Lääkehoidon onlinekurssilla voit opiskella itsenäisesti verkko-oppimisympäristössä. Verkkokurssilla opit perustiedot turvallisen lääkehoidon toteutuksesta. Kurssi soveltuu sosiaali- ja kuntoutusalalla työskenteleville lääkehoidon täydennys- ja päivityskoulutukseksi.

 

 

Opintojen sisältö

Verkkokurssin tavoitteena on, että osallistuja hallitsee perustiedot turvallisen lääketiedon toteutuksesta kurssin suoritettuaan.

 Aihesisältö

  • lääkehoidon keskeinen lainsäädäntö, ohjeistus ja valvonta Suomessa.
  • lääkehoidon peruskäsitteistöä
  • lääkemuodot ja antotavat, lääkkeen vaiheet elimistössä
  • lääkehoitoprosessi
  • haitta-, yhteis- ja sivuvaikutukset
  • lääketietokannat
  • lääkehoidon poikkeamat

Opiskelu- ja tenttimateriaali

Saano S.& Taam-Ukkonen, M. Lääkehoidon käsikirja. 2013. Helsinki. SanomaPro Oy. soveltuvin osin

Tentti ja arviointi

Verkkotentti kurssista on joulukuussa 2017. Tarkempi ajankohta tiedotetaan kurssilaisille erikseen.

Verkkokurssin arviointiperusteet: lääkehoidon perusteisiin liittyvien tehtävien teko ja hyväksytty verkkotentti. Kurssin hyväksyttävästi suoritettuaan osallistuja saa todistuksen.

 

Kurssin ajankohta

Lääkehoidon perusteet -kurssin laajuus on 1,5 op. Kurssi alkaa 30.10.2017 ja on mahdollista suorittaa 15.12.2017 mennessä. Verkkokurssi sisältää teoriatietoa ja itsenäisiä tehtäviä. Kurssin lopussa joulukuussa 2017 on verkkotentti opiskelluista aiheista. Verkkotentin tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan osallistujille.

Ilmoittaudu

 

Kysy lisää

Piispanen Pia

Piispanen Pia

Asiantuntija, Specialist
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400752844

Avainsanat

Jaa

Takaisin