Opiskele sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja hanki asiantuntijaosaamista perhepalvelujen ja hyvinvointiyrittäjyyden uudistamiseen, kehittämiseen ja johtamiseen! Huom! Ei kevään 2020 haussa.

Opit tarkastelemaan perheilmiöitä ja palvelurakenteita monialaisesti osana elämänkulkua ja erilaisia kulttuureja. Pystyt myös kriittisesti analysoimaan yhteiskunnallisia ja globaaleja muutoksia sekä ennakoimaan niiden sosiaalisia vaikutuksia erityisesti perheissä ja perhepalveluissa.

Jyväskylän alueella on vahva perheosaamisen ja  -tutkimuksen keskittymä, joka tarjoaa opiskelulle ainutlaatuisen oppimisympäristön sekä laajat kansainväliset kontaktit.

 

Opintojen aihealueet

 • perheiden ja lähiverkostojen osallisuus ja aktivointi
 • konsultaatio ja ohjaus
 • asiakaslähtöiset ja verkostokeskeiset perhepalvelumallit
 • uudet teknologiset sovellukset perhetyössä
 • yrittäjyys ja perhepalvelujen johtaminen

Opintojen avulla saat valmiuksia

 • sosiaali- ja varhaiskasvatusalan asiantuntija- ja esimiestehtäviin
 • perhepalvelujen uudistamiseen
 • kehittämiseen ja johtamiseen
 • yrittäjyyteen perhe- ja sosiaalipalveluissa
 • kumppanuus- ja konsultaatiotyöhön

Syventäviä ja valinnaisia opintoja

Tutkinto-ohjelman ydinopinnot koostuvat perheasiantuntijatoimintaan liittyvistä opinnoista sekä tutkimus- ja kehittämisopinnoista. Lisäksi voit valita henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman (HOPS) mukaisesti myös konsultaatio-ja johtamisopintoja, painottaa opintojasi kasvatuskumppanuusosaamisen, aikuissosiaalityön teemoihin tai yrittäjyyteen.

Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma antaa sinulle mahdollisuuden valita opintoja Jyväskylän ammattikorkeakoulun koko YAMK-opintotarjonnasta. Voit suunnata oppimistehtävät ja opinnäytetyön oman osaamisesi ja/tai työyhteisösi kehittämistarpeiden mukaan. Opinnäytetyönä (30 op.) toteutettava työelämän kehittämistehtävä on olennainen osa opintoja.

Halutessasi voit hakea hyväksilukua aiemmin hankitusta osaamisesta.

 

Joustavasti työn ohessa

Koulutus on moniammatillista ja toteutetaan monimuoto- ja verkko-opintoina. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa osa-aikaisesti tai tiiviisti kokopäiväopiskeluna. Opintojen kesto on 2 - 3 vuotta työn ohessa suoritettuna. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa ensimmäisen 1,5 vuoden aikana.

YAMK on uudistunut!

 • Valintaperusteet ovat muuttuneet. Nyt voit hakea myös vanhannmuotoisella opistoasteen tutkinnolla.
 • YAMK-opintoihin riittää 2 vuoden työkokemus.
 • Vapaasti valittavat pedagogiset opinnot ovat mahdollisuus kehittää omaa johtajuutta ja miettiä mahdollista opettajan uraa.
 • Jyväskylän yritystehdas tarjoaa opintoja yritystoimintaa harkitsevalle opiskelijalle
 • Opintoja voit suorittaa myös muissa oppilaitoksissa ja verkossa.
 • Monialaisuus ja verkostoituminen ovat olennainen osa johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan opintoja.
 • Verkko-opinnot tuovat joustoa aikuisopiskelijan arkeen.
 • YAMK-opinnot tarjoavat monia vaihtoehtoja kansainvälistymiseen.

Tutustu opetussuunnitelmiin

Uramahdollisuudet

Voit työskennellä perhe- ja kumppanuustyön kehittämis- ja esimiestehtävissä hyvinvointialan julkisissa, yksityisissä ja kolmannen sektorin organisaatioissa. Lisäksi hankit valmiuksia työskennellä asiantuntija- tai kehittämistehtävissä myös monikulttuurisissa ja kansainvälisissä verkostoissa tai yrittäjänä.

Tehtävänimikkeitä

 • johtaja (sosiaalialan laitokset)
 • sosiaalialan erityisasiantuntija
 • sosiaalialan ohjaaja
 • lastentarhanopettaja
 • koulukuraattori
 • yrittäjä

Aino Palokangas: Halusin kehittää omaa osaamistani tuen tarpeessa olevan lapsen ja perheen hyväksi

"Luokkatyössä opettajana koin, että ennaltaehkäisevän tuen välineitä kaivataan kentällä. Pääsin JAMKiin, sosiaalialan YAMK-koulutusohjelmaan, jossa suuntauduttiin perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen. Rinnalla olen suorittanut yliopiston puolella musiikkiterapian aineopintoja."

Lue lisää

Lisätietoja koulutuksesta

Suomi Asta

Suomi Asta

Asiantuntija, Specialist
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400416481
Näytä lisää