Hankkeen koulutukset tarjoavat mahdollisuuden kurkistaa ammatillisen opettajakorkeakoulujen yhteiseen osaamismerkkien kehittämistyöhön. Tutustut koulutuksissa osaamismerkein ohjatun prosessin rakentamiseen ja pääset hyödyntämään valtakunnallista merkistöä osaamisesi vahvistamisessa.

Hanke rakentuu kolmesta koulutusosiosta, joista osallistuja voi poimia haluamansa osiot.

Koulutusosiot

Kohti digitaalisia osaamismerkkejä 1 op – avoin verkkototeutus

Koulutuksessa johdatellaan osaamismerkein ohjatun oppimisen ja osaamisen kehittämisen maailmaan ammatillisten oppilaitosten, henkilöstön ja opiskelijoiden näkökulmasta, sekä tehdään tunnetuksi Open merkit -hankkeen tuottamaa ammatillisen opettajan osaamismerkistöä.

Koulutuksessa perehdytään osaamismerkkien hyödyntämiseen eri näkökulmista. Voit rajata tarkastelun oman työsi kannalta kiinnostaviin teemoihin:

• Innostu osaamismerkeistä: mitä ovat digitaaliset osaamismerkit?
• Yhteisöllinen osaamismerkkien suunnittelu
• Osaamismerkkien ja osaamismerkkikonstellaatioiden hyödyntäminen
• Kehity ketterästi: osaamismerkit opettajan jatkuvan oppimisen tukena
• Osaamismerkit ja osaamisen kehittäminen – osaamismerkit osaamispuheen perustana.

Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu mukaan

Profiloi osaamistasi osaamismerkein 6 op – Tilaa koulutus oppilaitokseesi!

Koulutuksessa osallistuja osoittaa ja kehittää osaamistaan valtakunnallisen ammatillisen opettajan osaamismerkistön teemojen mukaan ja saa näin omakohtaisen kokemuksen osaamismerkkien suorittamisesta.

Osaamismerkein ohjattua oppimista 5 op - Tilaa koulutus oppilaitokseesi!

Koulutuksen tavoitteena on tukea osaamismerkkien käyttöönottoa ammatillisissa oppilaitoksissa. Koulutuksessa perehdytään osaamismerkein ohjautuvan oppimisen malliin ja harjoitellaan osaamismerkkien suunnittelua (osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien laatiminen, osaamisen osoittamisen tapojen suunnittelu) ja mallintamista tutkinnon osiin tai vastaaviin kokonaisuuksiin. Osallistujat pääsevät kokeilemaan harjoitustehtaassa kuinka osaamismerkein ohjautuva oppimisprosessi voidaan rakentaa, osaamista tunnistaa ja tunnustaa, sekä kuinka opiskelijat perehdytetään osaamismerkein osaamisen osoittamiseen. Osallistuja voi osallistua kehittämistarpeidensa mukaisesti yksittäiseen tai useampaan koulutusosioon.

 

Ota yhteyttä

Hartikainen Santtu

Hartikainen Santtu

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358408256330
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Digipedagogiikan osaaminen seuraavalle tasolle! Kysy lisää digimaailman valmennusohjelmista ja täydennyskoulutuksista.