Yrittäjän terveiset matkailu- ja ravitsemisalan opiskelijoille

Yöpuu-yhtiössä tulevaisuus nähdään mielenkiintoisena ja haastavana

Katriina Yöpuu

"Miltä näyttää tulevaisuus hotelli- ja ravintola-alan yrittäjän silmin? Miten Jamkin restonomiopiskelijat voivat hakeutua harjoitteluun ja töihin yhtiön yrityksiin? Sitä kävimme kysymässä Yöpuu -yhtiön toiselta yrittäjältä Katriina Pilppulalta. "

Vuonna 2006 syntynyttä Yöpuu Yhtiö Oy:tä luotsaavat yrittäjät Ari Pärnänen ja Katriina Pilppula, joilla on hotelli- ja ravintola-alasta useamman kymmenen vuoden kokemus. Molemmat ovat metsätalousinsinöörejä taustaltaan, mutta elämä on yllättänyt ja kuljettanut nykyiselle alalle.

Yhtiön toimintaan kuuluu kaksi hotelliravintolaa: maineikkaat boutique-hotelli Yöpuu ja fine-dining ravintola Pöllöwaari sekä vuonna 2016 avattu Hotelli- ja Baari Verso. Pariskunnan johdolla yksityisen hotelliravintolan liikeideaa on hiottu ennen kaikkea suomalaisena yrityksenä, kansainväliselle asiakaskunnalle.

Henkilökunnan määrä on noin 70. Yrityksen menestys perustuu korkeaan laatuun, erinomaiseen palvelutasoon ja asiantuntevaan henkilökuntaan. Vahva keittiöosaaminen, palvelukulttuuri ja asiakkaan kuunteleminen ovat myös toiminnan kulmakiviä.

Alan kehittymisen seuraaminen olennaista

Pilppula iloitsee siitä, että hotelli- ja ravintola-ala on täynnä mukavia ihmisiä ja asiakaskohtaamisia, ja kaiken kaikkiaan alalla on myönteinen pöhinä ja meininki päällä. Jyväskylän kaupungissa tehdään hyvässä yhteistyössä töitä sen eteen, että ala elää ja porskuttaa hyvin. Toimialan kapasiteetti on kasvanut tasaisesti, yritysten investoidessa mm. sekä majoitus- että kokoustiloihin.

"Oman osansa kehityksessä ottaa myös airbnb-toiminnan lisääntyminen, se on entistä ammattisempaa ja haastaa perinteiset majoitusmuodot", Katriina kertoo.

Erottautuminen ja oman asiakkaan tunnistaminen ovat entistä tärkeämmässä roolissa. Jyväskylä on vilkas tapahtumakaupunki, mutta kuluneena vuonna isoja kansainvälisiä tapahtumia on omasta mielestäni ollut tähän mennessä ehkä vähän vähemmän kuin aiemmin.

Pilppula seuraa aktiivisesti myös alan kansainvälisiä kehitystrendejä ja tekee jatkuvasti benchmarkkausta. Pohjois-Euroopan kaupungeista ja mm. Saksasta saa usein hyviä ideoita kotiin tuotavaksi. Hän kannustaa myös muita yrittäjiä ja opiskelijoita tutustumaan laajasti alan kenttään.

Hän toteaa myös, ettei nykytilaan voi liikaa tuudittautua: "Digitalisaatio ja robotiikka tulevat näkymään alalla yhä enemmän. Japanissa on jo vuodesta 2015 asti toiminut robottihotelli, jossa työskenteli 243 robottia. Vuoden 2019 alussa puolet roboteista tosin irtisanottiin, koska ihmiset kaipasivat oikeaa ihmistä palvelemaan, mutta silti, tuo on tulevaisuutta!"

Alan toimenkuvat ja ammatit tulevat siis varmasti muuttumaan, mutta miten, se jää nähtäväksi.

Opiskelija: ole innostunut ja hanki laaja-alaista kokemusta!

Pilppula iloitsee siitä, että ravintola- ja majoitusalaa voi opiskella laajasti Jyväskylässä. Alan opiskelijoille hänellä on selkeät terveiset: "Kannattaa opiskella mahdollisimman laaja-alaisesti ja monipuolisesti! Hyviä osaajia tarvitaan aina monenlaisissa paikoissa. Suosittelen ehdottomasti myös tekemään opintoja ulkomailla, siellä saa aivan uudenlaista näkökulmaa asioihin ja oppii myös ymmärtämään eri kulttuureista tulevia ihmisiä."

