Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, YAMK | Kehitä johtamisosaamistasi - JAMK
jamk.fi

Opiskele sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja etene urallasi! Kehity ja verkostoidu kouluttajiemme ja yhteistyökumppaneidemme avulla. Hyödynnä mahdollisuus vaihtaa kokemuksia kollegojen kanssa.

Koulutuksessa hankit valmiudet sosiaali- ja terveysalan esimies- ja asiantuntijatehtäviin sekä alan yrittäjyyteen. Opit ennakoimaan alan kansallista ja kansainvälistä kehitystä sekä kehittämään hyvinvointipalveluita näyttöön perustuen. Hankit valmiuksia innovatiiviseen, ennakoivaan ja arvioivaan kehittämiseen ja johtamiseen.   

Opintojen avulla

 • saat valmiuksia tunnistaa palvelujärjestelmän kehittämistarpeita ja tavoitteita sekä uudistaa hyvinvointipalveluja
 • ymmärrät yrittäjyyden ja kansainvälisyyden mahdollisuudet hyvinvointipalvelujen kehittämisessä
 • kykenet innovatiiviseen, ennakoivaan ja arvioivaan kehittämiseen ja johtamiseen
 • hallitset tavoitteellisen ja osallistuvan henkilöstöjohtamisen menetelmiä

Syventäviä ja valinnaisia opintoja

Tutkinto-ohjelman ydinopinnot koostuvat sosiaali- ja terveysalan johtamiseen ja kehittämiseen liittyvistä opinnoista sekä tutkimus- ja kehittämisopinnoista. Lisäksi voit henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman (HOPS) mukaisesti syventää sosiaali- ja terveysalan johtamisosaamista tai perehtyä liiketoiminnan kehittämiseen, yrittäjyyteen tai kansainvälisyysosaamiseen.

Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma antaa sinulle mahdollisuuden valita opintoja Jyväskylän ammattikorkeakoulun koko YAMK-opintotarjonnasta. Voit suunnata oppimistehtävät ja opinnäytetyön oman osaamisesi ja/tai työyhteisösi kehittämistarpeiden mukaan. Opinnäytetyönä (30 op.) toteutettava työelämän kehittämistehtävä on olennainen osa opintoja. Halutessasi voit hakea hyväksilukua aiemmin hankitusta osaamisesta.

Opintojen aihealueet

 • johtamisen teoria ja käytäntö
 • henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen
 • talouden johtaminen esimiestyössä
 • uudistuva johtaminen ja palvelukulttuuri
 • sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot
 • tutkimus- ja kehittämistoiminta
 • opinnäytetyö

Tutustu opetussuunnitelmaan

Kiinnostaako kaksoistutkinto?

Opintojesi aikana voit hakea kaksoistutkinto-ohjelmaan (Double Degree Programme), joka toteutetaan yhdessä itävaltalaisen Carinthia University of Applied Sciences (CUAS) kanssa. Yhteiset opinnot ja opinnäytetyö suoritetaan englanniksi. DDP-ohjelma antaa valmiuksia toimia sosiaali- ja terveyspalveluiden kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

Kansainvälinen kaksoistutkinto on JAMKin ja yhden tai useamman ulkomaisen korkeakoulun yhteistyömuoto, jossa korkeakouluilla on omat tutkinto-ohjelmat ja opetussuunnitelmat. Opiskelija suorittaa sovitun osan opinnoista ulkomailla partnerikorkeakoulussa ja saa tutkintotodistuksen molemmista korkeakouluista. Kaksoistutkinto on mahdollista suorittaa opinto-oikeusaikana eikä se pidennä opiskelijan valmistumisaikaa.

Pääsyvaatimukset ja hakeminen kevään 2018 yhteishaussa

Pohjakoulutusvaatimus

 • Soveltuva sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto: sairaanhoitaja (AMK), kätilö (AMK), terveydenhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), fysioterapeutti (AMK), toimintaterapeutti (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), Bachelor of Health Care, Bachelor of Social Services, Bachelor of Social Services and Health Care
  TAI
 • Jos hakijalla on muu soveltuva korkeakoulututkinto: kasvatustieteen, terveystieteen, terveydenhuollon tai yhteiskuntatieteen kandidaatin tai maisterin tutkinto hakijalla tulee lisäksi olla aiempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto, kuten fysioterapeutin, kehitysvammaohjaajan, kätilön, sairaanhoitajan, sairaanhoitaja-terveydenhoitajan, sosiaalikasvattajan, sosiaaliohjaajan tai toimintaterapeutin opistoasteen tutkinto. 

Työkokemus

Pohjakoulutuksen lisäksi vaaditaan vähintään kolmen vuoden (36 kk) työkokemus sosiaali -ja terveysalalta yllä mainitun tutkinnon valmistumisen jälkeen.

Valintakoe

Valintakoe sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja verkostojohtamisen tutkinto-ohjelmassa järjestetään 28.5.2018 klo 10.15-14.15 Lutakon kampuksella, Piippukatu 2. Valintakoe sisältää kirjallisen kokeen (max. 100 p.). Aineisto jaetaan valintakoetilanteessa. Koulutus ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä, mutta kaikki JAMKin sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK -hakukohteet tekevät valintakoeyhteistyötä. Haettaessa siis useampaan JAMKin sosiaali- ja terveysalan YAMK-hakukohteeseen (kliininen asiantuntija, monialainen kuntoutus, sosiaali- ja terveysalan johtaminen, terveyden edistäminen tai sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK verkostojohtaminen) saa hakukelpoinen hakija vain yhden valintakoekutsun.

Tiina Silvennoinen - Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vuoden sairaanhoitaja 2013

"Perustyöhöni on tullut uusia näkökulmia ja haasteita. Olen päässyt kehittämään mielenterveyshoitotyötä ja opiskelijoiden ohjausta. Parhaillaan kokeilemme yhdessä pilotissa Huhtasuon terveysasemalla depressio- ja päihdetyön yhteistyön lisäämistä."

Lue lisää

Lisätietoja koulutuksesta