Oletko kiinnostunut kuntoutuksen suunnittelusta, ohjaamisesta ja kehittämisestä? Haluatko edistää työlläsi eri-ikäisten kuntoutujien työ- ja toimintakykyä?

Kuntoutuspalvelujen asiantuntijaksi

Kuntoutuksen ohjaajana osaat arvioida ja edistää eri-ikäisten yksilöiden ja perheiden arjessa selviytymistä ja toimintamahdollisuuksia. Osaat toteuttaa ja koordinoida vaikuttavaa kuntoutusta yhteistyössä muiden kuntoutusalan ammattilaisten kanssa.

Opinnoissa hankit monipuoliset ohjaus- ja neuvontataidot sekä vuorovaikutus- ja tiimityön taidot. Perehdyt kuntoutuksen monitieteiseen tietoperustaan, näyttöön perustuvaan kuntoutustoimintaan, hyviin kuntoutuskäytäntöihin sekä kuntoutuksen ajankohtaiseen lainsäädäntöön. Kuntoutuksen ohjaajana hyödynnät työssäsi kansainvälistä toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden ICF-viitekehystä.

 

Hankit valmiudet vaikuttavaan kuntoutustyöhön

Ensimmäisenä opiskeluvuonna painopiste on sosiaali- ja terveysalan yhteisissä opinnoissa sekä työelämävalmiuksissa. Toisena ja kolmantena opiskeluvuonna korostuvat kuntoutuksen ohjauksen omat opinnot.

Opiskelusta noin kolmannes on ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Voit suorittaa harjoittelut henkilökohtaisen ura- ja opintosuunnitelmasi mukaisesti kehittämisprojekteissa ja alan työpaikoissa, kuten erikoissairaanhoidossa, kuntien terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa, Kansaneläkelaitoksessa, vakuutusyhtiöissä, työhallinnossa, järjestöissä tai yrityksissä. Voit myös tehdä harjoittelujaksoja ja teoriaopintoja opiskelijavaihdossa eri puolilla maailmaa. 

Harjoittelu, vapaasti valittavat opinnot ja opinnäytetyö voidaan joustavasti sijoittaa eri opiskeluvuosille. Voit toteuttaa osan opinnoistasi ammattikorkeakoulun yrittäjyyden opintopolulla.

Ensimmäisen vuoden opinnot aloitetaan yhteisellä orientaatioviikolla. Jatkossa kokoonnutaan opiskelemaan monialaisiin ryhmiin noin kahtena päivänä kuukaudessa. Seuraavina vuosina tutkintokohtaisia kontaktiopintoja on noin kaksi päivää joka toinen kuukausi. Lisäksi toteutetaan ryhmä- ja opintojaksokohtaisia verkkoseminaareja.

Opintojen sisältö

 

Kuntoutuksen ohjaaja -digilehti

Kuntoutuksen ohjaaja -digilehti kertoo mm. siitä, kuinka monipuolisiin paikkoihin JAMKista valmistuvat kuntoutuksen ohjaajat työllistyvät ja mitä kuntoutuksen ohjaajan työ sisältää erilaisissa työpaikoissa. Lehden ovat toimittaneet JAMKin opiskelijat.

Lue uusin numero täältä:

kuntsari2021.JPG

Katso myös edelliset numerot:

kuntsarit2020.jpg

 

 

 

imagej7uf.png

Klikkaa ja tutustu myös aiempiin numeroihin! 

"Mitä se kuntoutuksen ohjaaja oikein tekee?"

JAMKin hyvinvointiyksikön lehtorit Kaisa Lällä ja Teppo Karapalo kertovat.

Voit katsoa videon myös täältä »

Info kuntoutuksen ohjaajan opinnoista

Voit katsoa videon myös täältä »
 

Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely, kontaktiopiskelun päivät Jyväskylässä, työn opinnollistaminen sekä käytännön harjoittelu työelämässä. Opintoihin voi sisältyä joitakin teemaviikkoja, jotka toteutetaan lähiopiskeluna Jyväskylässä. Osa opinnoista toteutetaan englannin kielellä.

Monimuoto-opiskelu soveltuu sinulle, mikäli sinulla on aiempaa alaan liittyvää osaamista tai haluat enemmän joustoja opintojen suorittamisajankohtaan ja -paikkaan. Opiskelu edellyttää aktiivista opiskeluotetta ja halua ottaa vastuuta omasta oppimisestasi. Verkko-opiskelu edellyttää tietotekniikan perustaitoja sekä halua kehittyä verkko-oppijana.

Toteutustavat

  • oppimistehtävät
  • luennot ja verkkoluennot
  • käytännön taitojen harjoitukset
  • seminaariesitykset
  • verkkotentit
  • reaaliaikainen työskentely verkon välityksellä

"Valitsin monimuoto-opiskelun perhetilanteeni takia"

Tutustu toimintaterapeutiksi opiskelevan Marjan ja sairaanhoitajaksi opiskelevan Annen mietteisiin monimuoto-opiskelusta.

Voit katsoa videon myös täältä »
80%
töissä vuosi valmistumisen jälkeen

Valmistuneiden tehtävänimikkeitä: kuntoutuksen ohjaaja, sosiaaliohjaaja, kuntoutussuunnittelija, asumispalvelutyöntekijä, asiakasneuvoja, palveluohjaaja, projektityöntekijä ja asiantuntija.

 

Hakuohjeet

 

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Valmistuttuasi voit jatkaa opiskeluasi ammattikorkeakoulussa. Kahden vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Voit myös täydentää osaamistasi työn ohessa suoritettavilla täydennyskoulutuksilla.

Mikäli tähtäimessäsi on ura opettajana, voit hakeutua opiskelijaksi ammatilliseen opettajakorkeakouluun suoritettuasi ylemmän AMK-tutkinnon. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua myös yliopistojen jatkotutkintoihin.

 

Lisätietoja koulutuksesta

Karapalo Teppo

Karapalo Teppo

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358503070775