Pilppulan oman tytär on opiskellut alaa ulkomailla ja he ovat todenneet, että opetus on todella korkealaatuista. Siellä on mm. hyvä tapa perehdyttää kaikki laajasti talon töihin ja tapoihin. Jokainen oppii siihen, että yrityksessä ei ole sellaista tehtävää, jota ei voisi tehdä, esimerkiksi johtajakin siivoaa tarvittaessa tupakantumppeja hotellin edustalta. Vahva sitoutuminen yrityksen menestykseen korostuu tällaisillakin keinoilla.

Pilppula kannustaa Jamkin restonomiopiskelijoita hakemaan rohkeasti Yöpuu -yhtiöön töihin ja harjoitteluun: "Meillä on loistava tilaisuus tehdä omaa opintopolkua, eli hakea ensin vaikka harjoitteluun ja kesätöihin, joiden myötä saattaa varsinainen työkin löytyä. Meillä on paljon Jamk-taustaisia työntekijöitä. Aito innostus alaan on kuitenkin kaikkein tärkeintä."

Yhtiön henkilökunta pitää omaa osaamistaan yllä myös työssä. Perehdyttämiseen kiinnitetään yhtiössä paljon huomiota, samoin sisäiseen koulutukseen. Moni suorittaa työn ohella Yamk-opintoja, ja Jamkin tarjoamia viinikoulutuksia kehutaan loistaviksi.

Jos tämä ei ole menestyksen resepti, niin mikä on?

Mahdollisia urapolkuja restonomiopiskelijoille

Yöpuu Yhtiö tarjoaa monenlaisia vaihtoehtoja työuralla kiinnostuksesta ja osaamisesta riippuen. Erilaisiin työtehtäviin ja virkoihin kuuluvat muun muassa:

-kerroshoitaja
-vastaanottovirkailija
-kokki
-tarjoilija
-ravintolapäällikkö
-myyntiosaaja
-eri osastojen vuoropäälliköt

Pilppula kertoo, että restonomeille tarjotaan työtehtäviä useimmiten hotellin vastaanotossa, myynnissä sekä esimiestehtävissä. Restonomiopiskelijoiden on mahdollista löytää tietoa Yöpuu Yhtiöllä avoinna olevista työllistymismahdollisuuksista oppilaitosten kanavien kautta, sosiaalisesta mediasta sekä Yöpuu Yhtiön kotisivuilta. Pilppula mainitsee myös, että heiltä kannattaa kysyä suoraan esimerkiksi harjoittelupaikoista ottamalla yhteyttä esimerkiksi sähköpostitse:

"Olemme tarjonneet myös urapolkumahdollisuutta restonomiopiskelijoille. Tämä tarkoittaa, että harjoittelun lisäksi tarjoamme kesätyön opiskelun ajaksi ja mahdollisesti myös työpaikan. Meiltä löytyy työpaikkoja normaalisti kaikenlaisiin työsuhteisiin."

Millaista osaamista ja kokemusta Yöpuu Yhtiöllä työskentely vaatii?

Pilppula kertoo, että heille tärkeää on opiskelijoiden kohdalla aito innostus ja kiinnostus matkailu- ja ravitsemisalaa kohtaan. Lisäksi hyvät sosiaaliset taidot ja siisti olemus ovat harjoittelujaksolla tärkeitä. Kielitaidosta on myös hyötyä, mutta pääsääntöisesti englannilla pärjää.

Joillakin restonomiopiskelijoilla saattaa herätä kysymys, onko heidän mahdollista päästä Yöpuu Yhtiölle töihin, mikäli aiempaa kokemusta hotellissa tai ravintolassa työskentelystä ei ole vielä kerennyt kertyä. Yrittäjä Pilppula kertoo, että harjoitteluun on mahdollista päästä ilman aiempaa kokemusta, mutta muihin tehtäviin pääsy on vaikeampaa. Hän toteaa, että Yöpuulle on rekrytoitu useita työntekijöitä harjoittelujen kautta, vaikka muuta työkokemusta alalta ei vielä olisikaan. Harjoitteluun pääsyn edellytyksenä on kuitenkin, että hygieniapassi löytyy, sekä työtehtävistä riippuen anniskelupassi. Hyvällä ja mieleenpainuvalla hakemuksella voi päästä haastattelun kautta harjoitteluun.

