Työyhteisö ja asiakaskunta muodostuvat monenlaisista ihmisistä – vaihdella voivat niin ikä, kulttuuritausta, luonne kuin toimintakykykin. Miten ihmisten erilaisuus ja moninaisuus, eli diversiteetti, käännetään organisaation voimavaraksi? Perehdy aiheeseen lyhyemmissä toteutuksissamme tai lähde mukaan laajempaan Diversiteettivalmentaja®-koulutukseen!

Tarjoamme diversiteetti-teemasta asiantuntijaluentoja, työpajoja, teemapäiviä sekä räätälöityjä laajempia kehittämisprosesseja. Työelämän monimuotoisuus- eli diversiteettiajattelussa huomioidaan työntekijöiden erilaiset taustat ja lähtökohdat. Se kunnioittaa ihmisten erilaisia kykyjä, taitoja, tarpeita, odotuksia, mieltymyksiä ja työskentelytyylien vaihtelua.

Keskeistä monimuotoisuusajattelussa on erilaisuuden arvostaminen sekä koko henkilöstön erilaisen osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen. Yhdenvertaisuuden toteutuminen tuo mukanaan haasteita työorganisaatioihin. Työyhteisöissä tarvitaan sekä työntekijöiden joustavaa diversiteettiajattelua että vankkaa monimuotoisen työyhteisön johtamista, mutta miten se onnistuu?

Miksi diversiteetin hyödyntämiseen kannattaa panostaa?

Diversiteetin, monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen työorganisaatiossa lisää työyhteisön hyvinvointia. Työssään viihtyvät ja motivoituneet työntekijät omalta osaltaan lisäävät työorganisaation tehokkuutta. Työvoiman diversiteetin hyödyntämisen on myös huomattu lisäävän työpaikan innovatiivisuutta, kun rutinoituneita toimintamalleja tarkastellaan uusin, erilaisin ajatuksin.

Miksi opiskelemaan monimuotoisuutta?

Opintojen myötä tulet tietoisemmaksi ihmisten monimuotoisuuden kirjosta työelämässä. Pääset kehittämään omaa sensitiivisyyttäsi ja minä-taitojasi työyhteisön diversiteetin kohtaamiseen. Opit palvelemaan asiakkaitasi yksilöllisesti ja aidosti kohdaten. Samalla löydät uutta iloa työhösi. Voit myös syventää taitojasi diversiteettivalmentajaksi®.

Diversiteettivalmentajaksi

DiversiteettivalmentajaToteutamme pidempikestoista koulutusta, jossa voit erikoistua diversiteettivalmentajaksi®. Diversiteettivalmentajana® kehität ja koordinoit työyhteisösi monimuotoisuutta ja työntekijöiden osallisuutta. Sinulla on myös mahdollisuus pohtia uudistetun yhdenvertaisuuslain merkitystä työsi ja työyhteisösi kannalta sekä lain tuomaa velvoitetta laatia yhdenvertaisuussuunnitelma. Autamme sinua palvelemaan asiakkaitasi yksilöllisesti ja aidosti kohdaten.

Diversiteettivalmentaja®-koulutus koostuu seuraavista osioista:

  • monimuotoisuus – mitä se on? mitä se tarkoittaa? miksi se on tärkeää? mitä tiedostamattomia ennakkoluuloja voi eri ryhmiin liittyä?
  • oma suhde monimuotoisuuteen – mitä minä sitä ajattelen? miten itse sen koen?
  • minä-taidot – mitä tarkoittavat minäpystyvyys, resilienssi ja herkkyys? miten ne vaikuttavat työelämän vuorovaikutustilanteissa?
  • diversiteettivalmennus – mitä se on? miten hyödyntää sitä omassa työssä ja työyhteisössä?

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Peuna-Korpioja Kaija

Peuna-Korpioja Kaija

Lehtori, Senior Lecturer
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358408099632