Opiskele monialaisen kuntoutuksen asiantuntijaksi! Ydinosaamisten lisäksi voit täydentää osaamistasi johtamisessa, kehittämisessä ja ohjamisessa. Tule kehittämään kanssamme monialaisen kuntoutuksen tulevaisuutta.

Monialainen kuntoutus on yksi JAMKin vahvuusaloista ja sen lisäksi toimimme yhdessä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa kuntoutusalan osaamiskeskittymänä kehittäen alan koulutusta ja yhteistyötä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.

Koulutuksessa hankit valmiuksia toimia kuntoutujalähtöisen kuntoutuksen asiantuntijana monialaisissa asiantuntijaverkostoissa. Keskiössä on kuntoutuksen toimintamallien uudistaminen, ennakointi ja ennaltaehkäisy, digitaalisten ja teknologisten ratkaisujen käyttöönotto ja soveltaminen.

Koulutuksen jälkeen

 • Osaat toimia monialaisten kuntoutuspalveluiden asiantuntijana, johtajana ja kehittäjänä 
 • osaat uudistaa ja kehittää monialaista kuntoutusta kuntoutujalähtöisesti ja näyttöön perustusen
 • Saat valmiuksia toimia kansainvälisissä verkostoissa tai yrittäjänä

Räätälöi oma osaamisprofiilisi monialaisen kuntoutuksen asiantuntijana

Kaikille yhteinen Master-osaamisen kokonaisuus muodostuu kahdesta moduulista Johtaminen ja Tutkimus- ja kehittämistoiminta. Tämän kokonaisuuden opinnot ovat JAMKin yhteisiä Master-tason opintoja. Tarkemmat laajuudet opintopisteinä suunnitellaan HOPS-keskustelujen yhteydessä kunkin opiskelijan kanssa.

Monialaisen kuntoutuksen ydinosaaminen (50 op) muodostuu seuraavasti:

 • näyttöön perustuva toiminta (5 op)
 • kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta (5 op)
 • monialaisen kuntoutuksen asiakastyön menetelmät (5 op)
 • monialaisen kuntoutuksen kehittäjä(5 op)
 • opinnäytetyö (30 op)

Voit täydentää osaamistasi myös monialaisesti sekä JAMKin että muiden korkeakoulujen tarjonnasta (25 op). Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma antaa sinulle mahdollisuuden osallistua kansainväliseen toimintaan, tarjolla on mm. intensiiviviikkoja yhteistyökorkeakouluissa.

Oppimistehtävät ja opinnäytetyön voit tehdä oman osaamisesi ja/tai työyhteisösi kehittämistarpeiden mukaan. Opinnäytetyönä toteutettava työelämän kehittämistehtävä on kolmasosa YAMK-opinnoista.

Tutustu sisältöön

Kaksoistutkinto avaa ovia maailmalle

"Without the DDP I would not have been able to submit my Master's thesis to the European scholarship "-Anna Stieger- (© LPD/ Walter Fritz)

Opintojesi alussa voit hakea mukaan kaksoistutkinto-ohjelmaan (Double Degree programme). Se toteutetaan yhdessä itävaltalaisen korkeakoulukumppanin, Carinthia University of Applied Sciences (CUAS) kanssa. Yhteisten opintojen laajuus on 30 opintopistettä. Yhteiset opinnot sekä opinnäytetyö suoritetaan englanniksi. Opintojen aikana pääset kehittämään erityisesti kansainvälistä osaamistasi, joka antaa lisävalmiudet toimia sosiaali- ja terveyspalveluiden kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

Kansainvälinen kaksoistutkinto on JAMKin ja yhden tai useamman ulkomaisen korkeakoulun yhteistyömuoto. Opiskelija suorittaa sovitun osan opinnoista ulkomailla partnerikorkeakoulussa ja saa tutkintotodistuksen molemmista korkeakouluista. Kaksoistutkinto on mahdollista suorittaa opintojen aikana, eikä se pidennä opiskelijan valmistumisaikaa.

Sirpa Tuomi kertoo YAMK-opinnoista

Voit katsoa videon myös täältä »

Opiskelet moniammatillisessa tiimissä ja voit verkostoitua muiden ammattilaisten kanssa.

 

Pääsyvaatimukset ja hakeminen kevään 2021 yhteishaussa

Ennakkomateriaalit

Ennakkomateriaalit julkaistaan 2.5.2022.

 

Pohjakoulutusvaatimus

 • Soveltuva sosiaali- ja terveysalan AMK tutkinto: kuntoutuksen ohjaaja (AMK), sairaanhoitaja (AMK), kätilö (AMK), terveydenhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), fysioterapeutti (AMK), toimintaterapeutti (AMK), Bachelor of Health Care, Bachelor of Social Services, Bachelor of Social Services and Health Care
  TAI

 • Jos hakijalla on muu kuin yllä mainittu korkeakoulututkinto, hänellä tulee olla lisäksi aiempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto, kuten fysioterapeutin, kehitysvammaohjaajan, kätilön, sairaanhoitajan, sairaanhoitaja-terveydenhoitajan, sosiaalikasvattajan, sosiaaliohjaajan tai toimintaterapeutin opistoasteen tutkinto.

 • Hakukelpoisuuden voi lisäksi saada myös vanhanmuotoisella alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla, joita tehtiin pääasiassa 1990-luvulla. Nämä hakijat käsitellään tapauskohtaisesti koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.
Opintopolku.fi Hakuaika 17.3. - 31.3.2021 klo 15.00 Hae!

Kysy lisää monialaisen kuntoutuksen YAMK-opinnoista

Järvinen Sari

Järvinen Sari

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Terveysala, Health Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358404861080