jamk.fi

Oletko kiinnostunut kuntoutuksen suunnittelusta, ohjaamisesta ja kehittämisestä? Haluatko edistää työlläsi eri-ikäisten kuntoutujien työ- ja toimintakykyä?

Kuntoutuspalvelujen asiantuntijaksi

Kuntoutuksen ohjaajana osaat arvioida ja edistää eri-ikäisten yksilöiden ja perheiden arjessa selviytymistä ja toimintamahdollisuuksia. Osaat toteuttaa ja koordinoida vaikuttavaa kuntoutusta yhteistyössä muiden kuntoutusalan ammattilaisten kanssa.

Opinnoissa hankit monipuoliset ohjaus- ja neuvontataidot sekä vuorovaikutus- ja tiimityön taidot. Perehdyt kuntoutuksen monitieteiseen tietoperustaan, näyttöön perustuvaan kuntoutustoimintaan, hyviin kuntoutuskäytäntöihin sekä kuntoutuksen ajankohtaiseen lainsäädäntöön. Kuntoutuksen ohjaajana hyödynnät työssäsi kansainvälistä toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden ICF-viitekehystä.

Hankit valmiudet vaikuttavaan kuntoutustyöhön

Ensimmäisenä opiskeluvuonna painopiste on sosiaali- ja terveysalan yhteisissä opinnoissa sekä työelämävalmiuksissa. Toisena ja kolmantena opiskeluvuonna korostuvat kuntoutuksen ohjauksen omat opinnot.

Opiskelusta noin kolmannes on ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Voit suorittaa harjoittelut henkilökohtaisen ura- ja opintosuunnitelmasi mukaisesti kehittämisprojekteissa ja alan työpaikoissa, kuten erikoissairaanhoidossa, kuntien terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa, Kansaneläkelaitoksessa, vakuutusyhtiöissä, työhallinnossa, järjestöissä tai yrityksissä. Voit myös tehdä harjoittelujaksoja ja teoriaopintoja opiskelijavaihdossa eri puolilla maailmaa. 

Harjoittelu, vapaasti valittavat opinnot ja opinnäytetyö voidaan joustavasti sijoittaa eri opiskeluvuosille. Voit toteuttaa osan opinnoistasi ammattikorkeakoulun yrittäjyyden opintopolulla.

Ensimmäisen vuoden opinnot aloitetaan yhteisellä orientaatioviikolla. Jatkossa kokoonnutaan opiskelemaan monialaisiin ryhmiin noin kahtena päivänä kuukaudessa. Seuraavina vuosina tutkintokohtaisia kontaktiopintoja on noin kaksi päivää joka toinen kuukausi. Lisäksi toteutetaan ryhmä- ja opintojaksokohtaisia verkkoseminaareja.

 

 

Opintojen rakenne

 • Työelämävalmiudet 24 op
 • Sosiaali- ja terveysalan yhteiset perusopinnot 13 op
 • Asiakkuus muuttuvassa toimintaympäristössä 16 op
 • Kuntoutuja asiakkaana 48 op
 • Kuntoutuksen ohjaus ja suunnittelu 34 op
 • Kuntoutuksen toimintaympäristöt 25 op
 • Kehittyvä asiantuntijuus kuntoutuksen ohjauksessa 20 op
 • Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta 0-15 op
 • Opinnäytetyö 20 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 10 op

Tutustu opetussuunnitelmaan

Kuntoutuksen ohjaaja -digilehti

Kuntoutuksen ohjaaja -digilehti kertoo mm. siitä, kuinka monipuolisiin paikkoihin JAMKista valmistuvat kuntoutuksen ohjaajat työllistyvät. Lehden ovat toimittaneet JAMKin opiskelijat.

kuntoutuksenohjaajaksi_kansi.PNG

"Mitä se kuntoutuksen ohjaaja oikein tekee?"

JAMKin hyvinvointiyksikön lehtorit Kaisa Lällä ja Teppo Karapalo kertovat.

Voit katsoa videon myös täältä »

Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely, kontaktiopiskelun päivät Jyväskylässä, työn opinnollistaminen sekä käytännön harjoittelu työelämässä. Opintoihin voi sisältyä joitakin teemaviikkoja, jotka toteutetaan lähiopiskeluna Jyväskylässä. Osa opinnoista toteutetaan englannin kielellä.

Monimuoto-opiskelu soveltuu sinulle, mikäli sinulla on aiempaa alaan liittyvää osaamista tai haluat enemmän joustoja opintojen suorittamisajankohtaan ja -paikkaan. Opiskelu edellyttää aktiivista opiskeluotetta ja halua ottaa vastuuta omasta oppimisestasi. Verkko-opiskelu edellyttää tietotekniikan perustaitoja sekä halua kehittyä verkko-oppijana.

Toteutustavat

 • oppimistehtävät
 • luennot ja verkkoluennot
 • käytännön taitojen harjoitukset
 • seminaariesitykset
 • verkkotentit
 • reaaliaikainen työskentely verkon välityksellä

"Valitsin monimuoto-opiskelun perhetilanteeni takia"

Tutustu toimintaterapeutiksi opiskelevan Marjan ja sairaanhoitajaksi opiskelevan Annen mietteisiin monimuoto-opiskelusta.

Voit katsoa videon myös täältä »

Hakeminen sosiaali- ja terveysalalle (AMK)

Katso hakijapalveluiden ohjeet hakemiseen.

Voit katsoa videon myös täältä »
80%
töissä vuosi valmistumisen jälkeen

Valmistuneiden tehtävänimikkeitä: kuntoutuksen ohjaaja, sosiaaliohjaaja, kuntoutussuunnittelija, asumispalvelutyöntekijä, asiakasneuvoja, palveluohjaaja, projektityöntekijä ja asiantuntija.

Hakuohjeet

Kimmo Salo, 49, kuntoutuksen ohjaus

"Olen Kimmo Salo, iältäni 49-vuotias. Asun Vesannolla, pienessä pitäjässä Viitasaaren kupeessa. Polku on kulkenut monen paikkakunnan kautta, mutta Pohjois-Savoon eksyimme aikanaan vaimoni myötä. Asumme omakotitalossa järven rannalla, koira seuranamme. Arkeni muodostuu tällä hetkellä pitkälti opiskelusta. Aloitin kuntoutuksen ohjaajan opinnot JAMKissa 2014 ensin avoimessa AMK:ssa, ja sitten 2015 tutkintopuolella. Alkuun tavoitteeni oli saada tutkintopaperit valmiiksi ennen kuin täytän 50 vuotta, mutta nyt näyttää siltä, että myöhästyn tavoitteesta pari kuukautta. Kuntoutuksen ohjaajaksi on tarkoitus valmistua jouluna 2017. "

Lue lisää

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Valmistuttuasi voit jatkaa opiskeluasi ammattikorkeakoulussa. Kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Voit myös täydentää osaamistasi työn ohessa suoritettavilla täydennyskoulutuksilla.

Mikäli tähtäimessäsi on ura opettajana, voit hakeutua opiskelijaksi ammatilliseen opettajakorkeakouluun suoritettuasi ylemmän AMK-tutkinnon. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua myös yliopistojen jatkotutkintoihin.

Fysioterapiaa pääaineena voit opiskella Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa.

Lisätietoja koulutuksesta

Karapalo Teppo

Karapalo Teppo

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358503070775