Työelämätaidot haltuun! -koulutuskokonaisuudessa hankit valmiuksia oppijoidesi työelämätaitojen ja oppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittämiseen.

Kohderyhmä: Perusopetuksen ja lukion opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä oppilaitosjohtoKoulutuskokonaisuuden koulutusosiot

Koulutuskokonaisuuteen kuuluu neljä koulutusosiota:

Työelämäosaaminen opettajan tietoina ja taitoina 3 op

• Muuttuvan työelämän osaamisvaatimukset, geneeriset taidot ja ammattispesifit taidot
• Oppijoiden työelämäosaamisen kehittäminen
• Urasuunnittelutaidot ja niiden kehittymisen tukeminen
• Työelämälähtöisen opettamisen ja ohjauksen suunnitelma ja sen integrointi oppilaitoskohtaiseen opetussuunnitelmaan

Toteutettu.

Oppijoiden työelämäosaaminen – tavoitteista toiminnaksi 3 op

• Työelämäosaamisen integrointi eri oppiaineisiin
• Oppijoiden urasuunnittelutaitojen tukeminen käytännössä eri oppiaineissa
• Erityistä tukea tarvitsevat ja maahanmuuttajataustaiset oppijat

Toteutettu.

Oppilaitoksen työelämäyhteistyö ja työelämäkumppanuuksien rakentaminen 3 op

• TET ja työelämään tutustuminen osana oppijoiden urapolun rakentumista
• Uudet tavat toteuttaa työelämään tutustumista
• Koulutusryhmän tarpeiden ja mukaan vierailut eri alojen organisaatioihin
• Oppilaitoksen työelämäkumppanuuksien rakentaminen

Toteutettu.

Innovaatio-osaaminen tulevaisuuden työelämätaitona 3 op

• Oppijoiden innovaatio-osaamisen kehittäminen: kuinka opettajana voin tukea oppijoiden innovatiivista ajattelua?
• Kuinka innovaatioajattelun ja palvelumuotoilun keinoin voidaan luoda uusia ihmislähtöisempiä palveluja ja toimintatapoja tulevaisuuden työelämän tarpeisiin?
• Käytännön työpajojen kautta otat haltuun palvelumuotoilun työkaluja, joita voit hyödyntää oppijoiden innovaatioajattelun tukemisessa.

Koulutuskokonaisuuden toteutus

Koulutuskokonaisuuden koordinoi JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu toteuttaen kolme ensimmäistä koulutusosiota. Innovaatio-osaaminen tulevaisuuden työelämätaitona -koulutusosion toteutuksesta vastaa JAMKin hyvinvointiyksikkö.

Koulutushanke toteutettiin 2019-2020.

Hinta

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Kysy lisää:

Siitari Maija-Liisa

Siitari Maija-Liisa

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405959180