Vuoropäällikkö, YAMK-opiskelija Riikka Hakala-Rahko, Tampere

Opinnot ovat mahdollisuus

"YAMK-opintojen luonnetta voisi kuvata termillä mahdollisuus. Opinnot mahdollistavat oman ajattelun kehittymisen, kansainvälistymisen, ammatillisen kasvun, verkostoitumisen sekä uralla suuntautumisen. Se miten nämä mahdollisuudet toteutuvat on täysin riippuvaista omasta aktiivisuudestasi ja tavoitteistasi, sillä mitä enemmän itsestäsi annat, sitä enemmän myös saat."

Unohtumaton matkani ravintola-alan ihmeelliseen maailmaan alkoi kuin huomaamatta opintojen ohessa tanssiravintolan lipunmyynnissä vuonna 2005. Lisäansioiden toivossa aloitettu työura on totisesti antanut ja ottanut, mutta ennen kaikkea opettanut. Olen saanut työskennellä monipuolisissa työtehtävissä hyvin erilaisissa työympäristöissä niin golfkentän uneliaassa klubiravintolassa, kuumilla kesäfestareilla, kaupungin suosituimman yökerhon sykkeessä, hämyisissä pubeissa ja baareissa, kotoisissa ja trendikkäissä kahviloissa sekä rinneravintolassa Levitunturin huikaisevissa maisemissa. Tällä hetkellä työskentelen vuoropäällikkönä kahvila-ravintolassa ja uusimpana aluevaltauksena olen päässyt kouluttamaan kahvitietoutta ja baristataitoja, mikä on ollut mahtavaa!

YAMK-opinnot Jyväskylän ammattikorkeakoulussa

Uusia työhaasteita silmällä pitäen päätin päivittää osaamistani ja lähteä opiskelemaan restonomi YAMK-tutkintoa. JAMK valikoitui hakuvaihtoehdoksi hyvien liikenneyhteyksien sekä YAMK-restonomien koulutukseen liittyvän pitkän historiansa ansiosta. Ilokseni voin todeta, että pitkä historia näkyy opintojen toimivana käytännön toteutuksena ja laadukkaana opetuksena, mikä auttaa pitämään opiskelumotivaation korkealla. Kursseihin sisältyvät kontaktijaksot ovat tärkeässä asemassa oppimisen näkökulmasta ja ne on järjestetty siten, että ne tukevat kurssin oppimistavoitteiden saavuttamista. Kontaktijaksot myös ylläpitävät opiskelumotivaatiota, sillä silloin pääsee verkostoitumaan ja jakamaan kokemuksiaan yhdessä alan ammattilaisten kanssa. Kahden päivän kontaktijakso sijoittuu suunnilleen kerran kuukauteen ja osan kursseista voi suorittaa myös verkko-opintoina, mikä helpottaa etenkin työn ohessa opiskelevan arkea.

Mielestäni parhaiten YAMK-opintojen luonnetta voisi kuvata termillä mahdollisuus. Opinnot mahdollistavat muun muassa oman ajattelun kehittymisen, kansainvälistymisen, ammatillisen kasvun, verkostoitumisen sekä uralla suuntautumisen. Se miten nämä mahdollisuudet toteutuvat on täysin riippuvaista omasta aktiivisuudestasi ja tavoitteistasi, sillä mitä enemmän itsestäsi annat, sitä enemmän myös itse saat. Minulle opintojen parasta antia on ollut oman ajattelun kehittyminen ja verkostoituminen. Opintojen myötä myös näkökulmani asioihin on laajentunut ja esimiestyössä tärkeä psykologinen pääomani lisääntynyt.

Tekeillä opinnäytetyö ruokahävikin vaikutuksista

YAMK-opintoni alkavat olla loppusuoralla ja käytettävänäni on vielä suurin yksittäinen mahdollisuus; opinnäytetyö. Ammatillisten tavoitteideni ja henkilökohtaisten arvojeni perusteella valitsin opinnäytetyöni aiheeksi ruokahävikin. Ravintola-alalla ruokahävikki näkyy yrityksen tuloksessa muun muassa katteen ja jätekustannusten kautta. Ravintola-alan ja koko ruokaketjun kannattavuuden lisäksi ruokahävikillä on suuria vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan ja maapallon ekosysteemiin. Ruoan päätyessä roskikseen on kaikki siihen käytetyt resurssit kuten sähkö, vesi, työ ja aika, maaperä sekä raha kulutettu turhaan. Ruokahävikin vaikutukset ulottuvat kuitenkin vielä resurssihukkaa pidemmälle, sillä kaatopaikalle päätyvä ruoka aiheuttaa kasvihuonepäästöjä, mikä kiihdyttää ilmastonmuutosta. Ruokahävikin vaikutukset ovat siis hyvin moninaiset ja viimeistään pitkällä tähtäimellä tarkasteltuna ne ulottuvat jokaisen ihmisen elämään. Positiivista asiassa on kuitenkin se, että meistä jokainen pystyy omilla valinnoillaan vähentämään ruokahävikkiä ja vaikuttamaan siihen minkälaisen elinympäristön luomme ja jätämme jälkipolvillemme elettäväksi ja hyödynnettäväksi.

TEKSTI Riikka Hakala-Rahko, 16.3.2017

Kiinnostuitko restonomi (YAMK) -opinnoista? Lue lisää! 

Takaisin