Oppimisanalytiikka tarjoaa uusia mahdollisuuksia työelämässä tapahtuvan oppimisen tukemiseen sekä opettajille että opiskelijoille. Hankkeen koulutuksiin valitut teemat ja lähestymistavat pohjautuvat ajankohtaiseen oppimisanalytiikan tutkimukseen ja kehitystyöhön, jossa toteuttajat ovat olleet aktiivisesti mukana.

Hanke rakentuu kolmesta koulutusosiosta, joissa tartutaan käytännönläheisesti oppimisanalytiikan mahdollisuuksiin opiskelijan, opettajan ja oppilaitoksen näkökulmasta.

Koulutusosiot

Oppimisanalytiikka opiskelijan ja opettajan tukena 3 op

Opiskelu on yhä monimuotoisempaa. Opiskelusta merkittävä osa tapahtuu itsenäisesti tai opiskelijaryhmässä, jolloin oikea-aikaisen ohjauksen mahdollistaminen on haastavaa. Oppimisanalytiikka tarjoaa uusia mahdollisuuksia oppimisen tukemiseen ja reflektointiin. Tässä koulutuksessa perehdytään siihen, mitä oppimisanalytiikka on ja kuinka opettaja voi saada sen käytöstä tukea ohjauksen ja opintokokonaisuuksien kehittämiseen ja pedagogiseen suunnitteluun. Koulutus vahvistaa opettajan osaamista oppimisanalytiikan hyödyntämisessä ja oppimisprosessissa syntyvän datan tulkinnassa.

Sisältö:

 • Mitä on oppimisanalytiikka?
 • Miten käytän oppimisanalytiikkaa?
 • Mitä analytiikkaa oppimisalusta tarjoaa? – Datan käsittely
 • Oppimisanalytiikka tekninen vai pedagoginen kysymys? – Pedagoginen käyttö
 • Oppimisanalytiikan eettiset ja juridiset kysymykset

Koulutus toteutetaan verkkovälitteisesti Microsoft Teams -ympäristössä ajalla 26.10.-14.12.2021. Koulutus on suunnattu ammatillisen koulutuksen ja lukioiden opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

Lue lisää ja ilmoittaudu 12.10.2021 mennessä

Mitä oppilaitoksemme pitää tietää oppimisanalytiikasta? 3 op

Opiskelu on yhä monimuotoisempaa. Opiskelusta merkittävä osa tapahtuu itsenäisesti tai opiskelijaryhmässä, jolloin oikea-aikaisen ohjauksen mahdollistaminen on haastavaa. Oppimisanalytiikka tarjoaa uusia mahdollisuuksia oppimisen tukemiseen, oikea-aikaiseen ja ennakoivaan ohjaukseen sekä tukee pedagogista kehittämistä.

Tässä koulutuksessa perehdytään siihen, mitä oppimisanalytiikka on ja kuinka sitä voidaan oppilaitoksissa ottaa käyttöön ja kehittää. Koulutus vahvistaa esimiesten ja digipedagogiikan kehittäjien ymmärrystä oppimisanalytiikan hyödyntämisestä, kertyvän datan tulkitsemisesta sekä oppimisanalytiikan eettisistä ja juridisista kysymyksistä. Oppimisanalytiikan käyttöönoton tarkastelussa keskitytään teknisten ratkaisujen sijaan osaamisen kehittymisen kysymyksiin.

Sisältö:

 • Mitä on oppimisanalytiikka?
 • Oppimisanalytiikkaratkaisujen kehittäminen oppilaitoksessa
 • Oppimisanalytiikka osana pedagogisen laadun kehittämistä
 • Oppimisanalytiikan käyttöönotto
 • Datan tulkinta ja kriittisyys
 • Oppimisanalytiikan eettiset ja juridiset kysymykset

Koulutus toteutetaan verkkovälitteisesti Microsoft Teams -ympäristössä ajalla 1.11.-14.12.2021. Koulutus on suunnattu ammatillisen koulutuksen ja lukioiden esimiehille ja oppilaitosten digipedagogiikan kehittäjille.

Lue lisää ja ilmoittaudu 12.10.2021 mennessä

Pedagoginen muotoilu oppimisprosessin suunnittelun tukena 5 op

Koulutukset toteutettu 2020 - 2021

Koulutuksessa tarjotaan osallistujalle pedamuotoiluun pohjautuvia oppimisprosessin suunnittelun työkaluja ja malleja. Osallistujat suunnittelevat omille opiskelijoilleen oppimisprosessin johon he kytkevät erilaisia oppimisanalytiikkaratkaisuja.

Sisältö:

 • Pedamuotoilu – opiskelijalähtöisen suunnittelun työkalut
 • Learning story – oppimisen suunnittelun elementit: oppimisprosessi, oppimistehtävät, palaute ja arviointi
 • Oppimisanalytiikka osaksi omaa toteutusta, oppimisprosessia
 • Opettajan ja opiskelijan toiminta ja analytiikan käytön ohjaus

Koulutus rakentuu orientoivasta aloitusmateriaalista ja tehtävistä sekä oman digitaalisuutta hyödyntävän oppimisprosessin rakentamisesta. Rakentamistyötä tuetaan kahdella lähipäivällä ja webinaareilla. Tämän lisäksi osallistujat jakavat tuotoksensa päätöswebinaarissa ja saavat tämän jälkeen henkilökohtaisen kehittävän videopalautteen.

Koulutusten ajoitukset päivitetään näille sivuille. Osa koulutuksista voidaan toteuttaa oppilaitoskohtaisesti - ota yhteyttä niin sovitaan asiasta tarkemmin!

Mäkeläinen Annika

Mäkeläinen Annika

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358505182024