Työelämätaidot haltuun! -koulutuskokonaisuudessa hankit valmiuksia oppijoidesi työelämätaitojen ja oppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittämiseen.

Kohderyhmä: Perusopetuksen ja lukion opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä oppilaitosjohtoKoulutuksen osiot

Koulutus koostuu neljästä alla kuvatusta koulutusosioista, jotka ovat tilattavissa oppilaitokseesi tai alueellesi.  Koulutusosioista voi valita yhden tai useampia osaamisen kehittämistarpeista riippuen:

Työelämäosaaminen opettajan tietoina ja taitoina 3 op

• Muuttuvan työelämän osaamisvaatimukset, geneeriset taidot ja ammattispesifit taidot
• Oppijoiden työelämäosaamisen kehittäminen
• Urasuunnittelutaidot ja niiden kehittymisen tukeminen
• Työelämälähtöisen opettamisen ja ohjauksen suunnitelma ja sen integrointi oppilaitoskohtaiseen opetussuunnitelmaan

Koulutus Porissa 29.01.- 17.03.2020. Ilmoittaudu 10.1.2020 mennessä.

Koulutus Vaasassa 18.02. - 07.04.2020. Ilmoittaudu 31.1.2020 mennessä.

Oppijoiden työelämäosaaminen – tavoitteista toiminnaksi 3 op

• Työelämäosaamisen integrointi eri oppiaineisiin
• Oppijoiden urasuunnittelutaitojen tukeminen käytännössä eri oppiaineissa
• Erityistä tukea tarvitsevat ja maahanmuuttajataustaiset oppijat

Oppilaitoksen työelämäyhteistyö ja työelämäkumppanuuksien rakentaminen 3 op

• TET ja työelämään tutustuminen osana oppijoiden urapolun rakentumista
• Uudet tavat toteuttaa työelämään tutustumista
• Koulutusryhmän tarpeiden ja mukaan vierailut eri alojen organisaatioihin
• Oppilaitoksen työelämäkumppanuuksien rakentaminen

Innovaatio-osaaminen tulevaisuuden työelämätaitona 3 op

• Oppijoiden innovaatio-osaamisen kehittäminen: kuinka opettajana voin tukea oppijoiden innovatiivista ajattelua?
• Kuinka innovaatioajattelun ja palvelumuotoilun keinoin voidaan luoda uusia ihmislähtöisempiä palveluja ja toimintatapoja tulevaisuuden työelämän tarpeisiin?
• Käytännön työpajojen kautta otat haltuun palvelumuotoilun työkaluja, joita voit hyödyntää oppijoiden innovaatioajattelun tukemisessa.

Toteutus

Koulutusosiot voivat sisältää lähiopiskelua, työpajoja, työelämävierailuja, työskentelyä verkossa ja omaan työhön liittyvää kehittämistä. Sisällöt ja toteutus voidaan räätälöidä tilaajan tarpeisiin.

Hinta

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Kysy lisää:

Siitari Maija-Liisa

Siitari Maija-Liisa

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405959180