Opiskele sosiaali- ja terveysalan johtajaksi ja kehittäjäksi! Ydinosaamisten lisäksi voit täydentää johtamis- ja kehittämisosaamistasi projektijohtamisella,  ohjausosaamisella sekä terveystaloustieteen näkökulmasta. 

Opit ennakoimaan alan kansallista ja kansainvälistä kehitystä sekä kehittämään hyvinvointipalveluita näyttöön perustuen. Hankit valmiuksia innovatiiviseen, ennakoivaan ja arvioivaan kehittämiseen ja johtamiseen.   

Opintojen avulla

 • saat valmiuksia tunnistaa palvelujärjestelmän kehittämistarpeita ja tavoitteita sekä uudistaa hyvinvointipalveluja
 • ymmärrät yrittäjyyden ja kansainvälisyyden mahdollisuudet hyvinvointipalvelujen kehittämisessä
 • kykenet innovatiiviseen, ennakoivaan ja arvioivaan kehittämiseen ja johtamiseen
 • hallitset tavoitteellisen ja osallistuvan henkilöstöjohtamisen menetelmiä

Räätälöi oma osaamisprofiilisi sosiaali- ja terveysalan kehittäjänä

Kaikille yhteinen Master-osaamisen kokonaisuus muodostuu kahdesta moduulista Johtaminen ja Tutkimus- ja kehittämistoiminta. Tämän kokonaisuuden opinnot ovat JAMKin yhteisiä Master-tason opintoja. Tarkemmat laajuudet opintopisteinä suunnitellaan HOPS-keskustelujen yhteydessä kunkin opiskelijan kanssa.

 • Johtamisen asiantuntijuus sosiaali- ja terveyspalveluissa (5 op)
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto- ja päätöksenteko (5 op)
 • Henkilöstön- ja työhyvinvoinnin johtaminen (5 op)
 • Tieto- ja laatujohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa (5 op)
 • opinnäytetyö (30 op)

Voit täydentää osaamistasi myös monialaisesti sekä JAMKin että muiden korkeakoulujen tarjonnasta (25 op). Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma antaa sinulle mahdollisuuden osallistua kansainväliseen toimintaan, tarjolla on mm. intensiiviviikkoja yhteistyökorkeakouluissa.

Oppimistehtävät ja opinnäytetyön voit tehdä oman osaamisesi ja/tai työyhteisösi kehittämistarpeiden mukaan. Opinnäytetyönä toteutettava työelämän kehittämistehtävä on kolmasosa YAMK-opinnoista.

Kaksoistutkinto avaa ovia maailmalle

"Without the DDP I would not have been able to submit my Master's thesis to the European scholarship "-Anna Stieger- (© LPD/ Walter Fritz)

Opintojesi alussa voit hakea mukaan kaksoistutkinto-ohjelmaan (Double Degree programme). Se toteutetaan yhdessä itävaltalaisen korkeakoulukumppanin, Carinthia University of Applied Sciences (CUAS) kanssa. Yhteisten opintojen laajuus on 30 opintopistettä. Yhteiset opinnot sekä opinnäytetyö suoritetaan englanniksi. Opintojen aikana pääset kehittämään erityisesti kansainvälistä osaamistasi, joka antaa lisävalmiudet toimia sosiaali- ja terveyspalveluiden kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

Kansainvälinen kaksoistutkinto on JAMKin ja yhden tai useamman ulkomaisen korkeakoulun yhteistyömuoto. Opiskelija suorittaa sovitun osan opinnoista ulkomailla partnerikorkeakoulussa ja saa tutkintotodistuksen molemmista korkeakouluista. Kaksoistutkinto on mahdollista suorittaa opintojen aikana, eikä se pidennä opiskelijan valmistumisaikaa.

 

Pääsyvaatimukset ja hakeminen kevään 2021 yhteishaussa

Ennakkomateriaalit

Ennakkomateriaalit julkaistaan 2.5.2022.

 

Pohjakoulutusvaatimus

 • Soveltuva sosiaali- ja terveysalan AMK tutkinto: sairaanhoitaja (AMK), kätilö (AMK), terveydenhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), fysioterapeutti (AMK), toimintaterapeutti (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), Bachelor of Health Care, Bachelor of Social Services, Bachelor of Social Services and Health Care
  TAI 

 • Jos hakijalla on muu kuin yllä mainittu korkeakoulututkinto, hänellä tulee olla lisäksi aiempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto, kuten fysioterapeutin, kehitysvammaohjaajan, kätilön, sairaanhoitajan, sairaanhoitaja-terveydenhoitajan, sosiaalikasvattajan, sosiaaliohjaajan tai toimintaterapeutin opistoasteen tutkinto.

 • Hakukelpoisuuden voi lisäksi saada myös vanhanmuotoisella alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla, joita tehtiin pääasiassa 1990-luvulla. Nämä hakijat käsitellään tapauskohtaisesti koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.
Opintopolku.fi Hakuaika 17.3. - 31.3.2021 klo 15.00 Hae!

Lisätietoja koulutuksesta

Järvinen Sari

Järvinen Sari

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Terveysala, Health Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358404861080