Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien valmiuksia toteuttaa pienryhmäohjausta opiskelijan osaamisen tunnistamisessa ja sanoittamisessa. Lisäksi osallistujat saavat valmiuksia tukea opiskelijan ura- ja työelämätaitojen kehittymistä pienryhmäohjauksen avulla.

Koulutuskokonaisuus sisältää kolme viiden opintopisteen laajuista koulutusosiota sekä päätösseminaarin. Kokonaisuudesta voi valita myös yksittäisiä koulutusosioita.

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä lukion ja vapaan sivistystyön henkilöstö

Toteutus: Opintopisteytetyt koulutukset sisältävät lähitapaamisia ja/tai webinaareja sekä teemaan liittyvää kehittämistyötä osallistujan oman työn ja/tai oppilaitoksensa tarpeista lähtien.

Toteutamme koulutukset joko ns. avoimina koulutuksina tai voit tilata koulutuksen myös toteutettavaksi oman oppilaitoksesi henkilöstölle.

Pienryhmäohjaus opettajan ja ohjaajan erityistaitoina 5 op

Keskeiset sisällöt

 • Tavoitteellinen vertais- ja pienryhmäohjaus ohjauksen muotona
 • Vertaisuuden hyödyntäminen pienryhmäohjauksessa
 • Strukturoitu pienryhmäohjaus
 • Pienryhmäohjauksen paikkojen ja mahdollisuuksien tunnistaminen opiskelijan opintopolulla
 • Dialogitaidot: keskity, kunnioita, kuuntele, kannusta, kysy
 • Aktivoiva ja osallistava pienryhmäohjaus
 • Pienryhmäohjaus digivälineitä hyödyntäen

Koulutus verkossa 5.11.2020-16.2.2021.

Pienryhmäohjaus henkilökohtaistamisen tukena 5 op

Keskeiset sisällöt

 • Pienryhmäohjauksen mahdollisuudet henkilökohtaistamisen tukena
 • Vertaisuuden hyödyntäminen henkilökohtaistamisprosessissa
 • Urasuunnitelma osana HOKS-prosessia
 • Osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen
 • Opiskelijan oppimiseen ja opiskeluun liittyvien ohjauksen ja tuen tarpeiden tunnistaminen osana HOKS-prosessia
 • Pienryhmäohjaus opiskelijan urasuunnittelun ja opintoihin liittyvien valintojen tukena

Koulutus verkossa 12.1.-13.4.2021.

Urataidoilla tulevaisuuteen pienryhmäohjausta hyödyntäen 5 op

Keskeiset sisällöt

 • Opettajan ja ohjaajan uraohjausosaaminen ja opiskelijan urataidot
 • Opiskelijan osaamisidentiteetti
 • Vertaisuus osana pienryhmämuotoista uraohjausta
 • Työelämässä tapahtuvan oppimisen ja arkioppimisen tunnistaminen ja dokumentointi
 • Tulevaisuusohjaus ja opiskelijan yksilölliset polut
 • Digitaaliset urataidot ja pienryhmäohjaus

Koulutus verkossa 22.3.2021 - 24.5.2021.

Ilmoittaudu 10.3.2021 mennessä.

Pienryhmäohjauksen hyvät käytänteet - päätösseminaari

Keskeiset sisällöt

• Pienryhmäohjaus ja sen mahdollisuudet opiskelijoiden ohjauksessa
• Henkilökohtaistamisprosessin (HOKS) ohjaus
• Urataidoilla tulevaisuuteen

Toteutus syksyllä 2021.

 

Kysy lisää

Siitari Maija-Liisa

Siitari Maija-Liisa

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405959180