Opiskele sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja etene urallasi! Kehitä omaa osaamistasi tuorein menetelmin ja verkostoidu opiskelun ohessa. Koulutuksessa hankit valmiudet sosiaali- ja terveysalan esimies- ja asiantuntijatehtäviin sekä alan yrittäjyyteen.

Opit ennakoimaan alan kansallista ja kansainvälistä kehitystä sekä kehittämään hyvinvointipalveluita näyttöön perustuen. Hankit valmiuksia innovatiiviseen, ennakoivaan ja arvioivaan kehittämiseen ja johtamiseen.   

Opintojen avulla

 • saat valmiuksia tunnistaa palvelujärjestelmän kehittämistarpeita ja tavoitteita sekä uudistaa hyvinvointipalveluja
 • ymmärrät yrittäjyyden ja kansainvälisyyden mahdollisuudet hyvinvointipalvelujen kehittämisessä
 • kykenet innovatiiviseen, ennakoivaan ja arvioivaan kehittämiseen ja johtamiseen
 • hallitset tavoitteellisen ja osallistuvan henkilöstöjohtamisen menetelmiä

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ohjaa opintojasi

Yhteinen Master –osaamisen kokonaisuus muodostuu kahdesta moduulista Johtaminen ja Tutkimus- ja kehittämistoiminta. Tämän kokonaisuuden opinnot ovat JAMKin yhteisiä Mastertason opintoja. Tarkemmat laajuudet opintopisteinä suunnitellaan HOPS keskustelujen yhteydessä kunkin opiskelijan kanssa.

Asiantuntijan ydinosaamisen-kokonaisuus, joka on avattu viereisessä laatikossa, muodostuu opiskelijan valitsemista suuntautumisvaihtoehdon opinnoista (20 op) sekä opinnäytetyöstä (30 op).

Opinnäytetyö on tutkintosäännön mukaan työelämän kehittämistehtävä, jonka tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Täydentävän osaaminen kokonaisuus laajentaa tai syventää opiskelijan osaamista. Opiskelija valitsee vapaasti henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti opintoja esimerkiksi JAMKin yamk tutkinto-ohjelmien tarjonnasta, Yritystehtaan-CoCampuksen, EduFuturan, CampusOnline.

Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma antaa sinulle mahdollisuuden valita opintoja Jyväskylän ammattikorkeakoulun koko YAMK-opintotarjonnasta. Voit suunnata oppimistehtävät ja opinnäytetyön oman osaamisesi ja/tai työyhteisösi kehittämistarpeiden mukaan. Opinnäytetyönä (30 op.) toteutettava työelämän kehittämistehtävä on olennainen osa opintoja. Halutessasi voit hakea hyväksilukua aiemmin hankitusta osaamisesta.

 

Ydinosaamiset

 • johtamisen teoria ja käytäntö
 • henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen
 • talouden johtaminen esimiestyössä
 • uudistuva johtaminen ja palvelukulttuuri
 • opinnäytetyö

Tutustu opetussuunnitelmaan

Kaksoistutkinto avaa ovia maailmalle

"Without the DDP I would not have been able to submit my Master's thesis to the European scholarship "-Anna Stieger- (© LPD/ Walter Fritz)

Opintojesi alussa voit hakea mukaan kaksoistutkinto-ohjelmaan (Double Degree programme). Se toteutetaan yhdessä itävaltalaisen korkeakoulukumppanin, Carinthia University of Applied Sciences (CUAS) kanssa. Yhteisten opintojen laajuus on 30 opintopistettä. Yhteiset opinnot sekä opinnäytetyö suoritetaan englanniksi. Opintojen aikana pääset kehittämään erityisesti kansainvälistä osaamistasi, joka antaa lisävalmiudet toimia sosiaali- ja terveyspalveluiden kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

Kansainvälinen kaksoistutkinto on JAMKin ja yhden tai useamman ulkomaisen korkeakoulun yhteistyömuoto. Opiskelija suorittaa sovitun osan opinnoista ulkomailla partnerikorkeakoulussa ja saa tutkintotodistuksen molemmista korkeakouluista. Kaksoistutkinto on mahdollista suorittaa opintojen aikana, eikä se pidennä opiskelijan valmistumisaikaa.

 

Pääsyvaatimukset ja hakeminen kevään 2020 yhteishaussa

 

Pohjakoulutusvaatimus

 • Soveltuva sosiaali- ja terveysalan AMK tutkinto: sairaanhoitaja (AMK), kätilö (AMK), terveydenhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), fysioterapeutti (AMK), toimintaterapeutti (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), Bachelor of Health Care, Bachelor of Social Services, Bachelor of Social Services and Health Care
  TAI 

 • Jos hakijalla on muu kuin yllä mainittu korkeakoulututkinto, hänellä tulee olla lisäksi aiempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto, kuten fysioterapeutin, kehitysvammaohjaajan, kätilön, sairaanhoitajan, sairaanhoitaja-terveydenhoitajan, sosiaalikasvattajan, sosiaaliohjaajan tai toimintaterapeutin opistoasteen tutkinto.

 • Hakukelpoisuuden voi lisäksi saada myös vanhanmuotoisella alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla, joita tehtiin pääasiassa 1990-luvulla. Nämä hakijat käsitellään tapauskohtaisesti koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.
Opintopolku.fi Hakuaika 18.3. - 1.4.2020 klo 15.00 Hae!