Digitaalisilla osaamismerkeillä voidaan tukea monipuolisesti jatkuvan oppimisen prosessia sekä osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Koulutushankkeen tavoitteena on vahvistaa osaamismerkein ohjautuvan oppimisprosessin suunnittelua ja toteuttamista ammatillisessa koulutuksessa. Tule perehtymään osaamismerkkeihin ja siihen, kuinka voit hyödyntää niitä jatkuvan oppimisen tukemisessa ja henkilöstön kehittämisessä.

Hanke rakentuu kolmesta koulutusosiosta, joista osallistuja voi poimia haluamansa osiot.

Kohderyhmä: ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Koulutusosiot

Profiloi osaamistasi osaamismerkein 6 op

Osaamisen osoittamiseen kaivataan joustavuutta. Osaamismerkit ovat yksi tapa joustavuuden lisäämiseen digitaalisuutta hyödyntämällä. Opettajalle ja opiskelijalle osaamismerkki ja siihen liittyvän arviointiaineiston kokoaminen on saavutetun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen väline. Digitaalinen osaamismerkki (open badge) ei itsessään luo lisäarvoa, vaan sen merkitys rakentuu merkin osaamiskuvausten ja myöntämisperiaatteiden kautta. Merkki ansaitaan osaamista osoittamalla, ei koulutuksissa istumalla.

Osaamismerkkien avulla eri tavoin kertynyt osaaminen on mahdollista tehdä näkyväksi. Tule ja osoita osaamisesi – innostu osaamismerkeistä!

Koulutuksessa osoitat ja kehität omaa osaamistasi valtakunnallisen ammatillisen opettajan osaamismerkistön teemojen mukaan ja saat omakohtaisen kokemuksen osaamismerkkien suorittamisesta. Tämä myös kehittää osaamistasi hyödyntää osaamismerkkejä omassa opetuksessasi omien opiskelijoidesi kanssa.

Sisältö:

  • Osaamismerkit osaamisen osoittamisessa
  • Osaamismerkkien hyödyntäminen oppimisessa ja osaamisen kehittämisessä
  • Omakohtainen kokemus osaamismerkin hankkimisesta ja prosessista
  • Oman osaamisen kehittäminen Valtakunnallisen ammatillisen opettajan osaamismerkistön avulla

Koulutus on suoritettavissa Moodlessa 7.10.-15.12.2021. Koulutukseen sisältyy itsenäistä työskentelyä ja mahdollisuus osallistua ohjauswebinaareihin. Koulutus on suunnattu ammatillisten oppilaitosten ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

Osaamismerkein ohjattua oppimista 5 op - Tilaa koulutus oppilaitokseesi!

Koulutuksen tavoitteena on tukea osaamismerkkien käyttöönottoa ammatillisissa oppilaitoksissa. Koulutuksessa perehdytään osaamismerkein ohjautuvan oppimisen malliin ja harjoitellaan osaamismerkkien suunnittelua (osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien laatiminen, osaamisen osoittamisen tapojen suunnittelu) ja mallintamista tutkinnon osiin tai vastaaviin kokonaisuuksiin. Osallistujat pääsevät kokeilemaan harjoitustehtaassa kuinka osaamismerkein ohjautuva oppimisprosessi voidaan rakentaa, osaamista tunnistaa ja tunnustaa, sekä kuinka opiskelijat perehdytetään osaamismerkein osaamisen osoittamiseen.

 

Kohti digitaalisia osaamismerkkejä 1 op

Koulutusosio toteutettu 2020 - 2021.

Koulutuksessa johdatellaan osaamismerkein ohjatun oppimisen ja osaamisen kehittämisen maailmaan ammatillisten oppilaitosten, henkilöstön ja opiskelijoiden näkökulmasta, sekä tehdään tunnetuksi Open merkit -hankkeen tuottamaa ammatillisen opettajan osaamismerkistöä.

Koulutuksessa perehdytään osaamismerkkien hyödyntämiseen eri näkökulmista. Voit rajata tarkastelun oman työsi kannalta kiinnostaviin teemoihin:

• Innostu osaamismerkeistä: mitä ovat digitaaliset osaamismerkit?
• Yhteisöllinen osaamismerkkien suunnittelu
• Osaamismerkkien ja osaamismerkkikonstellaatioiden hyödyntäminen
• Kehity ketterästi: osaamismerkit opettajan jatkuvan oppimisen tukena
• Osaamismerkit ja osaamisen kehittäminen – osaamismerkit osaamispuheen perustana.

 

Koulutusten ajoitukset päivitetään näille sivuille. Osa koulutuksista voidaan toteuttaa oppilaitoskohtaisesti - ota yhteyttä niin sovitaan asiasta tarkemmin!