyä koulutusosiota. Kokonaisuudesta on mahdollista valita joko yksittäinen koulutus tai osallistua kaikkiin neljään osioon.

Toteutus: Koulutusosiot sisältävät aina 1-2 lähitapaamista tai webinaaria, osallistavaa verkkotyöskentelyä sekä tehtäviä.

Koulutusosiot

Ennakoiva ja oppiva toimintakulttuuri esimiestyön lähtökohtana 3 op

Keskeiset sisällöt:

 • Esimiestyön luonne muuttuvassa toimintaympäristössä
 • Yksilö- ja organisaatiotason osaaminen ja kyvykkyys suhteessa muutoksiin ja tulevaan (ennakoiva johtaminen)
 • Yhteisöllisen toimintakulttuurin luominen, oppiva yhteisö

Yhteisölliset johtamiskäytänteet – johda valmentaen 3 op

Keskeiset sisällöt:

 • Yhteisöllinen johtaminen induktiosiirtymissä, eri uravaiheissa ja osana moninaisuuden johtamista
 • Tiedolla johtamisen mahdollisuudet
 • Valmentava johtajuus ja johtamisote

Lue lisää ja ilmoittaudu 7.1.2021 mennessä

Kohti parempaa työelämää -osaamisen ja työhyvinvoinnin johtaminen 2 op

Keskeiset sisällöt:

 • Osaamisen ja työhyvinvoinnin johtaminen käytännössä
 • Osaamisen tunnistaminen, kehittymistarpeiden määrittely ja osaamisen johtaminen 
 • Työvälineitä osaamisen kehittämiseen, mukaan lukien työyhteisön OsaKe –ikkunan hyödyntäminen osaamisen kehittämisessä
 • Yhteisöllinen osaamisen kehittäminen arjessa esim. tiimityötä, pariopettajuutta tai tiimijohtamista hyödyntäen

Hyvinvointiviikonlopusta voimavaroja johtajalle ja johtamiseen 2 op

Tässä viikonlopussa keskiössä on johtajan oman hyvinvoinnin vahvistuminen. Johtajan hyvinvoinnin merkitystä tarkastellaan koko työyhteisölle merkityksellisenä asiana.

Keskeiset sisällöt:

 • Systeeminen lähestymistapa oppilaitoshyvinvointiin
 • Omien voimavarojen lisääminen ja kuormitustekijöiden säätely
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen, dialogisen ja tunnetietoisen johtajuusotteen merkitys työhyvinvoinnissa
 • Vertaistuen ja kokemusten jakamisen merkitys esimiestyössä ja työhyvinvoinnin vahvistamisessa

 

Kysy lisää

Salo Milla-Maarit

Salo Milla-Maarit

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358407642587

Peuna-Korpioja Kaija

Peuna-Korpioja Kaija

Lehtori, Senior Lecturer
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358408099632
Mäkinen Seija

Mäkinen Seija

Lehtori, Senior Lecturer
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358408099641