JAMKin RekryKoulutus on Etelä-Savon ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa yhteistyössä toteutettavaa rekrytoivaa koulutusta yrityksille, joilla on tarve palkata yksi tai useampi työntekijä.

Miksi käyttäisit RekryKoulutusta?
• Säästät rekrytointikustannuksissa
Maksat koulutuksesta vain 30 % kokonaishinnasta, TE-hallinnon osuus on 70 %. Koulutus voidaan toteuttaa myös useammalle yritykselle yhteisesti, jolloin kustannukset ovat pienemmät.

• Vähennät rekrytoinnin riskejä
Koulutus koostuu tietopohjaisesta opetuksesta ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Työssäoppimisjaksolla koulutettava perehtyy yritykseesi ja oppii työtehtävät koulutuksen aikana. Koulutus kestää 3-9 kk, koulutuspäiviä on vähintään 10.

• Helpotat rekrytointiprosessia
Kartoitamme tarvittavan osaamisen yrityksessäsi, jonka jälkeen etsimme ja valitsemme yhden tai useamman koulutettavan yhdessä yrityksesi ja TE-toimiston kanssa. Koulutus räätälöidään yrityksesi tarpeen mukaisesti.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK koulutuskumppanina
• JAMKilla on laaja kouluttajaverkosto, jossa on satoja eri alojen asiantuntijoita.
• JAMKilla on pitkä kokemus koulutusten järjestämisestä ELY-keskusten ja TE-toimistojen kanssa eri puolilla Suomea.
• JAMK tarjoaa myös tutkimus- ja analyysipalveluja opiskelijoiden toteuttamana harjoittelujen, projektien ja opinnäytetöiden muodossa.

Lisätietoja
Minna Koivunen
Projektisuunnittelija, Liiketoimintayksikkö
JAMK Jyväskylän ammattikorkeakoulu
+358 40 482 4116
minna.koivunen(at)jamk.fi

Erica Svärd
Lehtori, Täydennyskoulutusvastaava/Liiketoimintayksikkö
JAMK Jyväskylän ammattikorkeakoulu
+358 50 439 0821
erica.svard(at)jamk.fi

Jyväskylän ammattikorkeakoululla JAMKilla on laaja koulutustarjonta ja pitkä kokemus työelämälähtöisestä yritysten ja yhteisöjen osaamisen kehittämisestä. Tarjoamme palvelujamme eri puolilla Suomea.

ELY-keskusten palveluja yrityksille:
www.yritystenkehittamispalvelut.fi