Oppimisanalytiikka tarjoaa uusia mahdollisuuksia työelämässä tapahtuvan oppimisen tukemiseen sekä opettajille että opiskelijoille. Hankkeen koulutuksiin valitut teemat ja lähestymistavat pohjautuvat ajankohtaiseen oppimisanalytiikan tutkimukseen ja kehitystyöhön, jossa toteuttajat ovat olleet aktiivisesti mukana.

Hanke rakentuu kolmesta koulutusosiosta, joissa tartutaan käytännönläheisesti oppimisanalytiikan mahdollisuuksiin opiskelijan, opettajan ja oppilaitoksen näkökulmasta.

Koulutusosiot

Oppimisanalytiikka opiskelijan ja opettajan tukena 3 op - Tilaa koulutus oppilaitokseesi!

Koulutuksessa tarkastellaan näkökulmia, joita opettajien on huomioitava kehittäessään tai ottaessaan käyttöön oppimisanalytiikkaratkaisuja. Teemoja tarkastellaan opintojaksotason näkökulmasta.

Sisältö:

 • Mitä on oppimisanalytiikka?-Oppimisanalytiikan nykytila, tasot ja kehityssuunnat
 • Oppimisanalytiikka osana opintojakson kehittämistä ja pedagogista muotoilua
 • Datan visualisointi ja hallinta
 • Datan tulkinta ja kriittisyys
 • Oppimisanalytiikan eettiset ja juridiset kysymykset

Koulutus rakentuu orientoivasta aloitusmateriaalista ja omaan työhön kytkeytyvistä oppimistehtävistä. Osaamisen kehittymistä tuetaan lähipäivässä ja webinaareissa.

Mitä oppilaitoksemme pitää tietää oppimisanalytiikasta? 3 op - Tilaa koulutus oppilaitokseesi!

Koulutuksessa tarkastellaan erilaisia näkökulmia, joita oppilaitosten on huomioitava kehittäessään tai ottaessaan käyttöön oppimisanalytiikkaratkaisuja. Teemoja tarkastellaan erityisesti oppilaitostason kehittämisen näkökulmasta.

Sisältö:

 • Mitä on oppimisanalytiikka?
 • Oppimisanalytiikan nykytila, tasot ja kehityssuunnat
 • Oppimisanalytiikkaratkaisujen kehittäminen oppilaitoksessa
 • Oppimisanalytiikka osana pedagogisen laadun kehittämistä
 • Oppimisanalytiikan käyttöönotto: mitä tämä tarkoittaa opettajan ja opiskelijan näkökulmasta?
 • Omadata-ajattelu
 • Datan tulkinta ja kriittisyys
 • Oppimisanalytiikan eettiset ja juridiset kysymykset

Koulutus rakentuu orientoivasta aloitusmateriaalista ja omaan työhön kytkeytyvistä oppimistehtävistä. Osaamisen kehittymistä tuetaan lähipäivässä ja webinaareissa. Mitä oppilaitoksemme pitää tietää oppimisanalytiikasta? 3 op – opintojakso on tarkoitettu erityisesti oppilaitosten digipedagogiikan kehittäjille.

Pedagoginen muotoilu oppimisprosessin suunnittelun tukena 5 op - Tilaa koulutus oppilaitokseesi!

Koulutuksessa tarjotaan osallistujalle pedamuotoiluun pohjautuvia oppimisprosessin suunnittelun työkaluja ja malleja. Osallistujat suunnittelevat omille opiskelijoilleen oppimisprosessin johon he kytkevät erilaisia oppimisanalytiikkaratkaisuja.

Sisältö:

 • Pedamuotoilu – opiskelijalähtöisen suunnittelun työkalut
 • Learning story – oppimisen suunnittelun elementit: oppimisprosessi, oppimistehtävät, palaute ja arviointi
 • Oppimisanalytiikka osaksi omaa toteutusta, oppimisprosessia
 • Opettajan ja opiskelijan toiminta ja analytiikan käytön ohjaus

Koulutus rakentuu orientoivasta aloitusmateriaalista ja tehtävistä sekä oman digitaalisuutta hyödyntävän oppimisprosessin rakentamisesta. Rakentamistyötä tuetaan kahdella lähipäivällä ja webinaareilla. Tämän lisäksi osallistujat jakavat tuotoksensa päätöswebinaarissa ja saavat tämän jälkeen henkilökohtaisen kehittävän videopalautteen.

 

Ota yhteyttä

Hartikainen Santtu

Hartikainen Santtu

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358408256330
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Digipedagogiikan osaaminen seuraavalle tasolle! Kysy lisää digimaailman valmennusohjelmista ja täydennyskoulutuksista.