Työuran mielekkyyden kannalta merkittävää ja virkistävää vaihtelua edesauttavat kehitysmahdollisuudet, joita Yöpuulla toteutetaan tarjoamalla koulutuksia ja tarjoamalla mahdollisuus tehdä laadukasta työtä. Työskentely Yöpuu Yhtiöllä mahdollistaa kehittymisen alan huippuammattilaiseksi. Eteneminen työuralla on myös mahdollista. Pilppula toteaa, että monesti ura alkaa harjoittelusta, jonka jälkeen siirrytään suorittaviin työtehtäviin ja lopuksi mahdollisesti esimiestehtäviin.

Rikka Vehkaojan kokemuksia palvelupäällikkönä

Entinen restonomiopiskelija ja nykyinen Yöpuu Yhtiöllä palvelupäällikkönä työskentelevä Riikka Vehkaoja kertoo matkastaan opiskelijasta esimieheksi. Vehkaoja aloitti työuransa Yöpuu Yhtiöllä vuonna 2005 tekemällä opintojensa toisen harjoittelun Ravintola Pöllöwaarissa työskentelemällä ravintolasalin puolella, jonka jälkeen hän jäi Yöpuulle töihin. Aikaisempaa kokemusta hänellä oli lounasravintoloista, tarjoilukeikoista ja hotellin kerroshoidosta.

Aloitettuaan Ravintola Pöllöwaarissa salin puolella, Vehkaoja työskenteli samoissa tehtävissä hieman yli vuoden, jonka jälkeen hän siirtyi Yöpuun vastaanottoon vastaanottovirkailijaksi ja myöhemmin vastaanottopäälliköksi. Tämän lisäksi Vehkaoja on tehnyt myyntipalvelua ja hotellin hinnoittelua muun työn ohessa. Vehkaoja on näin ikään päässyt tekemään monipuolisesti eri tehtäviä työuransa aikana.

Tällä hetkellä Vehkaoja vastaa sekä Hotelli Yöpuun, että Verso Urban Hotel -yksikön siivouksesta toimimalla siivoojien esimiehenä. Nykyisissä tehtävissä hän on aloittanut vuoden 2018 syksyllä. Keväällä 2019 molempien talojen siivous alkoi omalla henkilöstöllä, kun aiemmin siivous oli tehty ostopalveluna.

Vehkaoja kertoo, että hänen työssään on hyötyä erityisesti monipuolisesta alan tuntemuksesta, sekä erilaisten ihmisten kanssa toimeen tulemisesta. Mitä työviihtyvyyteen tulee, Vehkaoja toteaa: "Hyvin olen viihtynyt. Aina on löytynyt uutta mielenkiintoista tekemistä ja haasteita."

Lopuksi vielä Vehkaoja lähettää terveiset restonomiopiskelijoille: "Voin lämpimästi suositella Yöpuu Yhtiötä harjoittelu- ja työpaikaksi. Yritys ottaa mielellään harjoittelijoita ja harjoittelun jälkeen on hyvät mahdollisuudet saada työpaikka. Ilmapiiri yrityksessämme on hyvä ja yrittäjät tosi mukavia ja kannustavia."

JAMK ja Yöpuu Yhtiö

Jamkilla ja Yöpuu-yhtiöllä on kumppanuussopimus, johon kuuluvat mm. asiantuntijapalvelut, luennoitsijavierailut sekä aktiivinen opiskelijayhteistyö.

Työllistymismahdollisuuksiin liittyvät haastattelut toteutti valmistuva restonomiopiskelija Mandi Nassir. Haastatteluiden avulla selvitettiin muun muassa, miten on mahdollista päästä töihin Yöpuu Yhtiölle, millaista työskentely Yöpuulla on, sekä millaisia kehittymis- ja etenemismahdollisuuksia heillä on tarjota työuralla. (Lähteet:
Pilppula, K. 2020. Yrittäjä. Yöpuu Yhtiö. Sähköpostihaastattelu 21.5.2020.
Vehkaoja, R. 2020. Palvelupäällikkö. Yöpuu Yhtiö. Sähköpostihaastattelu 17.5.2020.)

 

Jaa

Takaisin